Swedish

Detailed Translations for föreslå from Swedish to English

föreslå:

föreslå verb (föreslår, föreslog, föreslagit)

 1. föreslå (föreställa)
  to advise; to suggest
  • advise verb (advises, advised, advising)
  • suggest verb (suggests, suggested, suggesting)
 2. föreslå (rekommendera; råda)
  to recommend; to advise; to suggest
  • recommend verb (recommends, recommended, recommending)
  • advise verb (advises, advised, advising)
  • suggest verb (suggests, suggested, suggesting)
 3. föreslå (introducera; nominera)
  to propose; to raise; to bring forward; to initiate; to bring in; to present; to introduce; to nominate
  • propose verb (proposes, proposed, proposing)
  • raise verb (raises, raised, raising)
  • bring forward verb (brings forward, brought forward, bringing forward)
  • initiate verb (initiates, initiated, initiating)
  • bring in verb (brings in, brought in, bringing in)
  • present verb (presents, presented, presenting)
  • introduce verb (introduces, introduced, introducing)
  • nominate verb (nominates, nominated, nominating)
 4. föreslå
  to propose
  • propose verb (proposes, proposed, proposing)
 5. föreslå
  to suggest; to prompt; to initiate; to raise; to bring in
  • suggest verb (suggests, suggested, suggesting)
  • prompt verb (prompts, prompted, prompting)
  • initiate verb (initiates, initiated, initiating)
  • raise verb (raises, raised, raising)
  • bring in verb (brings in, brought in, bringing in)
 6. föreslå (föreställa; framställa; framlägga)
  to propose; to suggest; to intimate
  • propose verb (proposes, proposed, proposing)
  • suggest verb (suggests, suggested, suggesting)
  • intimate verb (intimates, intimated, intimating)
 7. föreslå (peka mot; indikera; implicera; tala för)
  to indicate; to point to; to imply; to signify; to suggest; to stand for
  • indicate verb (indicates, indicated, indicating)
  • point to verb (points to, pointed out, pointing out)
  • imply verb (implies, implied, implying)
  • signify verb (signifies, signified, signifying)
  • suggest verb (suggests, suggested, suggesting)
  • stand for verb (stands for, stood for, standing for)
 8. föreslå (proponera; fria; väcka förslag om)
  to propound; to propose; to lay before
  • propound verb (propounds, propounded, propounding)
  • propose verb (proposes, proposed, proposing)
  • lay before verb (lays before, laid before, laying before)
 9. föreslå (göra ett förslag)
  to suggest; make a proposal

Conjugations for föreslå:

presens
 1. föreslår
 2. föreslår
 3. föreslår
 4. föreslår
 5. föreslår
 6. föreslår
imperfekt
 1. föreslog
 2. föreslog
 3. föreslog
 4. föreslog
 5. föreslog
 6. föreslog
framtid 1
 1. kommer att föreslå
 2. kommer att föreslå
 3. kommer att föreslå
 4. kommer att föreslå
 5. kommer att föreslå
 6. kommer att föreslå
framtid 2
 1. skall föreslå
 2. skall föreslå
 3. skall föreslå
 4. skall föreslå
 5. skall föreslå
 6. skall föreslå
conditional
 1. skulle föreslå
 2. skulle föreslå
 3. skulle föreslå
 4. skulle föreslå
 5. skulle föreslå
 6. skulle föreslå
perfekt particip
 1. har föreslagit
 2. har föreslagit
 3. har föreslagit
 4. har föreslagit
 5. har föreslagit
 6. har föreslagit
imperfekt particip
 1. hade föreslagit
 2. hade föreslagit
 3. hade föreslagit
 4. hade föreslagit
 5. hade föreslagit
 6. hade föreslagit
blandad
 1. föreslå!
 2. föreslå!
 3. föreslagen
 4. föreslående
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for föreslå:

