Summary
Swedish to English:   more detail...
  1. bestigning:


Swedish

Detailed Translations for bestigning from Swedish to English

bestigning:

bestigning [-en] noun

  1. bestigning (uppfärt)
    the increase; the rise; the ascent; the rising; the uplift; the going up
  2. bestigning
    the mounting

Translation Matrix for bestigning:

NounRelated TranslationsOther Translations
ascent bestigning; uppfärt framsteg; förtsättning; himmelsfärd; kliva upp; lyftning; uppgång; uppstigning
going up bestigning; uppfärt
increase bestigning; uppfärt expansion; framsteg; förstoring; förtsättning; lagerökning; multiplikation; tillsats; tilltagande; uppgång; utvidgning; utökning; ökning
mounting bestigning filmklippning; inramning; montage; montering; sättnings arbete
rise bestigning; uppfärt förtsättning; höjd; kulle; tillsats; tilltagande; uppgång; ökning
rising bestigning; uppfärt resande; stigning; svälla; svällande; uppsving; upsvellande; utvigdad; ökning
uplift bestigning; uppfärt förtsättning; uppgång
VerbRelated TranslationsOther Translations
ascent resa sig; stiga upp; stå upp; tillta; uppstiga; öka
increase bli högre; föröka sig; stiga; stiga upp; tillta; tillväxa; tillväxa i antal; utveckla; växa; öka; ökas
rise avancera; befordras; bli befordrad; bli högre; bubbla upp; gå upp; höjas; komma upp; odla; resa sig; stiga; stiga upp; stiga över; stå upp; tillta; uppstiga; utvecklas; växa; växa upp; öka
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
rising stigande; uppgående
OtherRelated TranslationsOther Translations
ascent motlut; uppfart; uppförsbacke
increase föröka; förökning; påslag; påspädning; påökning; stegra; stegring; tilltaga; utöka
rise hausse; påslag; stegring; uppförsbacke
rising uppåtgående
ModifierRelated TranslationsOther Translations
going up stigande; uppgående
mounting stigande; uppgående