Swedish

Detailed Translations for fullständighet from Swedish to English

fullständighet:

fullständighet [-en] noun

 1. fullständighet (slutförande; avslutning)
  the completion; the fill up; the finishing
 2. fullständighet (fullhet)
  the completeness; the fullness
 3. fullständighet (sundhet; hållbarhet; varaktighet)
  the reliability; the thoroughness; the solidity; the durability; the solidness; the steadiness; the stability; the firmness; the solubility; the soundness
 4. fullständighet (riklighet)
  the plenitude; the fullness
 5. fullständighet
  the completeness

Translation Matrix for fullständighet:

NounRelated TranslationsOther Translations
completeness fullhet; fullständighet
completion avslutning; fullständighet; slutförande avslutning; bihang; bilaga; fullbordan; fullständigande; komplettering; supplement; tillägg
durability fullständighet; hållbarhet; sundhet; varaktighet hållbarhet; liv; livslängd
fill up avslutning; fullständighet; slutförande bihang; bilaga; supplement; tillägg
finishing avslutning; fullständighet; slutförande avslutande; göra färdigt; liqvidering
firmness fullständighet; hållbarhet; sundhet; varaktighet beslutsamhet; bestämdhet; beständighet; fasthet; pålitlighet; soliditet; stabilitet; säkerhet
fullness fullhet; fullständighet; riklighet
plenitude fullständighet; riklighet
reliability fullständighet; hållbarhet; sundhet; varaktighet pålitlighet; tillförlitlighet; trovärdighet
solidity fullständighet; hållbarhet; sundhet; varaktighet artighet; beständighet; fasthet; hederlighet; pålitlighet; rättskaffenhet; soliditet; stabilitet
solidness fullständighet; hållbarhet; sundhet; varaktighet
solubility fullständighet; hållbarhet; sundhet; varaktighet lösande; lösbarhet; upplöslig
soundness fullständighet; hållbarhet; sundhet; varaktighet artighet; felfrihet; fullkomlighet; fulländning; gedigenhet; hederlighet; ofelbarhet; rättighet; rättskaffenhet
stability fullständighet; hållbarhet; sundhet; varaktighet beständighet; fasthet; obestridlighet; oomtvistlighet; pålitlighet; soliditet; stabilitet
steadiness fullständighet; hållbarhet; sundhet; varaktighet
thoroughness fullständighet; hållbarhet; sundhet; varaktighet drivkraft; energi; fart; gedigenhet; grundlighet; noggrannhet
VerbRelated TranslationsOther Translations
fill up fylla; fylla på; fylla på bränsle; fylla tanken; fylla upp; göra fullständig; göra komplett; komplettera; laga; slå igen; smälla igen; stoppa; tanka
OtherRelated TranslationsOther Translations
fill up supplera
finishing appretering; appretur; appretyr; ytbehandling
firmness hållfasthet; styrsel
fullness fyllighet
reliability vederhäftighet
solidity hållfasthet
solidness kompakthet
soundness godhetsgrad
stability ståndaktighet
steadiness stadighet

Wiktionary Translations for fullständighet:

fullständighet
noun
 1. state or condition of being complete

Related Translations for fullständighet