Swedish

Detailed Translations for dra from Swedish to English

dra:

dra verb (drar, drog, dragit)

 1. dra (släpa)
  to drag; to haul
  • drag verb (drags, dragged, dragging)
  • haul verb (hauls, hauled, hauling)
 2. dra (stick; försvinna; fara åt helvete)
  bugger off; to fuck off; buzz off; to get; scram
  – leave immediately; used usually in the imperative form 1
  to get lost; to beat it; to bugger up; to get on; to move on; to piss off; to clear out; to go away; to push off; to go astray; to go to hell; to pack it
  • get lost verb (gets lost, got lost, getting lost)
  • beat it verb (beats it, beated it, beating it)
  • bugger up verb (buggers up, buggered up, buggering up)
  • get on verb (gets on, got on, getting on)
  • move on verb (moves on, moved on, moving on)
  • piss off verb (pisses off, pissed off, pissing off)
  • clear out verb (clears out, cleared out, clearing out)
  • go away verb (goes away, went away, going away)
  • push off verb (pushes off, pushed off, pushing off)
  • go astray verb (goes astray, went astray, going astray)
  • go to hell verb (goes to hell, went to hell, going to hell)
  • pack it verb (packs it, packed it, packing it)
 3. dra (stretcha; sträcka; sträcka på sig)
  to stretch
  • stretch verb (stretchs, stretched, stretching)
 4. dra (släpa; kånka)
  to drag; to tug; to lug
  • drag verb (drags, dragged, dragging)
  • tug verb (tugs, tugged, tugging)
  • lug verb (lugs, lugged, lugging)
 5. dra (släpa; bogsera)
  to tow; to haul; to trail
  • tow verb (tows, towed, towing)
  • haul verb (hauls, hauled, hauling)
  • trail verb (trails, trailed, trailing)
 6. dra (hala)
  to haul; to lift; to heave; to hoist
  • haul verb (hauls, hauled, hauling)
  • lift verb (lifts, lifted, lifting)
  • heave verb (heaves, hove, heaving)
  • hoist verb (hoists, hoisted, hoisting)
 7. dra
  to drag
  – To move an item on the screen by selecting the item and then pressing and holding down the mouse button while moving the mouse. 2
  • drag verb (drags, dragged, dragging)

Conjugations for dra:

presens
 1. drar
 2. drar
 3. drar
 4. drar
 5. drar
 6. drar
imperfekt
 1. drog
 2. drog
 3. drog
 4. drog
 5. drog
 6. drog
framtid 1
 1. kommer att dra
 2. kommer att dra
 3. kommer att dra
 4. kommer att dra
 5. kommer att dra
 6. kommer att dra
framtid 2
 1. skall dra
 2. skall dra
 3. skall dra
 4. skall dra
 5. skall dra
 6. skall dra
conditional
 1. skulle dra
 2. skulle dra
 3. skulle dra
 4. skulle dra
 5. skulle dra
 6. skulle dra
perfekt particip
 1. har dragit
 2. har dragit
 3. har dragit
 4. har dragit
 5. har dragit
 6. har dragit
imperfekt particip
 1. hade dragit
 2. hade dragit
 3. hade dragit
 4. hade dragit
 5. hade dragit
 6. hade dragit
blandad
 1. dra!
 2. dra!
 3. dragen
 4. dragande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for dra:

