Swedish

Detailed Translations for tråkigt from Swedish to German

tråkigt:

tråkigt adj

 1. tråkigt (långsam; långsamt; dödstrist)
 2. tråkigt (tråkig)
 3. tråkigt (tråkig)
 4. tråkigt (tråkig; entonig)
 5. tråkigt (tråkig; långtrådigt; ledsamt; ledsam)
 6. tråkigt (grått; trist; glädjelöst; tråkig)
 7. tråkigt (fadd; platt; torr; )
  schal
 8. tråkigt (matt; långsamt; trögt; )

tråkigt noun

 1. tråkigt
  die Langeweile; die Langweiligkeit

Translation Matrix for tråkigt:

NounRelated TranslationsOther Translations
Langeweile tråkigt
Langweiligkeit tråkigt
arbeitsscheu arbetssky
VerbRelated TranslationsOther Translations
nachlässig stöka
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
schwer i stor utsträckning; kolossal; kolossalt; oerhört; stort; väldig; väldigt
ModifierRelated TranslationsOther Translations
abgeschmackt entonig; tråkig; tråkigt
arbeitsscheu likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt arbetsskygg; arbetsskyggt; lat; ointresserad; ointresserat; slött; trög; trögt
atmosphärelos glädjelöst; grått; trist; tråkig; tråkigt
beschwerlich ledsam; ledsamt; långtrådigt; tråkig; tråkigt besvärligt; förarglig; förargligt; irriterandet; knepigt; känslig; känsligt; listig; listigt; prekärt; störande; tröttsam; tröttsamt
blöd dödstrist; långsam; långsamt; tråkigt besynnerlig; besynnerligt; dum; dumt; idiotisk; idiotiskt; konstigt; stollig; stolligt; tjockskalligt; tokig; tokigt; trög; trögt; underlig; underligt
denkfaul likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt idélös; idélöst; tom i huvudet
doof dödstrist; långsam; långsamt; tråkigt barbarisk; barbariskt; bondigt; dum; dumt; grovhuggen; grovhugget; lantligt; ociviliserad; ociviliserat; oförskämd; oförskämt; okonstlad; okonstlat; okultiverad; okultiverat; rustikt; tjockskalligt; trög; trögt; uppkäftig; uppkäftigt; vilt
dumm dödstrist; långsam; långsamt; tråkigt avigt; baklänges; barbarisk; barbariskt; bondigt; dum; dum i huvudet; dumt; enfaldig; enfaldigt; korkat; känslolös; känslolöst; lätt; mentalt efterblivet; mållös; mållöst; ociviliserad; ociviliserat; okultiverad; okultiverat; stendum; stendumt; tjockskallig; tjockskalligt; trög; trögt; vilt
dösig entonig; tråkig; tråkigt dåsig; dåsigt; slö; slött; sömnig; sömnigt; yrvaken; yrvaket
einförmig tråkig; tråkigt enformig; enformigt; identisk
eintönig entonig; tråkig; tråkigt
fade entonig; tråkig; tråkigt långtråkigt; slö; slött; smaklös; smaklöst; trögt; tröttsam; tröttsamt; töntig; töntigt; utan sälta
fahl tråkig; tråkigt askgrå; askgrått; black; blackt; blek; blekt; dimmigt; mulig; svag; svagt; urtvättad
faul likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt banalt; dunkel; dunkelt; flummig; flummigt; fördärva; fördärvad; förorenad; grov; grovt; indolent; lat; loj; luddig; luddigt; makligt; mörk; obscent; ointresserad; ointresserat; oklart; otydlig; otydligt; riktigt smutsig; riktigt smutsigt; rutten; ruttet; ruttna; sjaskigt; slött; smutsig; smutsigt; snuskig; snuskigt; sävlig; sävligt; under bältet; äcklig; äckligt
flau likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt delikat; dimmigt; fallfärdig; fallfärdigt; fattig; fattigt; glanslös; glanslöst; grått; klumpigt; ledsvagt; mulen; mulet; mulig; ohanterlig; ohanterligt; omtåligt; rankigt; saltfri; saltfritt; skrangligt; skrovligt; skröplig; slö; slött; smaklös; smaklöst; svårhanterlig; sönderriven; sönderrivet; trist; trögt; utan sälta
