Swedish

Detailed Translations for fattad from Swedish to English

fattad:

fattad

 1. fattad

Translation Matrix for fattad:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
composed allvarlig; allvarligt; fridfull; fridfullt; lugnt; samlad; samlat; sammanställd; sammanställt; stilla
OtherRelated TranslationsOther Translations
composed fattad

fattad form of fatta:

fatta verb (fattar, fattade, fattat)

 1. fatta (inse; göra klart för sig)
  to realize; to contain; to grasp; to get to know; to hold; to realise
  • realize verb, American (realizes, realized, realizing)
  • contain verb (contains, contained, containing)
  • grasp verb (grasps, grasped, grasping)
  • get to know verb (gets to know, got to know, getting to know)
  • hold verb (holds, held, holding)
  • realise verb, British
 2. fatta (begripa; förstå; inse; greppa)
  to understand; to comprehend; to grasp; to get
  • understand verb (understands, understood, understanding)
  • comprehend verb (comprehends, comprehended, comprehending)
  • grasp verb (grasps, grasped, grasping)
  • get verb (gets, got, getting)
 3. fatta (fånga; gripa)
  to catch; to capture; to seize
  • catch verb (catches, catched, catching)
  • capture verb (captures, captured, capturing)
  • seize verb (seizes, seized, seizing)
 4. fatta (gripa; angripa; ta fasta på)
  to obtain; to seize; to get hold of; to seize upon; get one's hands on; to lay one's hands on; to receive for one's portion
 5. fatta (skaffa sig; ; finna)
  to receive; to get; to catch; to contract
  • receive verb (receives, received, receiving)
  • get verb (gets, got, getting)
  • catch verb (catches, catched, catching)
  • contract verb (contracts, contracted, contracting)

Conjugations for fatta:

presens
 1. fattar
 2. fattar
 3. fattar
 4. fattar
 5. fattar
 6. fattar
imperfekt
 1. fattade
 2. fattade
 3. fattade
 4. fattade
 5. fattade
 6. fattade
framtid 1
 1. kommer att fatta
 2. kommer att fatta
 3. kommer att fatta
 4. kommer att fatta
 5. kommer att fatta
 6. kommer att fatta
framtid 2
 1. skall fatta
 2. skall fatta
 3. skall fatta
 4. skall fatta
 5. skall fatta
 6. skall fatta
conditional
 1. skulle fatta
 2. skulle fatta
 3. skulle fatta
 4. skulle fatta
 5. skulle fatta
 6. skulle fatta
perfekt particip
 1. har fattat
 2. har fattat
 3. har fattat
 4. har fattat
 5. har fattat
 6. har fattat
imperfekt particip
 1. hade fattat
 2. hade fattat
 3. hade fattat
 4. hade fattat
 5. hade fattat
 6. hade fattat
blandad
 1. fatta!
 2. fatta!
 3. fattad
 4. fattande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for fatta:

NounRelated TranslationsOther Translations
capture anhållande; arrest; arrestering; bedövande; gripande; tillfångatagande; övermannande; överväldigande
catch bult; byte; fångst; knäpp lock; lås; låskolv; regel; uppfångande; uppsnappande; åskvigg
contract avtal; jobb; kontrakt; ärende; överenskommelse
grasp begriplig; förstående
hold fasttagande; fat; grepp; handtag; hink; lastrum; skepps lastrum
VerbRelated TranslationsOther Translations
capture fatta; fånga; gripa fånga; fånga in; förövra; gripa; lägga till; spela in; ta fast; tillfångata
catch fatta; finna; ; fånga; gripa; skaffa sig charmera; dupera; ertappa; fatta tag i; fånga; förtrolla; greppa; gripa; gripa tag i; jaga; knycka bort; ta; ta fast; ta ifrån; ta tag i
comprehend begripa; fatta; förstå; greppa; inse
contain fatta; göra klart för sig; inse försegla; inkludera; innefatta; inräkna; räkna in
contract fatta; finna; ; skaffa sig dra ihop sig; dra samman; kontrahera; kontraktera
get begripa; fatta; finna; ; förstå; greppa; inse; skaffa sig dra; fara åt helvete; ; försvinna; inbringa; stick; ta
get hold of angripa; fatta; gripa; ta fasta på få tag i; få tag på; lägga vantarna på
get one's hands on angripa; fatta; gripa; ta fasta på
get to know fatta; göra klart för sig; inse bli bekant med; lära känna; möta
grasp begripa; fatta; förstå; greppa; göra klart för sig; inse fånga; greppa; gripa om; hålla fast; hålla i; knycka bort; ta; ta ifrån
hold fatta; göra klart för sig; inse arrestera; behålla; fånga; fångsla; gripa; gälla; hålla; hålla fast; hålla stånd; hålla vid; inte släppa; parkera; samtalsparkering; stå fast; stå kvar; sätta i fängelse
lay one's hands on angripa; fatta; gripa; ta fasta på belägga; få tag i; få tag på; lyckas få tag på; lägga beslag på; lägga vantarna på; ta i besittning
obtain angripa; fatta; gripa; ta fasta på bekomma; erhålla; förvärva; inbringa; inhandla; köpa; lyckats få; uppnå
realise fatta; göra klart för sig; inse förverkliga; inse; realisera; åstadkomma
realize fatta; göra klart för sig; inse förverkliga; inse; realisera; åstadkomma
receive fatta; finna; ; skaffa sig acceptera; emotta; erhålla; fånga på vägen; lära; motta; mottaga
receive for one's portion angripa; fatta; gripa; ta fasta på
seize angripa; fatta; fånga; gripa; ta fasta på arrestera; belägga; beslagta; ertappa; fånga; förvärva; förövra; greppa; gripa; gripa om; hålla fast; hålla i; knycka bort; konfiskera; kärva; lyckas få tag på; lägga beslag på; servera sig själv; ta; ta fast; ta i besittning; ta ifrån; överväldigad av
seize upon angripa; fatta; gripa; ta fasta på förvärva
understand begripa; fatta; förstå; greppa; inse förstå; se igenom; skaffa sig upplysningar om; tolka
OtherRelated TranslationsOther Translations
capture erövring; fängsel; infångande; uppbringa
catch aber; fiskfångst; infånga; taga; tillfånga; uppfånga
comprehend inbegripa
contain innehålla
contract affärsavtal; avslut; entreprenad
get haja
get hold of underfund
get to know bekanta
hold fäste; inneha
obtain tillvinna; utverka
realise genomföra
realize genomföra
receive anamma; bemöta; undfå
seize beslagtaga; mät; uppbringa
seize upon fasta
understand utläsa

Synonyms for "fatta":


Wiktionary Translations for fatta:

fatta
verb
 1. to understand
 2. to grip
 3. hear completely
 4. colloquial: understand
 5. to perceive and understand (jump)
 6. to intercept an object in the air etc. (jump)
 7. to grab with the hands
 8. to realise something

Cross Translation:
FromToVia
fatta take nemen — iets vastpakken met de handen
fatta comprehend; understand begreifen — etwas oder jemanden mit dem Verstand erfassen
fatta realise; conceive; realize; compass; comprehend; detect erfassen — (transitiv) das wesentliche einer Sache verstehen
fatta grasp fassen — etwas greifen und festhalten
fatta get; twig kapierentransitiv: (umgangssprachlich): verstehen
fatta grab packen — jemanden oder etwas mit den Händen oder Ähnlichem, mit einem Werkzeug ergreifen, anfassen
fatta get schaltenumgangssprachlich, insbesondere im Perfekt: etwas verstehen, eine Situation begreifen, auf etwas reagieren
fatta understand comprendre — Saisir le sens
fatta take prendre — Saisir, mettre en sa main

fattas:

fattas verb (fattas, fattades, fattats)

 1. fattas (missa; vara borta)
  to lack; to be missing; to be absent; to be lacking
  • lack verb (lacks, lacked, lacking)
  • be missing verb (is missing, being missing)
  • be absent verb (is absent, being absent)
  • be lacking verb (is lacking, being lacking)
 2. fattas (sakna)
  to lack
  • lack verb (lacks, lacked, lacking)

Conjugations for fattas:

presens
 1. fattas
 2. fattas
 3. fattas
 4. fattas
 5. fattas
 6. fattas
imperfekt
 1. fattades
 2. fattades
 3. fattades
 4. fattades
 5. fattades
 6. fattades
framtid 1
 1. kommer att fattas
 2. kommer att fattas
 3. kommer att fattas
 4. kommer att fattas
 5. kommer att fattas
 6. kommer att fattas
framtid 2
 1. skall fattas
 2. skall fattas
 3. skall fattas
 4. skall fattas
 5. skall fattas
 6. skall fattas
conditional
 1. skulle fattas
 2. skulle fattas
 3. skulle fattas
 4. skulle fattas
 5. skulle fattas
 6. skulle fattas
perfekt particip
 1. har fattats
 2. har fattats
 3. har fattats
 4. har fattats
 5. har fattats
 6. har fattats
imperfekt particip
 1. hade fattats
 2. hade fattats
 3. hade fattats
 4. hade fattats
 5. hade fattats
 6. hade fattats
blandad
 1. fattas!
 2. fattas!
 3. fattad
 4. fattande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for fattas:

NounRelated TranslationsOther Translations
lack avsaknad; brist; bristfällighet; elände; fattigdom; otillräcklighet; underskott
VerbRelated TranslationsOther Translations
be absent fattas; missa; vara borta
be lacking fattas; missa; vara borta
be missing fattas; missa; vara borta vara saknad
lack fattas; missa; sakna; vara borta
OtherRelated TranslationsOther Translations
be lacking saknas; tryta
be missing saknas
lack behov; fallera

Synonyms for "fattas":


Wiktionary Translations for fattas:

fattas
verb
 1. be without, need, require

Cross Translation:
FromToVia
fattas lack gebrechenveraltend: mangeln