Swedish

Detailed Translations for våldsamhet from Swedish to German

våldsamhet:

våldsamhet [-en] noun

 1. våldsamhet
  die Gewalt
 2. våldsamhet (häftighet; hetsighet; glöd)
  die Heftigkeit; die Leidenschaftlichkeit; die Zornigkeit
 3. våldsamhet (häftighet; intensitet)
  die Leidenschaftlichkeit; die Stärke; die Grimmigkeit; der Eifer; die Schärfe; die Intensität; die Heftigkeit; die Bissigkeit; Ungestüm; die Grellheit; die Stachlichkeit
 4. våldsamhet (häftighet; iver; glöd)
  die Stärke; die Intensität; die Heftigkeit; der Eifer; die Schärfe; die Leidenschaftlichkeit; die Inbrunst; die Brunst; Ungestüm; die Stachlichkeit; die Bissigkeit; die Grimmigkeit

Translation Matrix for våldsamhet:

NounRelated TranslationsOther Translations
Bissigkeit glöd; häftighet; intensitet; iver; våldsamhet avsaknad av sammanhang; bitskhet; bryskhet; butterhet; korthet; plottrighet; snäsighet; syrlighet; virrighet
Brunst glöd; häftighet; iver; våldsamhet
Eifer glöd; häftighet; intensitet; iver; våldsamhet aktivität; ambition; ambitioner; arbete; arbetsiver; bemödande; glädje; iver; nöje; strävan; strävanden; upptåg
Gewalt våldsamhet chanser; förfoganderätt; möjligheter; våld
Grellheit häftighet; intensitet; våldsamhet grällhet; gällhet
Grimmigkeit glöd; häftighet; intensitet; iver; våldsamhet bisterhet; raseri
Heftigkeit glöd; hetsighet; häftighet; intensitet; iver; våldsamhet bryskhet; hänsynslös; korthet; snäsighet; syrlighet
Inbrunst glöd; häftighet; iver; våldsamhet begär; drivkraft; energi; fart; lust; passion
Intensität glöd; häftighet; intensitet; iver; våldsamhet
Leidenschaftlichkeit glöd; hetsighet; häftighet; intensitet; iver; våldsamhet begär; drift; starkt behov
Schärfe glöd; häftighet; intensitet; iver; våldsamhet beskhet; bryskhet; egg; förakt; hån; insikt; korthet; omdöme; skarphet; skär; skärpa; snäsighet; spetsighet; spotskhet; strävhet; syrlighet; urskiljningsförmåga; vasshet
Stachlichkeit glöd; häftighet; intensitet; iver; våldsamhet avsaknad av sammanhang; bryskhet; irritation; korthet; plottrighet; rörning; snäsighet; syrlighet; virrighet
Stärke glöd; häftighet; intensitet; iver; våldsamhet chanser; korpulens; kraft; mullighet; möjligheter; rundhet; stark sida; stelhet; styrka; stärkelse; tjockhet; tyngd; vikt; övervikt
Ungestüm glöd; häftighet; intensitet; iver; våldsamhet hänsynslös; stormighet; turbulens
Zornigkeit glöd; hetsighet; häftighet; våldsamhet

Wiktionary Translations for våldsamhet:

våldsamhet
noun
 1. ein unpersönliches Wirken mit erheblicher Kraft