freudlos likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt avmattad; avmattat; förskräcklig; förskräckligt; ledsen; lustlöst
geistlos dödstrist; långsam; långsamt; tråkig; tråkigt dum; dumt; död; dött; innehållslös; innehållslöst; livlöst; lätt; långtråkigt; tjockskalligt; tomt; trög; trögt; tröttsam; tröttsamt
geisttötend dödstrist; långsam; långsamt; tråkig; tråkigt dum; dumt; långtråkigt; tjockskalligt; trög; trögt; tröttsam; tröttsamt
hinderlich ledsam; ledsamt; långtrådigt; tråkig; tråkigt besvärlig; besvärligt; förarglig; förargligt; hindersam; hindersamt; känslig; känsligt; plågsamt; prekärt; retsamt
keine Atmosphäre glädjelöst; grått; trist; tråkig; tråkigt
langsam likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt förslöat; försoffad; försoffat; gradvist; lojt; långsam; långsamt; sinkande; slappt; slö; slött; sölande; sölig; söligt
langweilig dödstrist; entonig; ledsam; ledsamt; långsam; långsamt; långtrådigt; tråkig; tråkigt långtråkigt; tröttsam; tröttsamt
langweilige tråkig; tråkigt
lustlos likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt apatisk; apatiskt; avmattad; avmattat; klent; klumpigt; kraftlös; kraftlöst; likgiltigt; liknöjd; liknöjt; lustlöst; matt; ohanterlig; ohanterligt; ointresserad; ointresserat; olustig; olustigt; ouppmärksamt; skört; slappt; slö; slött; svagt; svimma av; svårhanterlig; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt
lässig likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt ouppmärksam; ouppmärksamt
lästig ledsam; ledsamt; långtrådigt; tråkig; tråkigt besvärlig; besvärligt; förarglig; förargligt; förlägen; generad; generat; hindersam; hindersamt; illa till mods; klumpig; klumpigt; knepigt; känslig; känsligt; listig; listigt; oangenämt; obehaglig; obehagligt; obekväm; obekvämt; ohanterlig; ohanterligt; olustig; olustigt; oläglig; olägligt; osäker; osäkert; otrevlig; otrevligt; pinsam; pinsamt; plågsamt; prekärt; retsamt; svårhanterlig
matt likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt avmattad; avmattat; black; blackt; blek; blekt; dröja sig kvar; fallfärdig; fallfärdigt; färglös; färglöst; glanslös; glanslöst; grått; klent; kraftlös; kraftlöst; ledsvagt; lustlöst; matt; mattade; mattat; mulen; mulet; rankigt; skrangligt; skrovligt; skröplig; skört; svag; svagt; sönderriven; sönderrivet; trög; trögt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt
mies ledsam; ledsamt; långtrådigt; tråkig; tråkigt dubiöst; dum; dumt; dunkel; dunkelt; dåligt; elak; elakt; falsk; falskt; inte högt; låg; lågt; mörkt; nedrigt; obskyrt; ont; otrevlig; otrevligt; otydlig; otydligt
müde likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt
mühsam ledsam; ledsamt; långtrådigt; tråkig; tråkigt mödosam
nachlässig likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt billigt; förvirrad; förvirrat; horig; oaktsam; oaktsamt; oordentligt; oordnad; oordnat; oredigt; ouppmärksam; ouppmärksamt; rörig; rörigt; slampig; slampigt; sorglöst; strulig; struligt; utan sorger
problematisch ledsam; ledsamt; långtrådigt; tråkig; tråkigt kritiskt; problematisk; problematiskt; prövande; svår; svårt
sauer ledsam; ledsamt; långtrådigt; tråkig; tråkigt argt; besvärligt; förarglig; förargligt; förbannat; högt; ilsken; ilsket; irriterandet; jätte arg; jätte argt; med hög röst; missnöj7; missnöjd; störande; sur; surt; syrlig; syrligt; tröttsam; tröttsamt