NounRelated TranslationsOther Translations
beat it klippa till
drag dogcart; drag; dragg; draggankare; irritation; luftmotstånd; lätt jaktvagn; puff; störd utav
haul frakt; gods; last
hoist hisskran; hävstång; klyvare; kranarm; lyftkran; ställning; tackel; taljor; underlag
lift hiss; hisskabin
stretch bana; färd; sträcka; sträckning; sträckningsgest; väg
trail bana; färd; knippa; remsa; strimma; sträcka; väg
tug bogserbåt
VerbRelated TranslationsOther Translations
beat it dra; fara åt helvete; försvinna; stick dra åt helvete; försvinna; kila i väg; komma undan; smita bort; springa bort; sticka
bugger off dra; fara åt helvete; försvinna; stick
bugger up dra; fara åt helvete; försvinna; stick
buzz off dra; fara åt helvete; försvinna; stick
clear out dra; fara åt helvete; försvinna; stick dra ut; lyfta ut; rensa ut; städa ur; ta ut; tömma
drag dra; kånka; släpa bogsera; bära; draga; hala; knycka bort; släpa; ta ifrån
fuck off dra; fara åt helvete; försvinna; stick
get dra; fara åt helvete; försvinna; stick begripa; fatta; finna; ; förstå; greppa; inbringa; inse; skaffa sig; ta
get lost dra; fara åt helvete; försvinna; stick dra åt helvete; förlora sig; försvinna; gå vilse; kila i väg; komma bort; stick; tappa vägen
get on dra; fara åt helvete; försvinna; stick fortgå; fortsätta; gå vidare med; komma vidare; komma överens; slutföra
go astray dra; fara åt helvete; försvinna; stick gå vilse
go away dra; fara åt helvete; försvinna; stick avresa; bryta upp; gå bort; lämna; resa iväg; åka iväg
go to hell dra; fara åt helvete; försvinna; stick dra dit pepparn växer; dra åt helvete; kila i väg
haul bogsera; dra; hala; släpa bogsera; dra med sig; dra upp; draga; hala; hala upp; hissa upp; lyfta upp; släpa
heave dra; hala dra upp; försöka kräkas; gunga; hala upp; hissa upp; hiva; häva; häva upp; höja; kasta; lyfta; lyfta upp; slänga; svalla; vagga; äcklas
hoist dra; hala dra upp; hala upp; hissa upp; lyfta upp
lift dra; hala dra upp; gräva upp; hala upp; hissa upp; häva upp; lyfta; lyfta upp
lug dra; kånka; släpa dra med sig; hala; släpa
move on dra; fara åt helvete; försvinna; stick driva framåt; fortgå; fortsätta; framdriva; gå vidare med; slutföra; åka vidare
pack it dra; fara åt helvete; försvinna; stick
piss off dra; fara åt helvete; försvinna; stick
push off dra; fara åt helvete; försvinna; stick flytta över ansvaret; knuffa av; putta av; stöta av; stöta bort; trycka bort
scram dra; fara åt helvete; försvinna; stick
stretch dra; stretcha; sträcka; sträcka på sig bli snävare; spänna; strama; stretcha; sträcka; sträcka ut; täta
tow bogsera; dra; släpa
trail bogsera; dra; släpa
tug dra; kånka; släpa draga; rycka; slänga
OtherRelated TranslationsOther Translations
clear out upprensa
drag hämsko
get haja
get lost förkomma
haul uppfordra
heave vräka
hoist hissa; hissverk; lyftanordning; telfer; vinscha
lift hjälp; lift
scram sjappa
stretch raksträcka; tänja; töja; utsträcka; uttänja; utvidgas; vägsträcka
tow blånor; bärgning
ModifierRelated TranslationsOther Translations
get lost gå sönder
push off iväg med dig; schas

Synonyms for "dra":


Wiktionary Translations for dra:

dra
verb
 1. to determine the result of a lottery
 2. to deduce or infer
 3. to attract
 4. to pull out
 5. to pull along a surface
 6. to leave quickly or in a hurry; to take oneself off; to decamp; to depart
 7. apply force to (something) so it comes towards one
 8. apply force such that an object comes toward the person or thing applying the force
 9. to start back; recoil
 10. move or run away quickly
 11. to put in a difficult position by presenting two or more choices

Cross Translation:
FromToVia
dra shoot; fire; twitch; tow; drawl; draught; tug trekken — nog te sorteren
dra pull; draw ziehen — mit Anwendung von Kraft auf sich zu bewegen
dra pull tirer — Tendre, allonger
dra pull; draw; extract tirer — Faire sortir une chose d’une autre
dra draw tirer — Choisir au sort

dåra:


Translation Matrix for dåra:

NounRelated TranslationsOther Translations
charm amulett; attraktivitet; charm; charmtroll; frestelse; förtrollning; förövring; ljuvhet; tjusning; utstrålning; vänlighet
VerbRelated TranslationsOther Translations
bewitch förtrolla
charm charma; charmera; dupera; fascinera; fröjda; fånga; förtrolla; glädja; liva upp
OtherRelated TranslationsOther Translations
bewitch dåra förhäxa
charm dåra Betagenhet; berlock; förtjusa; grace; gratie; tjusa; älsklighet
infatuate dåra bedåra

ådra:

ådra

 1. ådra

Translation Matrix for ådra:

NounRelated TranslationsOther Translations
vein blodåder; ven; åder; ådrighet; ådring
OtherRelated TranslationsOther Translations
vein ådra bladnerv

Wiktionary Translations for ådra:

ådra
noun
 1. (botany) vein; grain in wood
 2. component of the circulatory system that carries blood
 3. stripe or streak in stone or other material

