Swedish

Detailed Translations for avtagande from Swedish to English

avtagande:

avtagande noun

 1. avtagande (minskning; dämpning)
  the abatement
 2. avtagande (nedgång; minskande)
  the decrease; the toning down; the weakening
 3. avtagande (nedgång; förfall)
  the decrease; the decline; the fall; the downfall; the crash
 4. avtagande (bleknande)
  the fading
 5. avtagande (minskande)
  the shrinking; the decrease; the shrinking back
 6. avtagande
  the deprivation

Translation Matrix for avtagande:

NounRelated TranslationsOther Translations
abatement avtagande; dämpning; minskning
crash avtagande; förfall; nedgång börskrasch; fall; kollaps; kollision; krasch; krocka; sammanstöta; sammanstötning; spricka
decline avtagande; förfall; nedgång dekadans; fall; förfall; försjunkning av marken; hopfallande; instörtning; nedgång; sammanbrott; återfall
declining avvisande; nekande
decrease avtagande; förfall; minskande; nedgång avtagning; kostnadsreduktion; lagerminskning; minska; minskning; nedgång; nedsättning; reduktion; utgiftsminskning
deprivation avtagande berövande; försakelse; rån; umbärande
diminishing bli mindre; förringande; minskning; reduktion
downfall avtagande; förfall; nedgång fördärv; nedfall; nedgång och fall; olycka; sammanbrott; skyfall; undergång
fading avtagande; bleknande avfärgning; försvagning; slaknande; slappnande; urblekning
fall avtagande; förfall; nedgång avtagning; fall; falla; hopfallande; höst; instörtning; kollapsa; landa; minskning; prissänkning; sammanbrott; störta; återfall
lessening bli mindre
shrinking avtagande; minskande
shrinking back avtagande; minskande
subsiding gå under; sjunka
toning down avtagande; minskande; nedgång
weakening avtagande; minskande; nedgång bli svagare; förslappning; svagande; veklighet
VerbRelated TranslationsOther Translations
crash förolyckas; kollapsa; kollidera; krascha; rasa ihop; rasa samman; ruttna; skrälla; störta samman; stöta ihop; stöta inpå; vara förlorad
decline avböja; avslå; avsäga; avta; blekna; böja; böja grammatiskt; deklinera; förfalla; förgå; förkasta; förneka; försmå; förvägra; gå ner; gå utför; konjugera; krympa; minska; neka; refusera; sjunka; uppsäga; vara i avtagande
decrease avta; bli mindre; förfalla; gå ner; gå utför; göra mindre; korta in; krympa; minska; sjunka; skrumpna; sänka
diminishing krympa; minska; skrinna
fall avlida; avsluta; bli dödad; bli ruinerad; ; falla; falla in på; gå bort; gå totalt utför; hiva; kassera; kasta; komma på förfall; komma under isen; ramla in; sluta vid; slänga; stupa; ta en störtflygning; tumla
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
decreasing avtagande; avtagandet; minskande; minskandet; sjunkandet
diminishing avtagande; avtagandet; minskande; minskandet; sjunkandet bli svagare; förminskning
waning avtagande
weakening avtagande; avtagandet; minskande; minskandet; sjunkandet bli svagare
OtherRelated TranslationsOther Translations
crash brak; fallissemang; krock; störtning
decline avtyna; baisse; betacka; dala; undanbedja
decrease avtaga
diminishing sinande
fading avtoning; avtyning
fall baisse; dimpa; infalla; kullkörning; mynna; vurpa
toning down nedtoning
weakening avmattning
ModifierRelated TranslationsOther Translations
abating avtagande; avtagandet; minskande; minskandet; sjunkandet
declining avtagande; avtagandet; minskande; minskandet; sjunkandet bli svagare; dalande; försämrad; försämrat; minskande
fading avtagande; avtagandet; minskande; minskandet; sjunkandet bli svagare
inclining avtagande
lessening avtagande; avtagandet; minskande; minskandet; sjunkandet
reducing avtagande; avtagandet reducerande
shrinking krympande
shrinking back krympande
subsiding avtagande; avtagandet; minskande; minskandet; sjunkandet

Synonyms for "avtagande":


Wiktionary Translations for avtagande:

avtagande
adjective
 1. becoming smaller

Cross Translation:
FromToVia
avtagande decremental dekrementalvermindernd, abnehmend, zurücknehmend
avtagande lessening; decrease; shrinkage AbnahmeVeränderung, bei der etwas weniger/geringer/niedriger wird

avtagande form of avta:

avta verb (avtar, avtog, avtagit)

