Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. konsekvens:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for konsekvens from Swedish to English

konsekvens:

konsekvens [-en] noun

 1. konsekvens (följd; effekt)
  the effect; the consequence
 2. konsekvens (resultat; avkastning)
  the consequence; the result; the outcome
  – a phenomenon that follows and is caused by some previous phenomenon 1
  • consequence [the ~] noun
   • his decision had depressing consequences for business1
  • result [the ~] noun
  • outcome [the ~] noun
  the fruit
  – the consequence of some effort or action 1
  • fruit [the ~] noun
   • he lived long enough to see the fruit of his policies1
 3. konsekvens (följd; slutsats)
  the consequences; the effects; the results; the outcomes

Translation Matrix for konsekvens:

NounRelated TranslationsOther Translations
consequence avkastning; effekt; följd; konsekvens; resultat effekt; resultat
consequences följd; konsekvens; slutsats resultater
effect effekt; följd; konsekvens effekt; inflytande; inverkan; medförande; resultat
effects följd; konsekvens; slutsats
fruit avkastning; konsekvens; resultat frukt
outcome avkastning; konsekvens; resultat
outcomes följd; konsekvens; slutsats följder; resultat; utfall
result avkastning; konsekvens; resultat avslutning; effekt; följd; höjdpunkt; klimax; resultat; slut; slutresultat; slutsats; spets; summa; svar; topp; utgång
results följd; konsekvens; slutsats effekter; resultat; resultater; resultatuppsättning
VerbRelated TranslationsOther Translations
effect få till stånd; föranleda; förverkliga; realisera; åstadkomma
result strömma; vara resultatet
OtherRelated TranslationsOther Translations
consequence betydenhet; påföljd
effect påverkande; påverkning; verkan; verkställighet; åvägabringa
effects tillhörigheter
result facit; resultera; verkan

Synonyms for "konsekvens":


Wiktionary Translations for konsekvens:


Cross Translation:
FromToVia
konsekvens consequence KonsequenzAuswirkung einer Handlung, Folge
konsekvens consequence; consequent; conclusion conséquencesuite qu’une action ou un évènement peut avoir.