NounRelated TranslationsOther Translations
initiate en initierad; invigd
intimate förtrogen; vän
present gåva; liten present; present; smått
prompt memoreringsteknik; prompt - //Note!; sak som hjälper en att minnas; stöd för minnet
raise odlande; uppväxande
VerbRelated TranslationsOther Translations
advise föreslå; föreställa; rekommendera; råda rekomendera; rekommendera; råda; utse
bring forward föreslå; introducera; nominera frambringa; föra framåt; introducera; presentera
bring in föreslå; introducera; nominera avkasta; föra in; hämta in; inbringa; inropa; lägga fram; ta in
imply föreslå; implicera; indikera; peka mot; tala för antyda; implicera; innebära; medföra
indicate föreslå; implicera; indikera; peka mot; tala för berätta; dra uppmärksamhet till; göra känt; göra uppmärksam på; indikera; informera; noggrant ange; peka; peka på; peka ut; precisera; sätta fingret på; tillkännage; visa; visa ut
initiate föreslå; introducera; nominera bjuda; engagera; inbjuda; initiera; installera; insvepa; insätta i ämbetet; invitera; påbörja; slå in; starta; sätta igång; ta upp ett ämne; vara rasande; veckla in
intimate framlägga; framställa; föreslå; föreställa förklara; göra sin åsikt hörd
introduce föreslå; introducera; nominera anta; blanda i; frambringa; förbereda; förutsätta; införa; introducera; introducera någon; postulera; presentera
lay before fria; föreslå; proponera; väcka förslag om
make a proposal föreslå; göra ett förslag
nominate föreslå; introducera; nominera betänka; påpeka; rekommendera; råda; tankeställa; utse; överväga
point to föreslå; implicera; indikera; peka mot; tala för noggrant ange; precisera; sätta fingret på
present föreslå; introducera; nominera begåva; erbjuda; framföra; förevisa; förläna; presentera; rekommendera; råda; ställa ut; uppträda; utrusta; utse; utställa; visa; överräcka
prompt föreslå driva på; inge; inspirera; slaga på; snabba; sufflera; viska; viska i någons öra
propose framlägga; framställa; fria; föreslå; föreställa; introducera; nominera; proponera; väcka förslag om avse; ha avsiktet; rekommendera; råda; tänka; utse; ämna
propound fria; föreslå; proponera; väcka förslag om
raise föreslå; introducera; nominera anta; arbeta sig upp; bygga; bära upp; dra upp; etablera; frambringa; föda; föda upp; förutsätta; grunda; häva upp; höja; höjas; inrätta; justera; lyfta; lyfta upp; postulera; resa; resa sig; resa upp; räta upp; rätta till; starta; stegras; sträcka på sig; ställa upp; ta upp ett ämne; tjusa ormar; uppfostra; uppföda; upphöja; upprätta
recommend föreslå; rekommendera; råda anbefalla; anprisa; rekomendera; rekommendera; råda; utse
signify föreslå; implicera; indikera; peka mot; tala för betyda; innebära; tyda på
stand for föreslå; implicera; indikera; peka mot; tala för
suggest framlägga; framställa; föreslå; föreställa; göra ett förslag; implicera; indikera; peka mot; rekommendera; råda; tala för rekommendera; råda; slaga på; snabba; utse
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
intimate familjärt; förtrolig; förtroligt; innerligt; intim; intimt; konfidentiell; konfidentiellt; privat
present aktuell; aktuellt; modernt; nu för tiden; nutida; nuvarande; närvarande; present; tidsmässig
prompt bums; i god tid; på momangen; rappt; snabbt
OtherRelated TranslationsOther Translations
advise tillråda
bring in rendera
indicate häntyda; indicera; påvisa
intimate närstående; påskina
present aktuell; aktuellt; avlämna; framlämna; föreliggande; förevarande; föräring; gåva; hembära; innevarande; uppvisa
prompt ferm; färm; ofördröjlig; oförtövad; omgående; prompt
propose hemställa; utbringa
raise fostra; förhöja; stegra; uppföra; upplåna
recommend förorda; tillråda; tillstyrka
suggest hemställa; häntyda; suggerera; tillråda

Synonyms for "föreslå":


Wiktionary Translations for föreslå:

föreslå
verb
 1. to propose; to recommend
 2. to suggest a plan or course of action
 3. to ask for without demanding

Cross Translation:
FromToVia
föreslå propose; suggest vorschlagen — (transitiv): einen Vorschlag machen; eine Empfehlung machen, die abgelehnt werden kann