Swedish

Detailed Translations for syn from Swedish to German

syn:

syn [-en] noun

 1. syn (synförmåga)
  die Vision; die Vorstellung
 2. syn (utblick; utsiktspunkt)
  die Vorderaussicht; die Aussicht; der Ausblick; die Möglichkeit; der Gesichtspunkt; der Aussichtspunkt
 3. syn (vision; bild)
  die Vision; Bild; die Abbildung
 4. syn (anblick; åsyn)
  die ansicht
 5. syn (åsikt; mening)
  die Meinungsäußerung; die Meinung; die Ansicht
 6. syn (föreställning; åsikt; tanke; intryck)
  die Vorstellung; die Auffassung; die Idee; die Ansicht; der Standpunkt; die Denkweise; der Gedanke; die Einsicht; die Anschauungsweise; die Meinung; der Eindruck; die Anschauung; die Eindrücke
 7. syn (övertygelse; åsikt; ståndpunkt)
  die Überzeugung; die Auffassung; die Ansicht; die Gesinnung; der Standpunkt; die Anschauung; die Denkweise

Translation Matrix for syn:

NounRelated TranslationsOther Translations
Abbildung bild; syn; vision bild; grafisk illustration; portrett
Anschauung föreställning; intryck; ståndpunkt; syn; tanke; åsikt; övertygelse iakttagelse; mening; observation; tankesätt; uppfattning; upptäckning; åsikt
Anschauungsweise föreställning; intryck; syn; tanke; åsikt idé; inblick; mening; uppfattning; vision; åsikt
Ansicht föreställning; intryck; mening; ståndpunkt; syn; tanke; åsikt; övertygelse avbildande vykort; begrepp; elegans; framträdande; iakttagelse; idé; inblick; insikt; klass; mening; observation; omdöme; panorama; stil; synsätt; sätt att se; tankesätt; uppfattning; upptäckning; urskiljningsförmåga; utsikt; vision; vy; vykort; åsikt
Auffassung föreställning; intryck; ståndpunkt; syn; tanke; åsikt; övertygelse begrepp; idé; inblick; insikt; mening; omdöme; uppfattning; urskiljningsförmåga; vision; åsikt
Ausblick syn; utblick; utsiktspunkt panorama; utblick; utsikt; vy
Aussicht syn; utblick; utsiktspunkt panorama; utblick; utsikt; vy
Aussichtspunkt syn; utblick; utsiktspunkt utsiktspunkt
Bild bild; syn; vision bild; demonstration; digital bild; foto; fotografi; kort; målning; portrett; show; skulptera; skärmbild; spektakel; tavla; uppvisning
Denkweise föreställning; intryck; ståndpunkt; syn; tanke; åsikt; övertygelse begrepp; föreställning; idé; inblick; mening; tankesätt; uppfattning; vision; åsikt
Eindruck föreställning; intryck; syn; tanke; åsikt begrepp; buckla; bula; förnimmelse; generel intryck; idé; inblick; intryck; känsla; mening; märke; uppfattning; varseblivning; vision; åsikt
Eindrücke föreställning; intryck; syn; tanke; åsikt begrepp; buckla; bula; idé; inblick; intryck; känsla; märke; vision
Einsicht föreställning; intryck; syn; tanke; åsikt aning; begrepp; erkännande; förstånd; hjärnan; idé; insikt; intelligens; medvetenhet; omdöme; sinnelag; själ; tankesätt; urskiljningsförmåga; visdom
Gedanke föreställning; intryck; syn; tanke; åsikt begrepp; föreställning; idé; inblick; insikt; mening; tanke; vision; åsikt
Gesichtspunkt syn; utblick; utsiktspunkt idé; inblick; mening; ståndpunkt; synpunkt; synvinkel; uppfattning; vision; åsikt
Gesinnung ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse benägenhet; beskaffenhet; böjelse; håg; läggning; natur; sinnelag
Idee föreställning; intryck; syn; tanke; åsikt begrepp; föreställning; idé; inblick; mening; nivå; tanke; vision; åsikt
Meinung föreställning; intryck; mening; syn; tanke; åsikt begrepp; idé; inblick; mening; uppfattning; vision; åsikt
Meinungsäußerung mening; syn; åsikt kommentar; uttalande; uttryck; yttrande; åsiktsförklaring
Möglichkeit syn; utblick; utsiktspunkt affärsmöjlighet; affärstillfälle; möjlighet
Standpunkt föreställning; intryck; ståndpunkt; syn; tanke; åsikt; övertygelse idé; inblick; mening; uppfattning; vision; åsikt
Vision bild; syn; synförmåga; vision bilder; visioner
Vorderaussicht syn; utblick; utsiktspunkt
Vorstellung föreställning; intryck; syn; synförmåga; tanke; åsikt aning; begrepp; demonstration; fantasi; föreställning; förstånd; idé; illusion; inbillning; inblick; komedi; medvetenhet; mening; show; spektakel; uppfattning; uppvisning; vanföreställning; villfarelse; vision; åsikt
ansicht anblick; syn; åsyn
Überzeugung ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse förvissning; mening; tro; uppfattning; åsikt; övertygelse

Synonyms for "syn":


Wiktionary Translations for syn:

syn
noun
 1. das, was man von einem bestimmten Punkt aus sehen kann
 2. nicht reales Bild; Vision
 3. kein Plural: die Fähigkeit, zu sehen; Sehkraft
 4. Bild, welches sich dem Betrachter bietet
 1. Plural 2, Parapsychologie, Okkultismus, Mythologie: Offenbarung, Traumbild

Cross Translation:
FromToVia
syn Sehvermögen; Sehen sight — ability to see
syn erblicken sight — get sight of
syn Sicht; Sehkraft vision — sense or ability of sight
syn Vision vision — something imaginary one thinks one sees
syn Vision vision — a religious or mystical experience

Related Translations for syn