Swedish

Detailed Translations for avkastning from Swedish to English

avkastning:

avkastning [-en] noun

 1. avkastning (vinst; behållning)
  the profit; the yield; the benefit; the return; the output; the gain
 2. avkastning (profit; förtjänst; vinning; )
  the profit; the benefit; the advantage; the gain; the earnings; the yield; the winning; the output; the economy; the return; the victory; the take
 3. avkastning (konsekvens; resultat)
  the consequence; the result; the outcome
  – a phenomenon that follows and is caused by some previous phenomenon 1
  • consequence [the ~] noun
   • his decision had depressing consequences for business1
  • result [the ~] noun
  • outcome [the ~] noun
  the fruit
  – the consequence of some effort or action 1
  • fruit [the ~] noun
   • he lived long enough to see the fruit of his policies1
 4. avkastning (vinst; utbyte)
  the earning capacity; the return; the yield
 5. avkastning

Translation Matrix for avkastning:

NounRelated TranslationsOther Translations
advantage avans; avkastning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott ensamrätt; förmån; privilegium; rättighet
benefit avans; avkastning; behållning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott användbarhet; fördel; förmån; förtjänst; lättnad; nytta; profit; socialbidrag; socialhjälp; vinst; välgörenhetsföreställning
consequence avkastning; konsekvens; resultat effekt; följd; konsekvens; resultat
earning capacity avkastning; utbyte; vinst
earnings avans; avkastning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott resultat
economy avans; avkastning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott ekonomi; ekonomistudie; hushållning; kostnadsreduktion; statsekonomi; utgiftsminskning
fruit avkastning; konsekvens; resultat frukt
gain avans; avkastning; behållning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott köp
outcome avkastning; konsekvens; resultat
output avans; avkastning; behållning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott skörd; utbyte; utleverans; vinst
profit avans; avkastning; behållning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott användbarhet; behållning; fördel; förtjänst; köp; nytta; profit; saldo; vinst
result avkastning; konsekvens; resultat avslutning; effekt; följd; höjdpunkt; klimax; resultat; slut; slutresultat; slutsats; spets; summa; svar; topp; utgång
return avans; avkastning; behållning; förtjänst; profit; utbyte; vinning; vinst; överskott ersättning; gentjänst; gottgörelse; hemkomst; komma tillbaka; retur match; täckning; återbetalning; återkomst; återvända; återvändande
take avans; avkastning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott
victory avans; avkastning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott seger
winning avans; avkastning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott landvinning
yield avans; avkastning; behållning; förtjänst; profit; utbyte; vinning; vinst; överskott skörd; utbyte; vinst
VerbRelated TranslationsOther Translations
gain bli tyngre; erhålla; förtjäna; förvärva; gå upp i vikt; komma ifatt med; lyckats få; lära; uppnå; vinna
result strömma; vara resultatet
return ge tillbaka; gå tillbaka till; kasta tillbaka; komma tillbaka; returnera; skicka tillbaka; vända om; återgå; återkomma; återvända
take acceptera; acceptera en gåva; använda; använda sig av; bruka; bära; få ihop; nyttja; samla; samla in; servera sig själv; stjäla; ta; ta emot; ta emot en gåva; ta medicin; tillgodogöra sig; uthärda
yield avstå; avträda; bevilja; tillåta; uppge; utlämna; överge
OtherRelated TranslationsOther Translations
advantage båtnad; överläge
benefit bästa; fromma; gagna
consequence betydenhet; påföljd
crop yield avkastning
earning capacity lönsamhet; räntabilitet
earnings arbetsförtjänst
gain reveny; tillvinna
output prestationsförmåga; utdata; uteffekt
profit reveny
result facit; resultera; verkan
return recidiv; retur; vedergälla; återge; återgång; återlämna; återsända; återsändning
take frambära; inta; taga; vidtaga
winning vinnande
yield förräntning; hemfalla; rendera; reveny
ModifierRelated TranslationsOther Translations
return bakåt

Synonyms for "avkastning":


Wiktionary Translations for avkastning:

avkastning
noun
 1. figuratively: positive end result or reward of labour or effort
 2. finance: gain or loss from an investment

Cross Translation:
FromToVia
avkastning returns; proceeds Ertragbesonders im Plural: Ergebnis der wirtschaftlichen Leistung (insbesondere von Aktien), Einnahmen, Profit
avkastning yield; harvest Ertrag — Ernteeinfuhr, Ergebnis der Ernte
avkastning returns Ertragallgemein: das positive Ergebnis einer Anstrengung
avkastning product; item; commodity; ware produitrésultat créatif de l’activité humaine.
avkastning production; output; yield; effectiveness; efficiency; efficacy rendement — Ce que rendre, ce que produire une chose.