Summary
Swedish to English:   more detail...
  1. synpunkt:
  2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for synpunkt from Swedish to English

synpunkt:

synpunkt [-en] noun

  1. synpunkt (synvinkel; ståndpunkt)
    the facet; the aspect; the view
  2. synpunkt (uppfattning; mening; åsikt)
    the point of view; the standpoint; the position; the view; the opinion

Translation Matrix for synpunkt:

NounRelated TranslationsOther Translations
aspect ståndpunkt; synpunkt; synvinkel läge; position; ställning; tankesätt
facet ståndpunkt; synpunkt; synvinkel
opinion mening; synpunkt; uppfattning; åsikt föreställning; intryck; mening; ståndpunkt; syn; tanke; tankesätt; uppfattning; yttrande; åsikt; övertygelse
point of view mening; synpunkt; uppfattning; åsikt tankesätt
position mening; synpunkt; uppfattning; åsikt anställning; arbete; attityd; jobb; klassificering; kondition; läge; position; rangordning; social klass; ställning; ståndpunkt; turordning
standpoint mening; synpunkt; uppfattning; åsikt
view mening; ståndpunkt; synpunkt; synvinkel; uppfattning; åsikt anblick; besöka; föreställning; inspektera; intryck; kikhål; mening; panorama; ståndpunkt; syn; tanke; tankesätt; titthål; uppfattning; utblick; utsikt; vy; åsikt; åsyn; övertygelse
VerbRelated TranslationsOther Translations
position lägga bort; placera
view besiktiga; betrakta; inspektera; kontrolera; kontrollera; observera; se; stirra på; titta på; undersöka; utvärdera; visa; visitera; åskåda
OtherRelated TranslationsOther Translations
aspect aspekt
facet fasett
opinion opinion
position befattning
view förtoning; insyn; sikt; skärskåda

Synonyms for "synpunkt":


Wiktionary Translations for synpunkt:

synpunkt
noun
  1. interpretation or view

Cross Translation:
FromToVia
synpunkt aspect aspect — Manière dont une personne ou un objet s’offre à la vue.