Swedish

Detailed Translations for fulländning from Swedish to English

fulländning:

fulländning [-en] noun

  1. fulländning (fullkomlighet; fullkomnande)
    the perfection
  2. fulländning (uppfyllelse; fullbordan)
    the fulfilment; the consummation; the realization; the realisation; the fulfillment
  3. fulländning (fullkomlighet; ofelbarhet)
    the neatness; the spotlessness; the perfection; the impeccability; the mirth; the orderliness; the tidiness; the pleasure; the joy; the purity; the soundness; the merriment; the stainlessness; the light-heartedness; the faultlessness; the irreprochability

Translation Matrix for fulländning:

NounRelated TranslationsOther Translations
consummation fullbordan; fulländning; uppfyllelse
faultlessness fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet utan fel
fulfillment fullbordan; fulländning; uppfyllelse färdigställandet; infyllande; uppfyllandet
fulfilment fullbordan; fulländning; uppfyllelse färdigställandet; infyllande; uppfyllandet
impeccability fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet
irreprochability fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet
joy fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet behag; förlustelse; förtjusning; gladhet; glädje; glädjerop; lycka; munterhet; njutning; nöje; nöjsamhet; rolighet; skoj; skojighet; skrik av glädje; välsignelse; åtnjutande
light-heartedness fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet sorglöshet
merriment fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet festligt; förlustelse; gladhet; munterhet; nöje; nöjsamhet; rolighet; skoj; skojighet; uppsluppenhet
mirth fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet förlustelse; gladhet; munterhet; nöje; nöjsamhet; rolighet; skoj; skojighet
neatness fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet bra utseende; ordentlighet; ordning; skönhet; vackerhet
orderliness fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet ordentlighet; ordning
perfection fullkomlighet; fullkomnande; fulländning; ofelbarhet
pleasure fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet behag; belåtenhet; festligt; förlustelse; förtjusning; gladhet; glädje; lycka; munterhet; njutning; nöje; nöjsamhet; rolighet; skoj; skojighet; tillfredsställelse; uppsluppenhet; upptåg; välbehag; åtnjutande
purity fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet oskuld; oskyldig; renhet
realisation fullbordan; fulländning; uppfyllelse aning; färdigställandet; förstånd; förverkligande; idé; infyllande; insikt; medvetenhet; realisering; uppfyllandet
realization fullbordan; fulländning; uppfyllelse aning; färdigställandet; förstånd; förverkligande; idé; infyllande; insikt; medvetenhet; realisering; uppfyllandet
soundness fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet artighet; felfrihet; fullständighet; gedigenhet; hederlighet; hållbarhet; rättighet; rättskaffenhet; sundhet; varaktighet
spotlessness fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet
stainlessness fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet
tidiness fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet ordentlighet; ordning; renhet; städat
OtherRelated TranslationsOther Translations
joy fröjd
light-heartedness bekymmerslöshet
merriment glam
neatness prydlighet
perfection perfektion
pleasure förnöjelse
soundness godhetsgrad
tidiness snygghet

Synonyms for "fulländning":


Wiktionary Translations for fulländning:


Cross Translation:
FromToVia
fulländning completion achèvementaction d’achever, fin, exécution entière, accomplissement d'une chose.