schal avslagen; avslaget; fadd; ledsamt; platt; torr; torrt; tråkigt banalt; black; blackt; blekt; fattig; fattigt; förlegat; grov; grovt; kargt; närvarande; obscent; ofruktbar; ofruktbart; smaklös; smaklöst; snuskig; snuskigt; svag; svagt; tunnt; under bältet; unken; unket; utspädd; utspätt; vattnig; vattnigt; öde; ödsligt
schlafbringend tråkig; tråkigt
schlapp likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt avmattad; avmattat; fallfärdig; fallfärdigt; fattig; fattigt; glanslös; glanslöst; grått; hjälplöst; klent; klumpigt; kraftlös; kraftlöst; ledsvagt; lustlöst; maktlös; maktlöst; matt; mulen; mulet; ohanterlig; ohanterligt; rankigt; skral; skralt; skrangligt; skrovligt; skröplig; skröpligt; skört; sladdrig; sladdrigt; slappt; slö; slött; smaklös; smaklöst; svag; svagt; svårhanterlig; sönderriven; sönderrivet; vek; vekt; ynklig; ynkligt; ömtålig; ömtåligt
schleppend likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt hasande; sinkande; sölande
schwer ledsam; ledsamt; långtrådigt; tråkig; tråkigt aggressiv; aggressivt; ansenligt; beaktansvärd; beaktansvärt; besvärlig; besvärligt; betungande; betydande; betydandet; enorm; enormt; frekvent; förarglig; förargligt; förfärlig; förfärligt; kolossalt; kraftig; kraftigt; kraftigt byggd; kraftigt byggt; känslig; känsligt; massivt; mättandet; otrevlig; otrevligt; plågsamt; prekärt; retsamt; robust; stadigt; stort; tung; tungt; våldsamt
schwerfällig likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt barbarisk; barbariskt; bondigt; detaljerat; förslöat; försoffad; försoffat; genomarbetad; genomarbetat; grovhuggen; grovhugget; håglöst; klumpigt; lantligt; lojt; långsam i förståelse; maklig; makligt; ociviliserad; ociviliserat; oföretagsam; oföretagsamt; oförskämd; oförskämt; ohanterlig; ohanterligt; okonstlad; okonstlat; okultiverad; okultiverat; rigit; rustikt; slappt; slö; slött; stel; stram; stramt; styvt; svårhanterlig; sölig; söligt; uppkäftig; uppkäftigt; vilt
schwerlich ledsam; ledsamt; långtrådigt; tråkig; tråkigt
schwierig ledsam; ledsamt; långtrådigt; tråkig; tråkigt besvärlig; besvärligt; egensinnig; egensinnigt; envis; farlig; farligt; förarglig; förargligt; hård pågång; hårdnackad; hårdnackat; hårt pågång; högt; ihållande; ihållandet; intrikat; komplex; komplicerat; kritiskt; känslig; känsligt; med hög röst; motspänstigt; obstinat; osäker; plågsamt; prekärt; problematisk; problematiskt; prövande; retsam; retsamt; riskabel; riskabelt; svår; svårt; öronbedövande
schwül likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt erotisk; erotiskt; lockande; olidlig; olidligt; tryckande
stumpfsinnig dödstrist; långsam; långsamt; tråkigt dum; dumt; dåsigt; lätt; stollig; stolligt; tjockskalligt; tokigt; trög; trögt; yrvaken; yrvaket
teilnahmslos likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt kallsinnig; kallsinnigt; likgiltig; ointresserad; orörd; orört; torrögt; utan grund
träge likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt avmattad; avmattat; förslöat; försoffad; försoffat; håglöst; indolent; lamt; loj; lojt; lustlöst; löst; maklig; makligt; oföretagsam; oföretagsamt; rörelsehandikappad; rörelsehandikappat; sinkande; slapp; slappt; släpphänt; slö; slött; sävlig; sävligt; sölande; sölig; söligt
trödelig likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt sinkande; sölande
unangenehm ledsam; ledsamt; långtrådigt; tråkig; tråkigt besvärlig; besvärligt; dristigt; fasansfull; ful; fult; förarglig; förargligt

Synonyms for "tråkigt":


Related Translations for tråkigt