Summary
Swedish to English:   more detail...
  1. fundamental:
  2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for fundamental from Swedish to English

fundamental:


Translation Matrix for fundamental:

NounRelated TranslationsOther Translations
essential elementairt ämne; viktigt ämne
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
basic basal; elementär; elementärt; essentiellt; fundamental; fundamentalt; grundläggandet grudläggande; grundläggande; principiellt
elementary basal; elementär; elementärt; essentiellt; fundamental; fundamentalt; grundläggandet
essential basal; essentiellt; fundamental av största vikt; behövlig; behövligt; essentiellt; högst nödvändig; högst nödvändigt; måste; nödvändig; nödvändigt; oeftergivlig; oeftergivligt; oumbärlig; oumbärligt; oundgängligt; oundvikligt; väsentlig; väsentligt; önskad; önskat
exhaustive basal; essentiellt; fundamental bekräftad; bekräftat; detaljerat; exakt; förstärkt; genomarbetad; genomarbetat; långvarig; långvarigt; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precist; underbyggt
thorough basal; essentiellt; fundamental bekräftad; bekräftat; djup; djupt; duktig; duktigt; förstärkt; förträfflig; förträffligt; grundlig; grundligt; kunnig; kunnigt; noggran; noggrann; noggrant; perfekt; skickligt; sorgfälligt; underbyggt
OtherRelated TranslationsOther Translations
basic basisk
essential väsentlig
exhaustive genomgripande
thorough fullödig; fullödigt; genomgripande

Synonyms for "fundamental":


Wiktionary Translations for fundamental: