Swedish

Detailed Translations for ända from Swedish to English

anda:

anda

 1. anda

Translation Matrix for anda:

NounRelated TranslationsOther Translations
breath andning; respiration; utandning
OtherRelated TranslationsOther Translations
breath anda andedrag; andedräkt; andetag

Synonyms for "anda":


Wiktionary Translations for anda:

anda
noun
 1. enthusiasm
 2. manner or style

Cross Translation:
FromToVia
anda breath Atem — der aus den Lungen abgegebene Luftstrom, hauptsächlich Stickstoff, Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid und Wasserdampf
anda spirit Geist — die hinter einer Handlung oder einem Werk stehende Grundidee
anda breath PusteAtem
anda breath; wind; respiration haleinesouffle de la respiration, air attirer et repousser par les poumons.
anda inspiration; animation soufflevent produit pousser l’air hors de la bouche.

ända:

ända [-en] noun

 1. ända (slut)
  the end; the finish; the ending
 2. ända (rest; stump; skottavla)
  the butt

Translation Matrix for ända:

NounRelated TranslationsOther Translations
butt rest; skottavla; stump; ända fat; fimp; föremål för åtlöje; gevärskolv; hink; kolv; sigarett; stump
end slut; ända avslutande; avslutning; avstånd; distans; slut; slutpunkt
ending slut; ända avslutande; avslutning; slut
finish slut; ända avsluta; faner; fanerskiva; fasad; fernissa; finputsa; göra färdigt; lägga sista handen på; prata till punkt; prata till slut; slutreplik; tala färdigt
VerbRelated TranslationsOther Translations
end ajournera; avsluta; avsluta samtal; begränsa; besluta; bestämma; flytta fram; fullborda; färdigställa; föra till ett slut; komma till en ände; komma till ett slut; komma till ro; skjuta upp; sluta; upphöra
finish använda upp; avsluta; besluta; bestämma; bli färdig med; bättra på; dekorera; dricka; dricka upp; fixa; fullborda; fullfölja tävlingen; färdigställa; få det gjort; få det ur världen; föra till ett slut; garnera; göra fullständig; göra i ordning; göra klart; komma i mål; komma till en ände; komma till ett slut; komplettera; pryda; rensa ut; sluta; slutföra; städa ur; ta kål på; tala ut; tömma; utsira; äta; äta upp
OtherRelated TranslationsOther Translations
butt stånga; stångas
end avlöpa; lykta; lyktas; tamp; ändas; ändpunkt
ending ändelse
finish absolvera; avsluta; fullborda; tillända; ytbehandling
ModifierRelated TranslationsOther Translations
ending sluten; slutet

Wiktionary Translations for ända:

ända
noun
 1. topmost or leading part
 2. buttocks
 3. butt, buttocks
 4. rear, back-end
verb
 1. ergative, intransive: be finished, be terminated

Cross Translation:
FromToVia
ända behind; rear Hintern — menschliches Körperteil, auf dem gesessen wird
ända peak; point; summit; tip; apex; highlight; zenith; acme; end; ending; conclusion; finish; termination boutpartie extrême d’une chose.
ända cease; stop; end; quit; abate; finish; terminate; conclude cesser — Discontinuer, arrêter, finir, interrompre, terminer.
ända finish; come to an end; end up; expire; conclude; terminate finirachever, terminer, arriver à échéance, cesser, finaliser.
ända finish; stop; discontinue; end; halt; lift; prorogue; quell; staunch; abate; terminate; conclude terminerborner, limiter.

ändå:

ändå adj

 1. ändå
  only
  – except that 1
  • only adj
   • It was the same story; only this time she came out better1
 2. ändå
 3. ändå (likväl)
  yet; still

Translation Matrix for ändå:

NounRelated TranslationsOther Translations
still brännvinspanna; destilleringsapparat
AdverbRelated TranslationsOther Translations
anyhow ändå eftersom; hur som helst; i alla fall; icke dess mindre; trots; trots allt; utan hinder av
anyway ändå hur som helst; i alla fall; icke dess mindre
but ändå dock; emellertid; med undagtag av; utan
nevertheless ändå hur som helst; icke dess mindre; trots; utan hinder av
though ändå fastän; låt vara
yet likväl; ändå dock; emellertid; fastän; fortfarande; låt vara; ännu
OtherRelated TranslationsOther Translations
although ehuruväl; eller; eller också;
anyhow alltnog
but aber; men; ändock
nevertheless likafullt
only allenast; enda; endaste
still alltfort; alltjämt; likasåväl
yet men; ändock
ModifierRelated TranslationsOther Translations
although ändå fastän; låt vara
for all that ändå
only ändå bara för en minut sedan; endast; just
still likväl; ändå fortfarande; fridfull; fridfullt; lugnt; rofyllt; seren; serent; stilla; ännu

Wiktionary Translations for ändå:

ändå
adverb
 1. never the less
 2. in spite of what preceded
 3. used to indicate that a statement explains or supports a previous statement
 4. regardless
 5. anyway; nevertheless; nonetheless
 6. to an even greater degree
 7. nevertheless
 1. despite the contrary

Cross Translation:
FromToVia
ändå however; anyhow dennochKonjunktionaladverb: trotzdem
ändå even so; anyhow immerhinkonzessiv, weist auf Tatsachen hin, die dennoch bestehen: dessen ungeachtet, trotzdem
ändå in any case; anyhow ohnediesdrückt aus, dass etwas auf jeden Fall und unabhängig von allem eintritt
ändå anyway ohnehin — sowieso; eh; egal, wie man es betrachtet oder was man tut

Related Translations for ända