Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. bestämdhet:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for bestämdhet from Swedish to English

bestämdhet:

bestämdhet [-en] noun

 1. bestämdhet
  the determination; the strength
 2. bestämdhet
  the assertiveness
 3. bestämdhet
  the decisiveness; the resolution; the resoluteness
 4. bestämdhet
  the determination; the resoluteness; the firmness; the sureness; the resolution
 5. bestämdhet (säkerkt)
  the indossulability

Translation Matrix for bestämdhet:

NounRelated TranslationsOther Translations
assertiveness bestämdhet
decisiveness bestämdhet beslutsamhet; beslutskraft; föresats; handlingskraft
determination bestämdhet beslutsamhet; definition; determination; determinering; disciplin; ordning
firmness bestämdhet beslutsamhet; beständighet; fasthet; fullständighet; hållbarhet; pålitlighet; soliditet; stabilitet; sundhet; säkerhet; varaktighet
indossulability bestämdhet; säkerkt
resoluteness bestämdhet beslutsamhet; föresats
resolution bestämdhet beslut; beslutsamhet; fasthet; föresats; resolution; upplösning; uttalande
strength bestämdhet drivkraft; energi; fart; kraft; spänstighet; stark sida; styrka; vigör; våldsamhet
sureness bestämdhet
OtherRelated TranslationsOther Translations
determination bestämning; examinering
firmness hållfasthet; styrsel
strength hållfasthet; styrkegrad

Wiktionary Translations for bestämdhet: