Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. frambringa:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for frambringa from Swedish to English

frambringa:

frambringa verb (frambringar, frambringade, frambringat)

 1. frambringa (göra; utföra; verkställa; förrätta; uträtta)
  to accomplish; to do; to act
  • accomplish verb (accomplishes, accomplished, accomplishing)
  • do verb (does, did, doing)
  • act verb (acts, acted, acting)
 2. frambringa (introducera; presentera)
  to bring forward; to introduce
  • bring forward verb (brings forward, brought forward, bringing forward)
  • introduce verb (introduces, introduced, introducing)
 3. frambringa (föda upp; uppfostra; uppföda)
  to breed; to cultivate; to raise; to rear
  • breed verb (breeds, bred, breeding)
  • cultivate verb (cultivates, cultivated, cultivating)
  • raise verb (raises, raised, raising)
  • rear verb (rears, reared, rearing)
 4. frambringa (ta fram)
  to bring forwards
  • bring forwards verb (brings forwards, brought forwards, bringing forwards)
 5. frambringa (ta fram; visa; producera)
  to bring out; to show; to produce; to take out
  • bring out verb (brings out, brought out, bringing out)
  • show verb (shows, showed, showing)
  • produce verb (produces, produced, producing)
  • take out verb (takes out, took out, taking out)

Conjugations for frambringa:

presens
 1. frambringar
 2. frambringar
 3. frambringar
 4. frambringar
 5. frambringar
 6. frambringar
imperfekt
 1. frambringade
 2. frambringade
 3. frambringade
 4. frambringade
 5. frambringade
 6. frambringade
framtid 1
 1. kommer att frambringa
 2. kommer att frambringa
 3. kommer att frambringa
 4. kommer att frambringa
 5. kommer att frambringa
 6. kommer att frambringa
framtid 2
 1. skall frambringa
 2. skall frambringa
 3. skall frambringa
 4. skall frambringa
 5. skall frambringa
 6. skall frambringa
conditional
 1. skulle frambringa
 2. skulle frambringa
 3. skulle frambringa
 4. skulle frambringa
 5. skulle frambringa
 6. skulle frambringa
perfekt particip
 1. har frambringat
 2. har frambringat
 3. har frambringat
 4. har frambringat
 5. har frambringat
 6. har frambringat
imperfekt particip
 1. hade frambringat
 2. hade frambringat
 3. hade frambringat
 4. hade frambringat
 5. hade frambringat
 6. hade frambringat
blandad
 1. frambringa!
 2. frambringa!
 3. frambringad
 4. frambringande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for frambringa:

NounRelated TranslationsOther Translations
act agerande; akt; dåd; handling
produce artiklar; gods; handelsvaror; produkter
raise odlande; uppväxande
rear baksida; odlande; rumpa; stjärt; uppväxande
show demonstration; exposition; föreställning; show; spektakel; teaterframträdande; uppvisning; utställning; visa
VerbRelated TranslationsOther Translations
accomplish frambringa; förrätta; göra; utföra; uträtta; verkställa avsluta; besitta; fullborda; färdigställa; innehava; uppfylla; utföra; uträtta; verkställa; åstadkomma
act frambringa; förrätta; göra; utföra; uträtta; verkställa agera; föregiva; låtsa; spela teater; ta tag om; uppträda
breed frambringa; föda upp; uppfostra; uppföda föda upp; odla
bring forward frambringa; introducera; presentera föra framåt; föreslå; introducera; nominera
bring forwards frambringa; ta fram
bring out frambringa; producera; ta fram; visa ta fram; visa; visa fram
cultivate frambringa; föda upp; uppfostra; uppföda civilisera; föda upp; kultivera; odla; utveckla
do frambringa; förrätta; göra; utföra; uträtta; verkställa arbeta; ; promenera
introduce frambringa; introducera; presentera anta; blanda i; förbereda; föreslå; förutsätta; införa; introducera; introducera någon; nominera; postulera; presentera
produce frambringa; producera; ta fram; visa avkasta; fabricera; framkalla; få till stånd; föranleda; göra; hämta in; inbringa; lägga fram; medföra; orsaka; producera; vålla; åstadkomma
raise frambringa; föda upp; uppfostra; uppföda anta; arbeta sig upp; bygga; bära upp; dra upp; etablera; föda; föda upp; föreslå; förutsätta; grunda; häva upp; höja; höjas; inrätta; introducera; justera; lyfta; lyfta upp; nominera; postulera; resa; resa sig; resa upp; räta upp; rätta till; starta; stegras; sträcka på sig; ställa upp; ta upp ett ämne; tjusa ormar; uppfostra; upphöja; upprätta
rear frambringa; föda upp; uppfostra; uppföda föda
show frambringa; producera; ta fram; visa bevittna; dra uppmärksamhet till; framlägga; framställa; förevisa; indikera; intyga; medge; noggrant ange; peka; peka på; peka ut; precisera; presentera; sätta fingret på; ta fram; tillstå; utställa; vara vittne till; visa; visa fram; visa ut; ådagalägga
take out frambringa; producera; ta fram; visa dra ut; lyfta ut; plocka bort; rensa ut; ta bort; ta ur; ta ut; tömma
OtherRelated TranslationsOther Translations
accomplish effektuera; fullborda; prestera
act förfara
breed förökas; häcka
bring out lansera
cultivate ansa; upparbeta; uppodla
do bestyra; duga; fullborda
produce alstra; framkalla; regissera; tillverka
raise fostra; förhöja; stegra; uppföra; upplåna
rear fostra
show framvisa; förete; uppvisa
take out uttaga

Synonyms for "frambringa":


Wiktionary Translations for frambringa:

frambringa
verb
 1. produce

Cross Translation:
FromToVia
frambringa utter; produce; bring about hervorbringen — etwas mündlich sagen