Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. föreställning:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for föreställning from Swedish to English

föreställning:

föreställning [-en] noun

 1. föreställning (idé; åsikt; mening)
  the thought; the idea; the notion; the image
 2. föreställning (show; uppvisning)
  the exhibition; the show; the exposition; the happening
 3. föreställning (åsikt; tanke; syn; intryck)
  the notion; the vision; the view; the opinion; the idea
 4. föreställning (bluff; hyckleri)
  the sham; the farce; the make-believe
 5. föreställning (uppfattning; begrepp; aning)
  the notion

Translation Matrix for föreställning:

NounRelated TranslationsOther Translations
exhibition föreställning; show; uppvisning demonstration; exposition; show; spektakel; uppvisning; utställning
exposition föreställning; show; uppvisning exposition; utställning
farce bluff; föreställning; hyckleri fars; rolig historia
happening föreställning; show; uppvisning händelse; incident; ta plats; tillfälle
idea föreställning; idé; intryck; mening; syn; tanke; åsikt aning; begrepp; förstånd; idé; inblick; medvetenhet; mening; planering; ståndpunkt; syn; tanke; tankesätt; uppfattning; vilja; vision; åsikt; övertygelse
image föreställning; idé; mening; åsikt avbildning; avgud; avgudabild; bild; digital bild; idol; image; portrett; profil; reflektering; reflexion; skulptera; spegelbild; återspegling
make-believe bluff; föreställning; hyckleri
notion aning; begrepp; föreställning; idé; intryck; mening; syn; tanke; uppfattning; åsikt aning; begrepp; begriplig; förstående; förstånd; föstånd; idé; inblick; intelligens; medvetenhet; mening; ståndpunkt; syn; tankesätt; uppfattning; vision; åsikt; övertygelse
opinion föreställning; intryck; syn; tanke; åsikt mening; ståndpunkt; syn; synpunkt; tankesätt; uppfattning; yttrande; åsikt; övertygelse
sham bluff; föreställning; hyckleri bortförklaring; förespegling; förevändning; förgylld; humbugsmakare; hycklare; sken; svindlare; undanflykt; ursäkt; utanverk
show föreställning; show; uppvisning demonstration; exposition; show; spektakel; teaterframträdande; uppvisning; utställning; visa
thought föreställning; idé; mening; åsikt eftertanke; fundering; förstånd; genomtänkt åsikt; idé; intelligens; kontemplation; mental förmåga; mental kapacitet; reflektion; tanke; åsikt
view föreställning; intryck; syn; tanke; åsikt anblick; besöka; inspektera; kikhål; mening; panorama; ståndpunkt; syn; synpunkt; synvinkel; tankesätt; titthål; uppfattning; utblick; utsikt; vy; åsikt; åsyn; övertygelse
vision föreställning; intryck; syn; tanke; åsikt anblick; bild; idé; inblick; syn; synförmåga; tankesätt; utblick; utsiktspunkt; vision; åsyn
VerbRelated TranslationsOther Translations
sham föregiva; hyckla; låtsas; simulera
show bevittna; dra uppmärksamhet till; frambringa; framlägga; framställa; förevisa; indikera; intyga; medge; noggrant ange; peka; peka på; peka ut; precisera; presentera; producera; sätta fingret på; ta fram; tillstå; utställa; vara vittne till; visa; visa fram; visa ut; ådagalägga
view besiktiga; betrakta; inspektera; kontrolera; kontrollera; observera; se; stirra på; titta på; undersöka; utvärdera; visa; visitera; åskåda
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
sham falsk; falskt; förljugen; förljuget
OtherRelated TranslationsOther Translations
exhibition expo
farce färs; gyckelspel
idea hum; undring; uppslag
image beläte; framtoning
opinion opinion
show framvisa; förete; uppvisa
thought betänkande; undring
view förtoning; insyn; sikt; skärskåda
vision andesyn; synsinne

Synonyms for "föreställning":


Wiktionary Translations for föreställning:


Cross Translation:
FromToVia
föreställning mindmap; mind map Mindmap — eine spontane, freie Skizze; eine minimal geordnete Anhäufung von Ideen zu einem Thema; eine Methode der Ideensammlung
föreställning idea VorstellungPhilosophie: geistiges Abbild realer oder fiktiver Gegenstand
föreställning show Vorstellung — das, was während der Anwesenheit des Publikums im Theater, Kino, Zirkus usw. auf der Bühne, Straße, Leinwand oder in der Manege vor sich geht (oft aus mehreren Darbietungen zusammengesetzt)

Related Translations for föreställning