Summary
Swedish to English:   more detail...
  1. alltnog:


Swedish

Detailed Translations for alltnog from Swedish to English

alltnog:

alltnog

  1. alltnog

Translation Matrix for alltnog:

AdverbRelated TranslationsOther Translations
anyhow eftersom; hur som helst; i alla fall; icke dess mindre; trots; trots allt; utan hinder av; ändå
in short hel kort; kort sagt; kortfattad; kortfattat
OtherRelated TranslationsOther Translations
anyhow alltnog
in short alltnog korteligen