Swedish

Detailed Translations for hinder from Swedish to English

hinder:

hinder [-ett] noun

 1. hinder (förhinder)
  the impediment; the prevention; the hindrance; the obstacle
 2. hinder
  the impediment; the obstruction; the hindrance
 3. hinder
  the hindrance; the impediment; the obstruction; the obstacle; the trouble; the block; the thwarting; the stonewalling
 4. hinder
  the obstacle; the barrier; the impediment; the hindrance
 5. hinder (förhindrande; stopp; avspärrning)
  the preventing; the barring; the putting off; the stopping
 6. hinder (tygel)
  the impediment
 7. hinder (besvär; olägenhet)
  the nuisance; the hindrance; the trouble; the bother; the obstacle
 8. hinder (ojämnhet; knöl)
  the bump; the obstacle; the knob
 9. hinder (stötesten)
  the obstacle; the hindrance; the stumbling block

Translation Matrix for hinder:

NounRelated TranslationsOther Translations
barrier hinder avspärrning; barriär; bom; gräns; skrank; spärr; stängande; tullbom; vägspärr
barring avspärrning; förhindrande; hinder; stopp
block hinder hjärnskål
bother besvär; hinder; olägenhet besvär; dun; fjun; ludd; möda; omständighet
bump hinder; knöl; ojämnhet bula; bump; dunk; duns; knöl; krocka; lätt knuff; ojämnhet; sammanstöta; slag; stöt; svullnad; törn
hindrance besvär; förhinder; hinder; olägenhet; stötesten barriär; besvär; obekvämlighet; olägenhet; omak; sabotage
impediment förhinder; hinder; tygel barriär; besvär; handikapp; obekvämlighet; olägenhet; omak
knob hinder; knöl; ojämnhet handtag; knapp; knopp; knöl; kula; vred
nuisance besvär; hinder; olägenhet besvär; bråkstake; elände; irritation; mishandlingar; obehag; obekvämlighet; olägenhet; omak; oskick; otyg; pest; plåga; plågoande; störd utav; tyrann
obstacle besvär; förhinder; hinder; knöl; ojämnhet; olägenhet; stötesten barriär; blockering
obstruction hinder blockering; hindrande; obstruktion; sabotage; stockning; stopp
preventing avspärrning; förhindrande; hinder; stopp
prevention förhinder; hinder förhindra
putting off avspärrning; förhindrande; hinder; stopp avspisning; nobb
stonewalling hinder
stopping avspärrning; förhindrande; hinder; stopp fyllande; stanna; stoppande; tillstoppande
stumbling block hinder; stötesten barriär
thwarting hinder
trouble besvär; hinder; olägenhet besvär; djuriskhet; elakt; elände; fara; fumlig; förvirring; gnat; gnäll; kaos; katastrof; klagan; klumpig; klåpig; krämpa; motgång; motighet; olycka; olägenhet; oreda; problem; sjukdom; skadlig; skadligt; störning; svår olycka; svårigheter; tjat; upprörande
VerbRelated TranslationsOther Translations
block avspärra; barrikadera; blockera; blokkera; förhindra; hindra; omöjliggöra; spärra
bother fräta; försvåra; göra svårt; jäkta; motarbeta; oroa; störa
stopping hindra; stanna; stoppa
trouble försvåra; göra svårt; jäkta; oroa
OtherRelated TranslationsOther Translations
barrier skranka
barring spärrning
block dämma; husrad; kloss; stupstock
bother krångel
bump gupp
nuisance oting
obstruction tilltäppning
trouble huvudbry; krångel; trubbel
ModifierRelated TranslationsOther Translations
barring i händelse; ifallet; så när som på; såvida inte

Synonyms for "hinder":


Wiktionary Translations for hinder:

hinder
noun
 1. something that impedes, stands in the way of, or holds up progress
 2. hindrance; that which impedes progress
 3. perceived obstacle
 4. artificial barrier over which people or horses jump in a race
 5. something that prevents passing
 6. means of defense

Cross Translation:
FromToVia
hinder hurdle; fence; barrier; impediment; obstacle Hindernis — ein Gegenstand, der das Weiterkommen verhindern oder behindern
hinder hurdle HürdeSport, Leichtathletik: 76,20 bis 106,68 cm hohes Hindernis, das in bestimmten Abständen (ungefähr 8,50 bis 35 m) auf der Laufstrecke steht und vom Läufer überwunden werden muss, ohne dass es umfällt
hinder embarrassment; predicament; difficulty; straits; abashment; perplexity embarras — Ce qui embarrasse ou résultat de l’action d’embarrasser.
hinder impediment; obstacle empêchement — Ce qui empêcher.

Related Translations for hinder