Swedish

Detailed Translations for gå upp from Swedish to English

gå upp:

gå upp verb

 1. gå upp
  to walk up
  • walk up verb (walks up, walked up, walking up)
 2. gå upp
  to rise; to go upstairs
  • rise verb (rises, rose, rising)
  • go upstairs verb (goes upstairs, went upstairs, going upstairs)
 3. gå upp
  to fall open
  • fall open verb (falls open, fell open, falling open)
 4. gå upp (stiga upp)
  to step upstairs
  • step upstairs verb (steps upstairs, stepped upstairs, stepping upstairs)
 5. gå upp (kliva upp; stiga)
  to climb up; to mount; to ascend
  • climb up verb (climbs up, climbed up, climbing up)
  • mount verb (mounts, mounted, mounting)
  • ascend verb (ascends, ascended, ascending)
 6. gå upp (brista; spricka)
  to cut open; split open
 7. gå upp (resa sig; komma upp)
  to rise; to grow; to come up
  • rise verb (rises, rose, rising)
  • grow verb (grows, grew, growing)
  • come up verb (comes up, came up, coming up)
 8. gå upp (spricka; brista; splittras; klyvas)
  to split; to cleave; to chop into small pieces; to crack; to chop; split open; to chop up
  • split verb (splits, split, splitting)
  • cleave verb (cleaves, cleft, cleaving)
  • chop into small pieces verb (chops into small pieces, chopped into small pieces, chopping into small pieces)
  • crack verb (cracks, cracked, cracking)
  • chop verb (chops, chopped, chopping)
  • split open verb
  • chop up verb (chops up, chopped up, chopping up)

Translation Matrix for gå upp:

NounRelated TranslationsOther Translations
chop kotlett
crack brista; detonation; explosion; knall; rämna; smäll; spricka; sprickande; springa
grow blomning
mount riddjur; ridhäst
rise bestigning; förtsättning; höjd; kulle; tillsats; tilltagande; uppfärt; uppgång; ökning
split klyvning; myntinkast; riva; springa
VerbRelated TranslationsOther Translations
ascend gå upp; kliva upp; stiga avancera; befordras; bestiga; bli befordrad; gå uppför; kliva upp; klättra upp; stiga; stiga upp; stiga upp på; stiga uppför; uppstiga
chop brista; gå upp; klyvas; splittras; spricka finhacka; hacka
chop into small pieces brista; gå upp; klyvas; splittras; spricka
chop up brista; gå upp; klyvas; splittras; spricka hacka upp
cleave brista; gå upp; klyvas; splittras; spricka dela; klyfta; klyva; skilja åt
climb up gå upp; kliva upp; stiga bestiga; gå uppför; kliva upp; klättra upp; stiga upp på; stiga uppför
come up gå upp; komma upp; resa sig komma upp; komma upp till ytan; komma ur frö
crack brista; gå upp; klyvas; splittras; spricka braka; brista; bryta ned hus; bryta upp; bullra; dela; gå av; gå sönder; klyfta; klyva; knaka; knalla; knastra; krascha; panga; riva hus; rämna; skilja åt; smälla; spraka; spricka; spricka upp
cut open brista; gå upp; spricka
fall open gå upp falla öppen
go upstairs gå upp
grow gå upp; komma upp; resa sig bli högre; florera; ha framgång; odla; stiga; stiga upp; svälla; tillta; trivas; utveckla; utvecklas; växa; växa upp; öka
mount gå upp; kliva upp; stiga bestiga; bli högre; gå uppför; iscensätta; klättra; montera; stiga; stiga upp; stiga upp på
rise gå upp; komma upp; resa sig avancera; befordras; bli befordrad; bli högre; bubbla upp; höjas; odla; resa sig; stiga; stiga upp; stiga över; stå upp; tillta; uppstiga; utvecklas; växa; växa upp; öka
split brista; gå upp; klyvas; splittras; spricka dela; försvinna; hacka; klyfta; klyva; separera; skilja åt; sticka; urskilja
split open brista; gå upp; klyvas; splittras; spricka
step upstairs gå upp; stiga upp
walk up gå upp
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
split kluven; kluvet; rämnat; splittrad; splittrat
OtherRelated TranslationsOther Translations
crack knakning; knäck; kracka; kras; råk; spräcka
grow tilltaga
mount beslå
rise hausse; påslag; stegring; uppförsbacke
split fläka; spjälka; splittring; spänta
split open fläka

Wiktionary Translations for gå upp:

gå upp
verb
 1. to rise from one's bed
 2. to fly, to soar
 3. of a celestial body: to appear to move from behind the horizon

Cross Translation:
FromToVia
gå upp open; break; force aufbrechen — (intransitiv) bersten
gå upp come undone aufgehenKnoten, Knopf usw.: sich lösen
gå upp open aufgehen — sich öffnen
gå upp rise aufgehenGestirne: über dem Horizont sichtbar werden

Related Translations for gå upp