Swedish

Detailed Translations for exakt from Swedish to English

exakt:


Translation Matrix for exakt:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
accurate exakt; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precist ackurat; försiktigt; korrekt; noggrann; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; omtänksamt; precis; precist; riktig; riktigt; skonsam; skonsamt; varsam; varsamt
careful exakt; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precist ackurat; försiktig; försiktigt; grundlig; grundligt; noggran; noggrann; noggrannt; omsorgsfullt; omtänksamt; precist; samvetsgrann; samvetsgrannt; skarp; skarpt; skonsam; skonsamt; skrupulöst; sorgfälligt; varsam; varsamt
detailed exakt; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precist detaljerat; extensivt; genomarbetad; genomarbetat; i detalj utarbetad; i detalj utarbetat; i rikligt mått; kraftigt; rikligt; rymlig; rymligt; stor; stort; voluminös; voluminöst
exact exakt; hårfin; hårfint; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precis; precist hårskarp; hårskarpt; noggran; noggrant; precis; riktig; riktighet; riktigt
exhaustive exakt; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precist basal; bekräftad; bekräftat; detaljerat; essentiellt; fundamental; förstärkt; genomarbetad; genomarbetat; långvarig; långvarigt; underbyggt
measured exakt avpassad; avpassat; mäten; mätet; mätt; mättat; måttad; måttat
meticulous exakt; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precist noga; noggrann; noggrannt; nogräknat; precis; riktig; riktigt; samvetsömt; skrupulös; skrupulöst; sorgfälligt
painstaking exakt; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precist
precise exakt; hårfin; hårfint; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precis; precist; stringent ackurat; försiktigt; korrekt; noggran; noggrann; noggrannt; noggrant; omtänksamt; precis; precist; punktligt; riktig; riktighet; riktigt; skonsam; skonsamt; varsam; varsamt
scrupulous exakt; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precist noga; noggrann; noggrannt; nogräknat; samvetsömt; skrupulös; skrupulöst; sorgfälligt
stringent exakt; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precist; stringent allvarlig; allvarligt; bindandet; nödvändig; nödvändigt; precis; precist; punktligt; rigoröst; slagkraftig; slagkraftigt; stringent; sträng; strängt; trängande; övertygandet
AdverbRelated TranslationsOther Translations
accurately exakt; helt riktig; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precis; precist precis; riktig; riktigt
exactly exak; exakt; helt riktig; precis; precist precis; precist
in detail exakt; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precist detaljerat; genomarbetad; genomarbetat
minutely exakt; hårfin; hårfint; precis; precist
precisely exakt; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precist; stringent
OtherRelated TranslationsOther Translations
careful aktsam; vårdad
detailed omständlig; omständligt; utförlig
exactly alldeles
exhaustive genomgripande
filmy florstunn
in detail utförligt
just nättupp
measured taktfast
meticulous minutiös
scrupulous minutiös
ModifierRelated TranslationsOther Translations
filmy exakt; precis dimmigt; disigt; dunkel; dunkelt; hinnaktigt; konturlöst; oklar; oklart; papperstunn; papperstunnt; slöj-; tunn; tunnt; vag
just exak; exakt; precist bara; bara för en minut sedan; befogat; berättigad; berättigat; endast; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; helt enkelt; just; nyligen; nära; rättvis; rättvist; ärofull; ärofullt

Synonyms for "exakt":


Wiktionary Translations for exakt:

exakt
adverb
  1. in an exact manner
interjection
  1. signifying agreement or recognition
adjective
  1. precisely agreeing

Cross Translation:
FromToVia
exakt exact exakt — den gegebenen Bedingungen vollständig entsprechend
exakt precise; accurate; exact; faithful; strict précis — Qui est entièrement déterminé, qui ne laisser place à aucune incertitude.

Related Translations for exakt