Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. övertygelse:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for övertygelse from Swedish to English

övertygelse:

övertygelse [-en] noun

 1. övertygelse (tro)
  the belief; the religion; the religious conviction; the disposition; the faith; the inclination; the creed; the divine worship
 2. övertygelse (åsikt; syn; ståndpunkt)
  the conviction; the disposition; the inclination; the creed; the notion; the opinion; the view; the idea
 3. övertygelse (tro; förvissning)
  the persuasion; the conviction; the belief

Translation Matrix for övertygelse:

NounRelated TranslationsOther Translations
belief förvissning; tro; övertygelse
conviction förvissning; ståndpunkt; syn; tro; åsikt; övertygelse
creed ståndpunkt; syn; tro; åsikt; övertygelse konfession; tro; trosbekännelse; troslära
disposition ståndpunkt; syn; tro; åsikt; övertygelse disposition; fallenhet; klassificering; lynne; läggning; natur; rangordning; sinne; sinnelag; temperament; turordning
divine worship tro; övertygelse religion
faith tro; övertygelse förtroende; religion; tro
idea ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse aning; begrepp; föreställning; förstånd; idé; inblick; intryck; medvetenhet; mening; planering; syn; tanke; tankesätt; uppfattning; vilja; vision; åsikt
inclination ståndpunkt; syn; tro; åsikt; övertygelse andemening; benägenhet; böjelse; böjning; disposition; fallenhet; håg; inklination; innebörd; innehåll; lutning; läggning; natur; sluttning; temperament
notion ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse aning; begrepp; begriplig; föreställning; förstående; förstånd; föstånd; idé; inblick; intelligens; intryck; medvetenhet; mening; syn; tanke; tankesätt; uppfattning; vision; åsikt
opinion ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse föreställning; intryck; mening; syn; synpunkt; tanke; tankesätt; uppfattning; yttrande; åsikt
persuasion förvissning; tro; övertygelse religion; övertalning
religion tro; övertygelse religion
religious conviction tro; övertygelse
view ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse anblick; besöka; föreställning; inspektera; intryck; kikhål; mening; panorama; ståndpunkt; syn; synpunkt; synvinkel; tanke; tankesätt; titthål; uppfattning; utblick; utsikt; vy; åsikt; åsyn
VerbRelated TranslationsOther Translations
view besiktiga; betrakta; inspektera; kontrolera; kontrollera; observera; se; stirra på; titta på; undersöka; utvärdera; visa; visitera; åskåda
OtherRelated TranslationsOther Translations
belief gudstro
creed credo
disposition gemyt; hjärtelag; kynne; naturell; skaplynne
faith gudstro; tillit
idea hum; undring; uppslag
inclination hug
opinion opinion
religion gudsdyrkan
view förtoning; insyn; sikt; skärskåda

Wiktionary Translations for övertygelse:

övertygelse
noun
 1. firmly held belief

Cross Translation:
FromToVia
övertygelse conviction overtuiging — een sterke mening of geloof
övertygelse conviction Überzeugung — gefestigter Glaube, feste Gewissheit, dass etwas richtig ist