Cross Translation:
FromToVia
ådra vessel GefäßAnatomie: schlauchförmiger Leitungsabschnitt für Körperflüssigkeiten wie Blut oder Lymphflüssigkeiten

draga:

draga verb (drar, drog, dragit)

 1. draga (rycka; slänga)
  to pull
  – apply force so as to cause motion towards the source of the motion 1
  • pull verb (pulls, pulled, pulling)
   • pull the string gently1
   • pull the trigger of the gun1
   • pull your knees towards your chin1
  to tug
  – pull hard 1
  • tug verb (tugs, tugged, tugging)
   • The prisoner tugged at the chains1
   • This movie tugs at the heart strings1
 2. draga (erhålla; vinna; hämma; inhösta)
  to derive; to draw
  • derive verb (derives, derived, deriving)
  • draw verb (draws, drew, drawing)
 3. draga (släpa; bogsera; hala)
  to haul; to drag; to pull
  • haul verb (hauls, hauled, hauling)
  • drag verb (drags, dragged, dragging)
  • pull verb (pulls, pulled, pulling)
 4. draga (släpa)
  to drag
  • drag verb (drags, dragged, dragging)
 5. draga (släpa; bära)
  to drag; to carry; to carry along
  • drag verb (drags, dragged, dragging)
  • carry verb (carries, carried, carrying)
  • carry along verb (carry along, carried along, carrying along)
 6. draga (kämpa)
  to tug-of-war
  • tug-of-war verb (tugs-of-war, tugged-of-war, tugging-of-war)

Conjugations for draga:

presens
 1. drar
 2. drar
 3. drar
 4. drar
 5. drar
 6. drar
imperfekt
 1. drog
 2. drog
 3. drog
 4. drog
 5. drog
 6. drog
framtid 1
 1. kommer att draga
 2. kommer att draga
 3. kommer att draga
 4. kommer att draga
 5. kommer att draga
 6. kommer att draga
framtid 2
 1. skall draga
 2. skall draga
 3. skall draga
 4. skall draga
 5. skall draga
 6. skall draga
conditional
 1. skulle draga
 2. skulle draga
 3. skulle draga
 4. skulle draga
 5. skulle draga
 6. skulle draga
perfekt particip
 1. har dragit
 2. har dragit
 3. har dragit
 4. har dragit
 5. har dragit
 6. har dragit
imperfekt particip
 1. hade dragit
 2. hade dragit
 3. hade dragit
 4. hade dragit
 5. hade dragit
 6. hade dragit
blandad
 1. dra!
 2. dra!
 3. dragen
 4. dragande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for draga:

NounRelated TranslationsOther Translations
drag dogcart; drag; dragg; draggankare; irritation; luftmotstånd; lätt jaktvagn; puff; störd utav
draw attraktion; dragning
haul frakt; gods; last
pull drag; hämta; puff; ryck; ryckning; tag
tug bogserbåt
tug-of-war dragkamp; kraftmätning
VerbRelated TranslationsOther Translations
carry bära; draga; släpa befordra; bringa; bära; frakta; föra; köra; stödja; ta med; transportera; understödja
carry along bära; draga; släpa bära; föra; stödja; understödja
derive draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna
drag bogsera; bära; draga; hala; släpa dra; knycka bort; kånka; släpa; ta ifrån
draw draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna avbilda; bomma igen; dra med sig; hala; klottra; krafsa; måla av; porträttera; rita; skrapa; sluta till; släpa; ställa ut; stänga; tekna
haul bogsera; draga; hala; släpa bogsera; dra; dra med sig; dra upp; hala; hala upp; hissa upp; lyfta upp; släpa
pull bogsera; draga; hala; rycka; slänga; släpa använda pull-teknik; dra med sig; hala; masturbera; släpa
tug draga; rycka; slänga dra; kånka; släpa
tug-of-war draga; kämpa
OtherRelated TranslationsOther Translations
carry forsla; genomdriva
derive derivera
drag hämsko
draw avteckna; trassera; vattenfåra
haul uppfordra
pull korrekturavdrag; roddtur

Synonyms for "draga":


Wiktionary Translations for draga:

draga
verb
 1. apply force to (something) so it comes towards one

Cross Translation:
FromToVia
draga shoot; fire; twitch; tow; drawl; draught; tug trekken — nog te sorteren
draga attract; decoy; lure; entice; induce; persuade; appeal to; draw attirertirer, faire venir à soi.

Related Translations for dra