Summary
Swedish to English:   more detail...
  1. indicera:


Swedish

Detailed Translations for indicera from Swedish to English

indicera:

indicera

  1. indicera

Translation Matrix for indicera:

VerbRelated TranslationsOther Translations
indicate berätta; dra uppmärksamhet till; föreslå; göra känt; göra uppmärksam på; implicera; indikera; informera; noggrant ange; peka; peka mot; peka på; peka ut; precisera; sätta fingret på; tala för; tillkännage; visa; visa ut
OtherRelated TranslationsOther Translations
indicate indicera häntyda; påvisa

Synonyms for "indicera":