Summary
Swedish to English:   more detail...
  1. handräckning:


Swedish

Detailed Translations for handräckning from Swedish to English

handräckning:

handräckning [-en] noun

  1. handräckning (bistånd; hjälp; avlastning)
    the assistance; the aid; the helpfulness; the relief; the help

Translation Matrix for handräckning:

NounRelated TranslationsOther Translations
aid avlastning; bistånd; handräckning; hjälp assistans; assistent; bistånd; hjälp; hjälpa; medhjälpare; medverkan; stöd; tjänst; understöd
assistance avlastning; bistånd; handräckning; hjälp assistans; bistånd; hjälp; hjälpa; medverkan; social bidrag; social hjälp; stöd; tjänst; understöd
help avlastning; bistånd; handräckning; hjälp assistans; assistent; bistånd; direkthjälp; dräng; hjälp; hjälpmedel; medhjälpare; medverkan; stöd; tjänst; understöd; uppmuntran
helpfulness avlastning; bistånd; handräckning; hjälp beredd; beredvillighet; frivillighet; hjälpsamhet; redobogenhet; social bidrag; social hjälp; tjänstvillighet; villighet
relief avlastning; bistånd; handräckning; hjälp avdrag; avkopplande; avräkning; befrielse; bistånd; hjälp; hjälpa; hugsvalelse; lindring; lugnande; lättnad; socialbidrag; socialförsäkring; socialhjälp; stillande; tröst; vederkvickelse
VerbRelated TranslationsOther Translations
aid assistera; bistå; ge bistånd; hjälpa; stödja
help assistera; avancera; befordra; bistå; förse; ge bistånd; hjälpa; hjälpa till; puffa; pussa; stödja; tillgodose; utrusta
OtherRelated TranslationsOther Translations
help biträda
relief avbytare; avlösare; lisa; naturbehov; relief; undsättning
ModifierRelated TranslationsOther Translations
help hjälp

Synonyms for "handräckning":