Swedish

Detailed Translations for föregivande from Swedish to English

föregivande:

föregivande adj

 1. föregivande (simulerande)

föregivande [-ett] noun

 1. föregivande (förlåtelse; ursäkt; nåd)
  the forgiveness; the mercy; the grace; the remission; the excuse; the forgivingness; the pardon

Translation Matrix for föregivande:

NounRelated TranslationsOther Translations
excuse föregivande; förlåtelse; nåd; ursäkt bortförklaring; förlåtad; svagt ursäkt; undanflykt; urskuldande; ursäkt; ursäktad
forgiveness föregivande; förlåtelse; nåd; ursäkt
forgivingness föregivande; förlåtelse; nåd; ursäkt
grace föregivande; förlåtelse; nåd; ursäkt bevägenhet; bön; favör; tjänst; välvilja; ynnest
mercy föregivande; förlåtelse; nåd; ursäkt barmhärtighet; förbarmande; mildhet; överseende
pardon föregivande; förlåtelse; nåd; ursäkt amnesti; benådning; frisläppning; förlåtelse; överseende
remission föregivande; förlåtelse; nåd; ursäkt amnesti; benådning; frisläppning; förlåtelse; överseende
VerbRelated TranslationsOther Translations
excuse be om ursäkt; förlåta; släta över; tillgiva; urskulda; ursäkta; ursäkta sig
grace förläna behag åt; pryda; smycka
pardon be om ursäkt; förlåta; tillgiva; urskulda; ursäkta; ursäkta sig
OtherRelated TranslationsOther Translations
excuse återbud
forgiveness tillgift
grace grace; gratie
mercy förskoning
pardon benåda
remission straffeftergift
ModifierRelated TranslationsOther Translations
feigning föregivande; simulerande
pretending föregivande; simulerande

föregivande form of föregiva:

föregiva verb (föregiver, föregav, föregivit)

 1. föregiva (låtsa)
  to play; to pretend; to play-act; to perform; to dramatize; to act; to dramatise
  • play verb (plays, played, playing)
  • pretend verb (pretends, pretended, pretending)
  • play-act verb (play-acts, play-acted, play-acting)
  • perform verb (performs, performed, performing)
  • dramatize verb, American (dramatizes, dramatized, dramatizing)
  • act verb (acts, acted, acting)
  • dramatise verb, British
 2. föregiva (hyckla; låtsas; simulera)
  to pretend; to stage; to sham; to do as if; to feign
  • pretend verb (pretends, pretended, pretending)
  • stage verb (stages, staged, staging)
  • sham verb (shams, shammed, shamming)
  • do as if verb (does as if, did as if, doing as if)
  • feign verb (feigns, feigned, feigning)

Conjugations for föregiva:

presens
 1. föregiver
 2. föregiver
 3. föregiver
 4. föregiver
 5. föregiver
 6. föregiver
imperfekt
 1. föregav
 2. föregav
 3. föregav
 4. föregav
 5. föregav
 6. föregav
framtid 1
 1. kommer att föregiva
 2. kommer att föregiva
 3. kommer att föregiva
 4. kommer att föregiva
 5. kommer att föregiva
 6. kommer att föregiva
framtid 2
 1. skall föregiva
 2. skall föregiva
 3. skall föregiva
 4. skall föregiva
 5. skall föregiva
 6. skall föregiva
conditional
 1. skulle föregiva
 2. skulle föregiva
 3. skulle föregiva
 4. skulle föregiva
 5. skulle föregiva
 6. skulle föregiva
perfekt particip
 1. har föregivit
 2. har föregivit
 3. har föregivit
 4. har föregivit
 5. har föregivit
 6. har föregivit
imperfekt particip
 1. hade föregivit
 2. hade föregivit
 3. hade föregivit
 4. hade föregivit
 5. hade föregivit
 6. hade föregivit
blandad
 1. föregiv!
 2. föregiv!
 3. föregiven
 4. föregivande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for föregiva:

NounRelated TranslationsOther Translations
act agerande; akt; dåd; handling
perform uppviglad
play barnlek; förehavande; kamp; lek; lekande; marginal; match; skådespel; spel; tävling
sham bluff; bortförklaring; förespegling; föreställning; förevändning; förgylld; humbugsmakare; hycklare; hyckleri; sken; svindlare; undanflykt; ursäkt; utanverk
stage arbetsflödesstadium; estrad; hållplats; scen; skede; skådespel; stadium; theater; utvecklingfas; utvecklingsfas
VerbRelated TranslationsOther Translations
act föregiva; låtsa agera; frambringa; förrätta; göra; spela teater; ta tag om; uppträda; utföra; uträtta; verkställa
do as if föregiva; hyckla; låtsas; simulera fejka; göra som; låtsas; simulera
dramatise föregiva; låtsa dramatisera
dramatize föregiva; låtsa dramatisera
feign föregiva; hyckla; låtsas; simulera fejka; låtsas; simulera
perform föregiva; låtsa framföra; spela teater; uppfylla; uppträda; åstadkomma; åstadkomma något
play föregiva; låtsa Spela upp; leka runt; spela; springa vilt som en häst
play-act föregiva; låtsa spela en roll
pretend föregiva; hyckla; låtsa; låtsas; simulera fejka; göra som; låtsas; simulera; tillåta sig
sham föregiva; hyckla; låtsas; simulera låtsas
stage föregiva; hyckla; låtsas; simulera iscensätta; mellanlagra
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
sham falsk; falskt; förljugen; förljuget
OtherRelated TranslationsOther Translations
act förfara
feign fingera; låtsas
perform prestera
play lattja; teaterpjäs
pretend förege; hymla; låssa; låtsas; pretendera
stage inscenera; skådebana; teaterscen