Swedish

Detailed Translations for öppet from Swedish to English

öppet:

öppet

  1. öppet

Translation Matrix for öppet:

NounRelated TranslationsOther Translations
fair försäljningsmässa; marknad; marknadsplats; nöjesfält
open spelrum
straight gata
VerbRelated TranslationsOther Translations
bare blotta; dra upp; göra bar; utnyttja
open begynna; breda ut; börja; förebåda; förkunna; inleda; introducera; låsa upp; presentera; proklamera; skruva på; sätta på; utveckla; veckla ut; vrida på; öppna; öppna sig; öppnas
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
bare öppen; öppet bart; kal; kalt; karg; naken; naket; torftigt; torrt
explicit klar; klart; tydligt; uttryckligt; öppen; öppet anslående; bestämd; bestämt; distinkt; eftertryckligt; emfatisk; emfatiskt; frapperande; frimodig; frimodigt; imponerande; klar; klart; kraftigt; markant; rättfram; slående; tydligt; uppriktig; uppriktigt; utpräglad; uttalad; öppen; öppenhjärtigt
frank frank; frankt; frimodig; frimodigt; frispråkigt; rak; rakt; rättfram; rättframt; uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppet frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; klar; klart; ofördomsfull; ofördomsfullt; rak; rakt; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; ärligt; åtkomlig; åtkomligt; öppen; öppenhjärtigt
honest frankt; frimodig; frimodigt; frispråkigt; rak; rakt; uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppet aktansvärd; aktansvärt; artigt; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; rak; rakt; ren; rent; respektabel; respektabelt; ärlig; ärligt; ärofull; ärofullt
open frank; frankt; rak; rakt; rättfram; rättframt; uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppet inte övertäckt; rättfram; uppriktig; ärligt; åtkomlig; åtkomligt; öppen; öppent; öppnad; öppnat
opened olåst; öppen; öppet upplåst; öppnad; öppnat
outspoken frimodig; frimodigt; frispråkigt; öppen; öppet frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; klar; klart; ofördomsfull; ofördomsfullt; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt
plain slätt
sincere frankt; rak; rakt; uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppet allvarlig; allvarligt; allvarsam; allvarsamt; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; helhjärtad; helhjärtat; sann; sant; seriös; seriöst; uppriktig; uppriktigt; äkta; ärlig; ärligt; ärofull; ärofullt
straightforward frank; frankt; frimodig; frimodigt; frispråkigt; rak; rakt; rättfram; rättframt; ärligt; öppen; öppet frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt
unconcealed uppriktig; uppriktigt; öppet
uncovered öppen; öppet bart; inte övertäckt; naken; naket; otäck; otäckt
unlocked olåst; öppen; öppet upplåst; öppnad; öppnat
upright uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppet hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; uppriktig; uppriktigt; uppstående; ärlig; ärligt; ärofull; ärofullt
AdverbRelated TranslationsOther Translations
frankly uppriktig; uppriktigt; öppet frispråkig; frispråkigt
freely frank; frankt; rak; rakt; rättfram; rättframt; öppet ansträngningslös; ansträngningslöst; fri; fritt; i frihet; obehindrad; obehindrat; ostörd; ostört; till förfogandet; tillgänglig; tillgängligt
openly uppriktig; uppriktigt; öppet frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; hög; högt; klar; klart; ljudligen; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt
OtherRelated TranslationsOther Translations
bare obetäckt; obevuxen; obevuxet
explicit explicit; uttrycklig
fair dejlig; dejligt; fager; fagert; honnett; huld; renhårig; renhårigt
frank troskyldig
frankly oreserverat
honest honnett; redlig; redligt; renhårig; renhårigt; rättrådig; rättrådigt; rättsinnig
open upplåta; uppsluppen
openly öppet
plain knaper
straight raksträcka; rätt
straightforward honnett
true sannskyldig; veritabel
uncovered obetäckt
upright redlig; redligt; rättrådig; rättrådigt; rättsinnig; upprättstående
ModifierRelated TranslationsOther Translations
fair frankt; rak; rakt; uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppet aktansvärd; aktansvärt; artigt; ganska; ganskt; godtagbar; godtagbart; guldartat; jämförelsevist; komparativt; ljushårig; ljushårigt; relativ; relativt; ren; rent; respektabel; respektabelt; rimlig; rimligt; rättvis; rättvist; skäligt; sporstligt; tillräcklig; tillräckligt; tolerabelt; ärlig; ärligt
opened up olåst; öppen; öppet upplåst; öppnad; öppnat
plain frankt; rak; rakt; ärligt; öppen; öppet alldaglig; alldagligt; blekt; enfärgad; enfärgat; enkel; enkelt; enkeltfärgat; frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; ful; fult; färglöst; grått; idel; idelt; klar; klart; oförblommerat; okonstlad; okonstlat; ordinärt; oskönt; osminkad; osminkat; otrevlig; otrevligt; otäck; otäckt; pur; rakt på sak; rent; rättfram; trivial; trivialt; tydligt; uppriktig; uppriktigt; urtvättad; urtvättat; vanlig; vanligt; vidrigt; vit; vitt; öppen; öppenhjärtigt
straight frank; frankt; frimodig; frimodigt; frispråkigt; rak; rakt; rättfram; rättframt; ärligt; öppen; öppet bara; direkt; frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; genuin; klar; klart; oförfalskad; oförfalskat; omedelbar; omedelbart; precis; pur; purt; på pricken; rak; rakt; rakt på sak; rent; rättfram; snörrät; tydligt; uppriktig; uppriktigt; ärlig; ärligt; öppen; öppenhjärtigt
true uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppet de facto; riktighet; sanningen; verklig; verkligt

Wiktionary Translations for öppet:

öppet
adverb
  1. in an open manner, visibly, not covertly

Related Translations for öppet