Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. förtjänst:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for förtjänst from Swedish to English

förtjänst:

förtjänst [-en] noun

 1. förtjänst (profit; vinning; överskott; )
  the profit; the benefit; the advantage; the gain; the earnings; the yield; the winning; the output; the economy; the return; the victory; the take
 2. förtjänst (merit)
  the merit
 3. förtjänst
  the benefit
 4. förtjänst (god egenskap; fördel)
  the virtue; the merit
 5. förtjänst (fördel; vinst; profit)
  the benefit; the profit

Translation Matrix for förtjänst:

NounRelated TranslationsOther Translations
advantage avans; avkastning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott ensamrätt; förmån; privilegium; rättighet
benefit avans; avkastning; fördel; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott användbarhet; avkastning; behållning; förmån; lättnad; nytta; socialbidrag; socialhjälp; vinst; välgörenhetsföreställning
earnings avans; avkastning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott resultat
economy avans; avkastning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott ekonomi; ekonomistudie; hushållning; kostnadsreduktion; statsekonomi; utgiftsminskning
gain avans; avkastning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott avkastning; behållning; köp; vinst
merit fördel; förtjänst; god egenskap; merit värde; värderingar
output avans; avkastning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott avkastning; behållning; skörd; utbyte; utleverans; vinst
profit avans; avkastning; fördel; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott användbarhet; avkastning; behållning; köp; nytta; saldo; vinst
return avans; avkastning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott avkastning; behållning; ersättning; gentjänst; gottgörelse; hemkomst; komma tillbaka; retur match; täckning; utbyte; vinst; återbetalning; återkomst; återvända; återvändande
take avans; avkastning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott
victory avans; avkastning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott seger
virtue fördel; förtjänst; god egenskap artighet; dygd; hederlighet; rättskaffenhet
winning avans; avkastning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott landvinning
yield avans; avkastning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott avkastning; behållning; skörd; utbyte; vinst
VerbRelated TranslationsOther Translations
gain bli tyngre; erhålla; förtjäna; förvärva; gå upp i vikt; komma ifatt med; lyckats få; lära; uppnå; vinna
return ge tillbaka; gå tillbaka till; kasta tillbaka; komma tillbaka; returnera; skicka tillbaka; vända om; återgå; återkomma; återvända
take acceptera; acceptera en gåva; använda; använda sig av; bruka; bära; få ihop; nyttja; samla; samla in; servera sig själv; stjäla; ta; ta emot; ta emot en gåva; ta medicin; tillgodogöra sig; uthärda
yield avstå; avträda; bevilja; tillåta; uppge; utlämna; överge
OtherRelated TranslationsOther Translations
advantage båtnad; överläge
benefit bästa; fromma; gagna
earnings arbetsförtjänst
gain reveny; tillvinna
output prestationsförmåga; utdata; uteffekt
profit reveny
return recidiv; retur; vedergälla; återge; återgång; återlämna; återsända; återsändning
take frambära; inta; taga; vidtaga
winning vinnande
yield förräntning; hemfalla; rendera; reveny
ModifierRelated TranslationsOther Translations
return bakåt

Synonyms for "förtjänst":


Wiktionary Translations for förtjänst:

förtjänst
noun
 1. Something worthy of a high rating
 2. Something deserving recognition
 3. benefit

Cross Translation:
FromToVia
förtjänst merit; worth; value mérite — Ce qui rendre une personne digne d’estime.

Related Translations for förtjänst