Swedish

Detailed Translations for framställa from Swedish to English

framställa:

framställa verb (framställer, framställde, framställt)

 1. framställa (skildra; teckna; avbilda)
  to depict; to portray; to paint; to picture; to describe
  • depict verb (depicts, depicted, depicting)
  • portray verb (portrays, portrayed, portraying)
  • paint verb (paints, painted, painting)
  • picture verb (pictures, pictured, picturing)
  • describe verb (describes, described, describing)
 2. framställa (utställa; ådagalägga; visa; framlägga)
  to show; to exhibit; to display
  • show verb (shows, showed, showing)
  • exhibit verb (exhibits, exhibited, exhibiting)
  • display verb (displaies, displayed, displaying)
 3. framställa (föreslå; föreställa; framlägga)
  to propose; to suggest; to intimate
  • propose verb (proposes, proposed, proposing)
  • suggest verb (suggests, suggested, suggesting)
  • intimate verb (intimates, intimated, intimating)

Conjugations for framställa:

presens
 1. framställer
 2. framställer
 3. framställer
 4. framställer
 5. framställer
 6. framställer
imperfekt
 1. framställde
 2. framställde
 3. framställde
 4. framställde
 5. framställde
 6. framställde
framtid 1
 1. kommer att framställa
 2. kommer att framställa
 3. kommer att framställa
 4. kommer att framställa
 5. kommer att framställa
 6. kommer att framställa
framtid 2
 1. skall framställa
 2. skall framställa
 3. skall framställa
 4. skall framställa
 5. skall framställa
 6. skall framställa
conditional
 1. skulle framställa
 2. skulle framställa
 3. skulle framställa
 4. skulle framställa
 5. skulle framställa
 6. skulle framställa
perfekt particip
 1. har framställt
 2. har framställt
 3. har framställt
 4. har framställt
 5. har framställt
 6. har framställt
imperfekt particip
 1. hade framställt
 2. hade framställt
 3. hade framställt
 4. hade framställt
 5. hade framställt
 6. hade framställt
blandad
 1. framställ!
 2. framställ!
 3. framställd
 4. framställande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for framställa:

NounRelated TranslationsOther Translations
display anslag; bildskärm; bildskärmsenhet; tv ruta; uppvisning; utställning
exhibit bidrag; medverkan
intimate förtrogen; vän
paint färg
picture beskrivning; bild; digital bild; film; illustration; livlig framställning; målning; närmare beskrivning; portrett; skildring; tavla
show demonstration; exposition; föreställning; show; spektakel; teaterframträdande; uppvisning; utställning; visa
VerbRelated TranslationsOther Translations
depict avbilda; framställa; skildra; teckna avbilda; berätta; beskriva; definiera; förklara; karakterisera; måla av; porträttera; rapportera; skildra; utmärka; återberätta
describe avbilda; framställa; skildra; teckna berätta; beskriva; definiera; förklara; karakterisera; rapportera; skildra; teckna; utmärka; återberätta
display framlägga; framställa; utställa; visa; ådagalägga förevisa; medge; ställa ut; sätta fram för visning; tillstå; visa; visa upp
exhibit framlägga; framställa; utställa; visa; ådagalägga förevisa; medge; ställa ut; tillstå; visa
intimate framlägga; framställa; föreslå; föreställa förklara; göra sin åsikt hörd
paint avbilda; framställa; skildra; teckna avbilda; färga; måla; måla av; porträttera; tona
picture avbilda; framställa; skildra; teckna
portray avbilda; framställa; skildra; teckna avbilda; avmåla; förkroppsliga; måla av; personifiera; porträttera; representera; tolka
propose framlägga; framställa; föreslå; föreställa avse; fria; föreslå; ha avsiktet; introducera; nominera; proponera; rekommendera; råda; tänka; utse; väcka förslag om; ämna
show framlägga; framställa; utställa; visa; ådagalägga bevittna; dra uppmärksamhet till; frambringa; förevisa; indikera; intyga; medge; noggrant ange; peka; peka på; peka ut; precisera; presentera; producera; sätta fingret på; ta fram; tillstå; utställa; vara vittne till; visa; visa fram; visa ut
suggest framlägga; framställa; föreslå; föreställa föreslå; föreställa; göra ett förslag; implicera; indikera; peka mot; rekommendera; råda; slaga på; snabba; tala för; utse
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
intimate familjärt; förtrolig; förtroligt; innerligt; intim; intimt; konfidentiell; konfidentiellt; privat
OtherRelated TranslationsOther Translations
depict utmåla
display display; skylta; teckenruta; uppvisa
exhibit uppvisa
intimate närstående; påskina
paint bronsfärg; målarfärg; utmåla
propose hemställa; utbringa
show framvisa; förete; uppvisa
suggest hemställa; häntyda; suggerera; tillråda

Synonyms for "framställa":


Wiktionary Translations for framställa:

framställa
verb
 1. -

Cross Translation:
FromToVia
framställa create; produce; make anfertigen — etwas herstellen
framställa represent darstellen — (transitiv) besonders beim Theater: die Rolle von jemandem, etwas spielen
framställa create erstellen — etwas herstellen, erbauen, errichten
framställa manufacture; produce herstellen — einen Gegenstand (gewerbsmäßig) anfertigen
framställa make machenumgangssprachlich: herstellen, produzieren, anfertigen
framställa bespeak; betoken; characterise; characterize; denote; depict; describe; distinguish; paint; plot; portray; represent zeichnen(transitiv); im übertragenen Sinne: schildern; (in literarischen Darbietungen und Texten) Figuren, Charaktere mittels Zeichen, Sprachstil, Gesten, in Haltung und Miene interagierend handeln lassen
framställa interpret; play the part; play the role; perform interpréter — désuet|fr traduire d’une langue en une autre.