Summary


Swedish

Detailed Translations for ersättningar from Swedish to English

ersättningar:

ersättningar noun

  1. ersättningar (återbetalningar; kompenseringar; kompenstioner; gottgörelser)
    the reimbursements; the restitutions; the compensation; the payment; the amends; the refunds; the repayments

Translation Matrix for ersättningar:

NounRelated TranslationsOther Translations
amends ersättningar; gottgörelser; kompenseringar; kompenstioner; återbetalningar gottgörelse; gottgörelser; kompensation; skadeersättning; återbetalningar
compensation ersättningar; gottgörelser; kompenseringar; kompenstioner; återbetalningar avlöning; avräkning; betalning; ersättning; gentjänst; gottgörelse; inkomst; klarerande; kompensation; lön; skadeersättning
payment ersättningar; gottgörelser; kompenseringar; kompenstioner; återbetalningar avbetalning; avbetalningsköp; avgift; avlöning; avräkning; betalning; ersättning; inkomst; klarerande; kompensation; lön; skuld avlösning; socialförsäkring
refunds ersättningar; gottgörelser; kompenseringar; kompenstioner; återbetalningar
reimbursements ersättningar; gottgörelser; kompenseringar; kompenstioner; återbetalningar gottgörelser; återbetalningar
repayments ersättningar; gottgörelser; kompenseringar; kompenstioner; återbetalningar
restitutions ersättningar; gottgörelser; kompenseringar; kompenstioner; återbetalningar
OtherRelated TranslationsOther Translations
compensation avträde; soulagemang
payment likvid; utbetalning