Swedish

Detailed Translations for gå vidare med from Swedish to English

gå vidare med:

gå vidare med verb (går vidare med, gick vidare med, gått vidare med)

 1. gå vidare med (fortsätta; slutföra; fortgå)
  to continue; to proceed; to pursue the subject; to go through with it; to persist; to carry on; hold on; to go on; to keep on; to keep up; to move on; to let last; to get on
  • continue verb (continues, continued, continuing)
  • proceed verb (proceeds, proceeded, proceeding)
  • pursue the subject verb (pursues the subject, pursued the subject, pursuing the subject)
  • go through with it verb (goes through with it, went through with it, going through with it)
  • persist verb (persists, persisted, persisting)
  • carry on verb (carry on, carried on, carrying on)
  • hold on verb
  • go on verb (goes on, went on, going on)
  • keep on verb (keeps on, kept on, keeping on)
  • keep up verb (keeps up, kept up, keeping up)
  • move on verb (moves on, moved on, moving on)
  • let last verb (lets last, let last, letting last)
  • get on verb (gets on, got on, getting on)

Conjugations for gå vidare med:

presens
 1. går vidare med
 2. går vidare med
 3. går vidare med
 4. går vidare med
 5. går vidare med
 6. går vidare med
imperfekt
 1. gick vidare med
 2. gick vidare med
 3. gick vidare med
 4. gick vidare med
 5. gick vidare med
 6. gick vidare med
framtid 1
 1. kommer att gå vidare med
 2. kommer att gå vidare med
 3. kommer att gå vidare med
 4. kommer att gå vidare med
 5. kommer att gå vidare med
 6. kommer att gå vidare med
framtid 2
 1. skall gå vidare med
 2. skall gå vidare med
 3. skall gå vidare med
 4. skall gå vidare med
 5. skall gå vidare med
 6. skall gå vidare med
conditional
 1. skulle gå vidare med
 2. skulle gå vidare med
 3. skulle gå vidare med
 4. skulle gå vidare med
 5. skulle gå vidare med
 6. skulle gå vidare med
perfekt particip
 1. har gått vidare med
 2. har gått vidare med
 3. har gått vidare med
 4. har gått vidare med
 5. har gått vidare med
 6. har gått vidare med
imperfekt particip
 1. hade gått vidare med
 2. hade gått vidare med
 3. hade gått vidare med
 4. hade gått vidare med
 5. hade gått vidare med
 6. hade gått vidare med
blandad
 1. gå vidare med!
 2. gå vidare med!
 3. gående vidare med
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for gå vidare med:

NounRelated TranslationsOther Translations
keep up hålla uppe
VerbRelated TranslationsOther Translations
carry on fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra
continue fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra arbeta vidare; bestå; bibehålla; fortgå; fortsätta; förlänga; permanenta; pågå; ta det längre
get on fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra dra; fara åt helvete; försvinna; komma vidare; komma överens; stick
go on fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra dra ihop sig; fortsätta; gå vidare; kontrahera; ta det längre
go through with it fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra
hold on fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra framhärda; förbli fäst vid; hålla fast vid; hålla ut; vara ihärdig
keep on fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra fortsätta att; framhärda; gnata; hålla ut; insistera; tjata; vara ihärdig; vara jobbig
keep up fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra bevara; framhärda; hålla fram; hålla upp; hålla ut; hålla vid makt; underhålla; uppehålla; upprätthålla; vara ihärdig; vidmakthålla
let last fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra
move on fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra dra; driva framåt; fara åt helvete; framdriva; försvinna; stick; åka vidare
persist fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra bära; fasthålla vid; fortgå; framhärda; förbli ståndaktig; hålla ut; insistera; pågå; stå ut med; uthärda; vara ihärdig
proceed fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra arbeta; fortsätta; fungera
pursue the subject fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra
OtherRelated TranslationsOther Translations
carry on bedriva; idka
continue fortbestå; fortfara; fortlöpa; fortvara
go on fortfara; traggla
proceed bege; förfara; utgå

Related Translations for gå vidare med