Summary
Swedish to English:   more detail...
  1. eller också:


Swedish

Detailed Translations for eller också from Swedish to English

eller också:

eller också

  1. eller också (eller; )

Translation Matrix for eller också:

OtherRelated TranslationsOther Translations
although eller; eller också; ehuruväl
if eller; eller också; därest; ifall; när; om
or eller; eller också; om
whether eller; eller också; huruvida; om
ModifierRelated TranslationsOther Translations
although fastän; låt vara; ändå
if i händelse av; ifall; på villkor att; utifall; utifallt

Related Translations for eller också