Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. befullmäktiga:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for befullmäktiga from Swedish to English

befullmäktiga:

befullmäktiga verb (befullmäktigar, befullmäktigade, befullmäktigat)

 1. befullmäktiga (delegera; förordna)
  to delegate; to depute
  • delegate verb (delegates, delegated, delegating)
  • depute verb (deputes, deputed, deputing)
 2. befullmäktiga (auktorisera; godkänna; bemyndiga)
  to authorize; to validate; to confirm; to allow; to permit; to admit; to sanction; to authorise; to give one's fiat to
  • authorize verb, American (authorizes, authorized, authorizing)
  • validate verb (validates, validated, validating)
  • confirm verb (confirms, confirmed, confirming)
  • allow verb (allows, allowed, allowing)
  • permit verb (permits, permitted, permitting)
  • admit verb (admits, admited, admiting)
  • sanction verb (sanctions, sanctioned, sanctioning)
  • authorise verb, British
  • give one's fiat to verb (gives one's fiat to, gave one's fiat to, giving one's fiat to)

Conjugations for befullmäktiga:

presens
 1. befullmäktigar
 2. befullmäktigar
 3. befullmäktigar
 4. befullmäktigar
 5. befullmäktigar
 6. befullmäktigar
imperfekt
 1. befullmäktigade
 2. befullmäktigade
 3. befullmäktigade
 4. befullmäktigade
 5. befullmäktigade
 6. befullmäktigade
framtid 1
 1. kommer att befullmäktiga
 2. kommer att befullmäktiga
 3. kommer att befullmäktiga
 4. kommer att befullmäktiga
 5. kommer att befullmäktiga
 6. kommer att befullmäktiga
framtid 2
 1. skall befullmäktiga
 2. skall befullmäktiga
 3. skall befullmäktiga
 4. skall befullmäktiga
 5. skall befullmäktiga
 6. skall befullmäktiga
conditional
 1. skulle befullmäktiga
 2. skulle befullmäktiga
 3. skulle befullmäktiga
 4. skulle befullmäktiga
 5. skulle befullmäktiga
 6. skulle befullmäktiga
perfekt particip
 1. har befullmäktigat
 2. har befullmäktigat
 3. har befullmäktigat
 4. har befullmäktigat
 5. har befullmäktigat
 6. har befullmäktigat
imperfekt particip
 1. hade befullmäktigat
 2. hade befullmäktigat
 3. hade befullmäktigat
 4. hade befullmäktigat
 5. hade befullmäktigat
 6. hade befullmäktigat
blandad
 1. befullmäktiga!
 2. befullmäktiga!
 3. befullmäktigad
 4. befullmäktigande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for befullmäktiga:

NounRelated TranslationsOther Translations
delegate delegat; delegate; delegera; delegerad; ersätta; ersättare; fullmäktig; ombud; representant; ställföreträdare; substitut; vikariera
permit biljett; fraktsedel; fri lejd; fribiljett; följesedel; identifikationskort; inträdesbiljett; inträdestillstånd; körkort; lejdbrev; lov; pass; passerbrev; passersedel; tillstånd; tillåtelse
sanction sanktion; straffåtgärd; tillstånd
VerbRelated TranslationsOther Translations
admit auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna avslöja; bekänna; bikta; erkänna; medge; släppa in; säga saningen; tillstå; tillåta; uppenbara
allow auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna auktorisera; bemyndiga; bevilja; foga sig; rätta sig efter; tillåta
authorise auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna auktorisera; befoga; bemyndiga; ge fullmakt åt; tillåta
authorize auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna auktorisera; befoga; bemyndiga; ge behörighet; ge fullmakt åt; tillåta
confirm auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna bejaka; bekräfta; besanna; besegla; häfta ihop; intyga; ratificera; samtycka till; sätta fast
delegate befullmäktiga; delegera; förordna
depute befullmäktiga; delegera; förordna
give one's fiat to auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna tillåta
permit auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna auktorisera; bemyndiga; bevilja; tillåta
sanction auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna godkänna; sanktionera
validate auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna bekräfta; besegla; godkänna; lagfästa; ratificera; sanktionera; stadfästa; validera; verifiera
OtherRelated TranslationsOther Translations
admit medgiva; vidkännas
allow medgiva
confirm konfirmera
permit medgiva; tillståndsbevis
sanction straffpåföljd

Wiktionary Translations for befullmäktiga:

befullmäktiga
verb
 1. to give permission to

Cross Translation:
FromToVia
befullmäktiga authorize; authorise autorisieren — jemanden berechtigen, bevollmächtigen