Summary
Swedish to English:   more detail...
  1. degradering:


Swedish

Detailed Translations for degradering from Swedish to English

degradering:

degradering [-en] noun

  1. degradering (förringande)
    the degradation; the disgracement; the dishonering; the cut; the salary cut

Translation Matrix for degradering:

NounRelated TranslationsOther Translations
cut degradering; förringande avsnitt; beskärning; hack; hårstil; inskuren; inskärat sår; inskärning; kostnadsreduktion; prisnedsättning; prissänkning; rabatt; repa; skär; skärning; skärsår; skåra; stycke; sår; trädbeskärning; utgiftsminskning
degradation degradering; förringande degradation; försämring; förödmjukelse
disgracement degradering; förringande
dishonering degradering; förringande
salary cut degradering; förringande kostnadsreduktion; lönesänkning; utgiftsminskning
VerbRelated TranslationsOther Translations
cut bita; dela; hugga; karva; klippa; klippa kort; klippa ut; klyva; knipsa; skära; skära igenom; snitta någons hår; sticka; stinga; ta upp ett ämne; tälja
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
cut ren; rent; skuren
OtherRelated TranslationsOther Translations
cut hak; klipp; nedskärning; rista; snitta; utsnitt
degradation förnedring

Synonyms for "degradering":