 1. avta (minska; förgå; krympa; blekna)
  to decline; waining; to regress
  • decline verb (declines, declined, declining)
  • waining verb
  • regress verb (regresses, regressed, regressing)
 2. avta (slakna; hänga slak; mojna)
  to malinger; lie down on the job; to slack; to go slow
 3. avta (minska; sjunka; förfalla; gå ner)
  to decrease; to decline; to shrink; to remove; to dwindle; wain; to take away; to go thieving; be shortcoming
  • decrease verb (decreases, decreased, decreasing)
  • decline verb (declines, declined, declining)
  • shrink verb (shrinks, shrank, shrinking)
  • remove verb (removes, removed, removing)
  • dwindle verb (dwindles, dwindled, dwindling)
  • wain verb
  • take away verb (takes away, took away, taking away)
  • go thieving verb (goes thieving, went thieving, going thieving)
 4. avta (vara i avtagande; gå utför)
  to decline
  • decline verb (declines, declined, declining)

Conjugations for avta:

presens
 1. avtar
 2. avtar
 3. avtar
 4. avtar
 5. avtar
 6. avtar
imperfekt
 1. avtog
 2. avtog
 3. avtog
 4. avtog
 5. avtog
 6. avtog
framtid 1
 1. kommer att avta
 2. kommer att avta
 3. kommer att avta
 4. kommer att avta
 5. kommer att avta
 6. kommer att avta
framtid 2
 1. skall avta
 2. skall avta
 3. skall avta
 4. skall avta
 5. skall avta
 6. skall avta
conditional
 1. skulle avta
 2. skulle avta
 3. skulle avta
 4. skulle avta
 5. skulle avta
 6. skulle avta
perfekt particip
 1. har avtagit
 2. har avtagit
 3. har avtagit
 4. har avtagit
 5. har avtagit
 6. har avtagit
imperfekt particip
 1. hade avtagit
 2. hade avtagit
 3. hade avtagit
 4. hade avtagit
 5. hade avtagit
 6. hade avtagit
blandad
 1. avta!
 2. avta!
 3. avtagen
 4. avtagande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for avta:

NounRelated TranslationsOther Translations
decline avtagande; dekadans; fall; förfall; försjunkning av marken; hopfallande; instörtning; nedgång; sammanbrott; återfall
decrease avtagande; avtagning; förfall; kostnadsreduktion; lagerminskning; minska; minskande; minskning; nedgång; nedsättning; reduktion; utgiftsminskning
go slow maskning; maskning som strejkform
remove damma av
shrink psykiater
slack koldamm
VerbRelated TranslationsOther Translations
be shortcoming avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka
decline avta; blekna; förfalla; förgå; gå ner; gå utför; krympa; minska; sjunka; vara i avtagande avböja; avslå; avsäga; böja; böja grammatiskt; deklinera; förkasta; förneka; försmå; förvägra; konjugera; neka; refusera; uppsäga
decrease avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka bli mindre; gå utför; göra mindre; korta in; krympa; minska; sjunka; skrumpna; sänka
dwindle avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka bli mindre; försämras; göra mindre; korta in; krympa; skrumpna
go slow avta; hänga slak; mojna; slakna
go thieving avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka stjäla
lie down on the job avta; hänga slak; mojna; slakna
malinger avta; hänga slak; mojna; slakna
regress avta; blekna; förgå; krympa; minska
remove avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka avgöra; avleda; avlägsna; avsätta; beskylla; bläma; damma av; demontera; flytta; flytta bort; frånta; jämna; leda bort; låta avrinna; montera ner; plocka isär; rengöra; rensa ut; ta bort; ta isär; tömma; uttappa; utvisa
shrink avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka bli mindre; gå utför; göra mindre; krympa; krympa tillbaka; minska; sjunka; skrinna; skrumpna; sänka
slack avta; hänga slak; mojna; slakna
take away avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka bära bort; få ihop; föra bort; samla; samla in; stjäla; ta bort
wain avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka
waining avta; blekna; förgå; krympa; minska
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
slack arbetsskygg; arbetsskyggt; slött; trög; trögt
OtherRelated TranslationsOther Translations
decline avtyna; baisse; betacka; dala; undanbedja
decrease avtaga
remove bortföra; bortoperera; bortta; fjärma; undanröja
shrink hjärnskrynklare
slack flau; lafsig; lafsigt; slack; slak; slakt; slappna
take away bortta; förta

Synonyms for "avta":


Wiktionary Translations for avta:

avta
verb
 1. to fall into a state of quiet; to cease to rage; to be [calmed]; to settle down; to become tranquil; to abate

Cross Translation:
FromToVia
avta calm bedaren — tot rust komen
avta dwindle; decrease; lose; lessen; vane abnehmen — kleiner oder weniger werden

Related Translations for avtagande