Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. bistånd:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for bistånd from Swedish to English

bistånd:

bistånd [-ett] noun

 1. bistånd (hjälp)
  the support; the assistance; the welfare; the social security; the relief
 2. bistånd (socialt arbete; understöd)
  the welfare work; the social work
 3. bistånd (hjälp; tjänst; assistans; understöd)
  the support; the aid; the help; the assistance
 4. bistånd (hjälp; handräckning; avlastning)
  the assistance; the aid; the helpfulness; the relief; the help

Translation Matrix for bistånd:

NounRelated TranslationsOther Translations
aid assistans; avlastning; bistånd; handräckning; hjälp; tjänst; understöd assistent; hjälp; hjälpa; medhjälpare; medverkan; stöd; understöd
assistance assistans; avlastning; bistånd; handräckning; hjälp; tjänst; understöd assistans; hjälp; hjälpa; medverkan; social bidrag; social hjälp; stöd; understöd
help assistans; avlastning; bistånd; handräckning; hjälp; tjänst; understöd assistans; assistent; direkthjälp; dräng; hjälp; hjälpmedel; medhjälpare; medverkan; stöd; understöd; uppmuntran
helpfulness avlastning; bistånd; handräckning; hjälp beredd; beredvillighet; frivillighet; hjälpsamhet; redobogenhet; social bidrag; social hjälp; tjänstvillighet; villighet
relief avlastning; bistånd; handräckning; hjälp avdrag; avkopplande; avräkning; befrielse; hjälpa; hugsvalelse; lindring; lugnande; lättnad; socialbidrag; socialförsäkring; socialhjälp; stillande; tröst; vederkvickelse
social security bistånd; hjälp existenssäkerhet; lättnad; social trygghet; socialbidrag; socialförsäkring; socialhjälp
social work bistånd; socialt arbete; understöd socialarbete
support assistans; bistånd; hjälp; tjänst; understöd assistans; favör; hjälp; hänga på; kaross; medverkan; motivation; sokkel; stativ; strävpelare; stöd; stödbalk; support; tjänst; underhåll; underhållande; understöd; uppbackning; uppmuntran; vara fäst vid
welfare bistånd; hjälp arbetslöshets kompensation; framgångar; lättnad; social bidrag; social hjälp; social omsorg; socialbidrag; socialförsäkring; socialhjälp
welfare work bistånd; socialt arbete; understöd
VerbRelated TranslationsOther Translations
aid assistera; bistå; ge bistånd; hjälpa; stödja
help assistera; avancera; befordra; bistå; förse; ge bistånd; hjälpa; hjälpa till; puffa; pussa; stödja; tillgodose; utrusta
support aktivera; backa; backa upp; bekräfta; besegla; bestyrka; bistå; bära; finansiera; ge stöd åt; hjälpa; hjälpa någon finansiellt; hålla med; hålla vid makt; proppa; ratificera; stimulera; stå för; stöda; stödja; stödja ekonomiskt; stötta; underhålla; understödja; understötta; uppehålla; upprätthålla; vidmakthålla
OtherRelated TranslationsOther Translations
help biträda
relief avbytare; avlösare; lisa; naturbehov; relief; undsättning
support främjande; försörja; livnära; medhåll; tillstyrka; underbygga; uppbacka
welfare bästa; väl; välfärd
ModifierRelated TranslationsOther Translations
help hjälp

Synonyms for "bistånd":


Wiktionary Translations for bistånd:


Cross Translation:
FromToVia
bistånd help; aid; benefit; assistance aideaction d’apporter son soutien physiquement, verbalement, financièrement ou de tout autre manière.

Related Translations for bistånd