Summary


Swedish

Detailed Translations for kikhål from Swedish to English

kikhål:

kikhål [-ett] noun

  1. kikhål (titthål)
    the viewing hole; the view
  2. kikhål (titthål)
    the peep-hole; the observation-hole; the spy-hole; the loop-hole; the Judas-hole

Translation Matrix for kikhål:

NounRelated TranslationsOther Translations
Judas-hole kikhål; titthål
loop-hole kikhål; titthål
observation-hole kikhål; titthål
peep-hole kikhål; titthål
spy-hole kikhål; titthål
view kikhål; titthål anblick; besöka; föreställning; inspektera; intryck; mening; panorama; ståndpunkt; syn; synpunkt; synvinkel; tanke; tankesätt; uppfattning; utblick; utsikt; vy; åsikt; åsyn; övertygelse
viewing hole kikhål; titthål
VerbRelated TranslationsOther Translations
view besiktiga; betrakta; inspektera; kontrolera; kontrollera; observera; se; stirra på; titta på; undersöka; utvärdera; visa; visitera; åskåda
OtherRelated TranslationsOther Translations
view förtoning; insyn; sikt; skärskåda

Synonyms for "kikhål":