Swedish

Detailed Translations for synpunkt from Swedish to German

synpunkt:

synpunkt [-en] noun

  1. synpunkt (synvinkel; ståndpunkt)
    der Aspekt; die Hinsicht; der Blickpunkt; der Betreff; der Gesichtspunkt; der Gesichtswinkel
  2. synpunkt (uppfattning; mening; åsikt)
    der Gesichtspunkt; der Blickpunkt; der Zeitpunkt; die Hinsicht; die Sache; der Fall; der Blickwinkel; der Betreff; die Warte; die Streitfrage; der Gesichtswinkel; der kleinePunkt

Translation Matrix for synpunkt:

NounRelated TranslationsOther Translations
Aspekt ståndpunkt; synpunkt; synvinkel
Betreff mening; ståndpunkt; synpunkt; synvinkel; uppfattning; åsikt ämne
Blickpunkt mening; ståndpunkt; synpunkt; synvinkel; uppfattning; åsikt idé; inblick; vision
Blickwinkel mening; synpunkt; uppfattning; åsikt
Fall mening; synpunkt; uppfattning; åsikt angelägenhet; avbrott; fall; fråga; fördärv; förstörelse; kollaps; krocka; nedfall; olycka; problemfall; resultat; sak; sammanstöta; skyfall; tillintetgörelse; undergång; uppdrag; utgang; ämne
Gesichtspunkt mening; ståndpunkt; synpunkt; synvinkel; uppfattning; åsikt idé; inblick; syn; utblick; utsiktspunkt; vision
Gesichtswinkel mening; ståndpunkt; synpunkt; synvinkel; uppfattning; åsikt ögonvrå
Hinsicht mening; ståndpunkt; synpunkt; synvinkel; uppfattning; åsikt
Sache mening; synpunkt; uppfattning; åsikt affär; affärer; angelägenhet; artikel; fråga; problem; punkt; resultat; rättsfråga; sak; stridsfråga; utgang; ämne
Streitfrage mening; synpunkt; uppfattning; åsikt angelägenhet; fråga; kontroversiellt ämne; omtvistad fråga; resultat; sak; utgang; ämne
Warte mening; synpunkt; uppfattning; åsikt obseratorium; observatorium; utsiktstorn; vakttorn
Zeitpunkt mening; synpunkt; uppfattning; åsikt tidpunkt
kleinePunkt mening; synpunkt; uppfattning; åsikt

Synonyms for "synpunkt":