Summary
Swedish to English:   more detail...
  1. frankt:


Swedish

Detailed Translations for frankt from Swedish to English

frankt:


Translation Matrix for frankt:

NounRelated TranslationsOther Translations
fair försäljningsmässa; marknad; marknadsplats; nöjesfält
open spelrum
straight gata
VerbRelated TranslationsOther Translations
open begynna; breda ut; börja; förebåda; förkunna; inleda; introducera; låsa upp; presentera; proklamera; skruva på; sätta på; utveckla; veckla ut; vrida på; öppna; öppna sig; öppnas
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
frank frank; frankt; rak; rakt; rättfram; rättframt; ärligt; öppen; öppet frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; klar; klart; ofördomsfull; ofördomsfullt; rak; rakt; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; ärligt; åtkomlig; åtkomligt; öppen; öppenhjärtigt; öppet
honest frankt; rak; rakt; ärligt; öppen; öppet aktansvärd; aktansvärt; artigt; frimodig; frimodigt; frispråkigt; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; rak; rakt; ren; rent; respektabel; respektabelt; uppriktig; uppriktigt; ärlig; ärligt; ärofull; ärofullt; öppen; öppet
open frank; frankt; rak; rakt; rättfram; rättframt; ärligt; öppen; öppet inte övertäckt; rättfram; uppriktig; uppriktigt; ärligt; åtkomlig; åtkomligt; öppen; öppent; öppet; öppnad; öppnat
plain slätt
sincere frankt; rak; rakt; ärligt; öppen; öppet allvarlig; allvarligt; allvarsam; allvarsamt; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; helhjärtad; helhjärtat; sann; sant; seriös; seriöst; uppriktig; uppriktigt; äkta; ärlig; ärligt; ärofull; ärofullt; öppen; öppet
straightforward frank; frankt; rak; rakt; rättfram; rättframt; ärligt; öppen; öppet frimodig; frimodigt; frispråkigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt; öppet
AdverbRelated TranslationsOther Translations
freely frank; frankt; rak; rakt; rättfram; rättframt; öppet ansträngningslös; ansträngningslöst; fri; fritt; i frihet; obehindrad; obehindrat; ostörd; ostört; till förfogandet; tillgänglig; tillgängligt
OtherRelated TranslationsOther Translations
fair dejlig; dejligt; fager; fagert; honnett; huld; renhårig; renhårigt
frank troskyldig
honest honnett; redlig; redligt; renhårig; renhårigt; rättrådig; rättrådigt; rättsinnig
open upplåta; uppsluppen
plain knaper
straight raksträcka; rätt
straightforward honnett
ModifierRelated TranslationsOther Translations
fair frankt; rak; rakt; ärligt; öppen; öppet aktansvärd; aktansvärt; artigt; ganska; ganskt; godtagbar; godtagbart; guldartat; jämförelsevist; komparativt; ljushårig; ljushårigt; relativ; relativt; ren; rent; respektabel; respektabelt; rimlig; rimligt; rättvis; rättvist; skäligt; sporstligt; tillräcklig; tillräckligt; tolerabelt; uppriktig; uppriktigt; ärlig; ärligt; öppen; öppet
plain frankt; rak; rakt; ärligt; öppen; öppet alldaglig; alldagligt; blekt; enfärgad; enfärgat; enkel; enkelt; enkeltfärgat; frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; ful; fult; färglöst; grått; idel; idelt; klar; klart; oförblommerat; okonstlad; okonstlat; ordinärt; oskönt; osminkad; osminkat; otrevlig; otrevligt; otäck; otäckt; pur; rakt på sak; rent; rättfram; trivial; trivialt; tydligt; uppriktig; uppriktigt; urtvättad; urtvättat; vanlig; vanligt; vidrigt; vit; vitt; öppen; öppenhjärtigt
straight frank; frankt; rak; rakt; rättfram; rättframt; ärligt; öppen; öppet bara; direkt; frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; genuin; klar; klart; oförfalskad; oförfalskat; omedelbar; omedelbart; precis; pur; purt; på pricken; rak; rakt; rakt på sak; rent; rättfram; snörrät; tydligt; uppriktig; uppriktigt; ärlig; ärligt; öppen; öppenhjärtigt; öppet