Swedish

Detailed Translations for överlämna from Swedish to English

överlämna:

överlämna verb (överlämnar, överlämnade, överlämnat)

 1. överlämna (ge; överräcka)
  to give; to hand over; to delate; to extend; to present with; give to; to pass; to offer; to deliver up
  • give verb (gives, gave, giving)
  • hand over verb (hands over, handed over, handing over)
  • delate verb (delates, delated, delating)
  • extend verb (extends, extended, extending)
  • present with verb (presents with, presented with, presenting with)
  • give to verb
  • pass verb (passes, passed, passing)
  • offer verb (offers, offered, offering)
  • deliver up verb (delivers up, delivered up, delivering up)
  to hand
  – place into the hands or custody of 1
  • hand verb (hands, handed, handing)
   • hand me the spoon, please1
 2. överlämna (leverera; ge; lämna ut; lämna över)
  to deliver; to bring; to supply; to provide; to bring around; to hand over to; to furnish; to send; to ship; to send round; to give
  • deliver verb (delivers, delivered, delivering)
  • bring verb (brings, brought, bringing)
  • supply verb (supplies, supplied, supplying)
  • provide verb (provides, provided, providing)
  • bring around verb (brings around, brought around, bringing around)
  • hand over to verb (hands over to, handed over to, handing over to)
  • furnish verb (furnishes, furnished, furnishing)
  • send verb (sends, sent, sending)
  • ship verb (ships, shipped, shipping)
  • send round verb (sends round, sent round, sending round)
  • give verb (gives, gave, giving)
 3. överlämna (anförtro)
  to consign; to send in consignation
  • consign verb (consigns, consigned, consigning)
  • send in consignation verb (sends in consignation, sent in consignation, sending in consignation)

Conjugations for överlämna:

presens
 1. överlämnar
 2. överlämnar
 3. överlämnar
 4. överlämnar
 5. överlämnar
 6. överlämnar
imperfekt
 1. överlämnade
 2. överlämnade
 3. överlämnade
 4. överlämnade
 5. överlämnade
 6. överlämnade
framtid 1
 1. kommer att överlämna
 2. kommer att överlämna
 3. kommer att överlämna
 4. kommer att överlämna
 5. kommer att överlämna
 6. kommer att överlämna
framtid 2
 1. skall överlämna
 2. skall överlämna
 3. skall överlämna
 4. skall överlämna
 5. skall överlämna
 6. skall överlämna
conditional
 1. skulle överlämna
 2. skulle överlämna
 3. skulle överlämna
 4. skulle överlämna
 5. skulle överlämna
 6. skulle överlämna
perfekt particip
 1. har överlämnat
 2. har överlämnat
 3. har överlämnat
 4. har överlämnat
 5. har överlämnat
 6. har överlämnat
imperfekt particip
 1. hade överlämnat
 2. hade överlämnat
 3. hade överlämnat
 4. hade överlämnat
 5. hade överlämnat
 6. hade överlämnat
blandad
 1. överlämna!
 2. överlämna!
 3. överlämnad
 4. överlämnande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

överlämna [-ett] noun

 1. överlämna
  the hand over
 2. överlämna
  the handing over

Translation Matrix for överlämna:

NounRelated TranslationsOther Translations
hand arbetare; arbetsanhörig; assistent; dräng; fingervisning; förslag; grovarbetare; hand; handskakning; handskrift; handtryckning; hjälp; medarbetare; medhjälpare; påpekande; tips; vink
hand over överlämna
handing over överlämna överlämning
offer anbud; billigt köp; bud; erbjudande; förslag; offer; offergärd; offergåva; presentation; överlämnande
pass bergstig; biljett; fribiljett; identifikationskort; inträdesbiljett; inträdestillstånd; pass; passersedel; tillstånd
ship båt; farkost; fartyg; skepp
supply anslag; avlämnande; framkörning; förråd; försörjning; lager; leverans; mått; sändning; tillgång; utdelning; utkörning; utlämnande; överlämnande
VerbRelated TranslationsOther Translations
bring ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna bringa; hemleverera; leverera; lämna; skicka; ta med
bring around ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna bringa till sans; få att kvickna till; leverera; lämna; skicka; övertala; övertyga
consign anförtro; överlämna ge i konsignation
delate ge; överlämna; överräcka
deliver ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna bringa till världen; dela ut; föda; förse; ge; hemleverera; leverera; lämna; lämna över; skicka; släppa fri; tillföra; överräcka
deliver up ge; överlämna; överräcka
extend ge; överlämna; överräcka bygga; bygga till; bygga ut; föröka sig; lägga till; stretcha; sträcka ut; tillta; tillväxa; tillväxa i antal; utvidga; vidga; öka; ökas
furnish ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna bekläda; förse; förskaffa; hölja; införskaffa; isolera; klä; klä sig fin; klä sig på; leverera; lämna; möblera; skicka; tillhandahålla; täcka
give ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna; överräcka avge; deklarera; dela ut; donera; förse; ge; ge en present; leverera; lämna över; räcka; skicka; skänka; tilldela; tillföra; upge
give to ge; överlämna; överräcka räcka; skicka
hand ge; överlämna; överräcka räcka; skicka
hand over ge; överlämna; överräcka erbjuda; hemleverera; leverera; räcka; skicka; överföra; överräcka
hand over to ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna dela ut; förse; leverera; lämna över; tillföra
offer ge; överlämna; överräcka erbjuda; förevisa; ge en present; lova; offerera; presentera; räcka; räcka fram; skicka; skriva ut; utställa; visa; överräcka
pass ge; överlämna; överräcka besöka; förgå; ge sig iväg; ; gå förbi; gå igenom; gå till; hända; inträffa; passera; räcka; röra; ske; skicka; tillbringa
present with ge; överlämna; överräcka
provide ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna dela ut; förse; förskaffa; införskaffa; leverera; lämna; lämna över; skaffa; skicka; tillföra; tillhandahålla
send ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna avsända; efterskänka; eftersända; leverera; lämna; remittera; skicka; skicka vidare till; sända; återvisa; översända
send in consignation anförtro; överlämna ge i konsignation
send round ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna skicka runt
ship ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna avsända; embarkera; frakta; gå ombord; kliva ombord; lasta; leverera; lämna; skeppa; skicka; stiga ombord; sända
supply ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna anskaffa; avsända; förse; förse med; införskaffa; leverera; lämna; skicka; sända; tillföra; tillhandahålla; tillhandhålla
OtherRelated TranslationsOther Translations
deliver avkunna; avlämna; förlösa; tillställa; överbringa
deliver up överantvarda
extend prolongera; utsträcka; uttänja; utöka
furnish furnera
give avgiva; giva; presenta
hand gast; tillställa
hand over framlämna; lämnande
offer bjuda; erbjudan; hembud; hembära; offert; utbjuda; utbud; utfästa
pass avkunna; bestå; förflyta; förlida; förlöpa; langa; passering; svinna; övergå
send expediera; förpassa; försända; tillställa
ship avskeppa; inskeppa; utskeppa
supply furnera; leverera; tillhandahållande

Wiktionary Translations for överlämna:

överlämna
verb
 1. to relinquish control or possession
 2. to relinquish a claim to property
 3. give (someone) as gift or award
 4. -

Cross Translation:
FromToVia
överlämna issue; release; output; emission; expenditure Ausgabe — der Vorgang des Ausgebens, Austeilens, Aushändigens oder Verkündens einer Sache
överlämna concede; deliver abgeben — jemandem etwas geben, der es haben soll oder verlangt
överlämna hand; hand over; hand out aushändigen — einen fordern oder schulden Gegenstand in die Hand eines anderen geben
överlämna transmit transmettre — Céder, mettre ce qu’on possède en la possession d’un autre.

Related Translations for överlämna