Swedish

Detailed Translations for korta in from Swedish to English

korta in:

korta in verb (kortar in, kortade in, kortat in)

 1. korta in
  to shorten; to abbreviate
  • shorten verb (shortens, shortened, shortening)
  • abbreviate verb (abbreviates, abbreviated, abbreviating)
 2. korta in
  to shorten
  • shorten verb (shortens, shortened, shortening)
 3. korta in (reducera; göra mindre)
  to minimize; to reduce; to scale down; to crop; to trim; to shorten; to minimise
  • minimize verb, American (minimizes, minimized, minimizing)
  • reduce verb (reduces, reduced, reducing)
  • scale down verb (scales down, scaled down, scaling down)
  • crop verb (crops, cropped, cropping)
  • trim verb (trims, trimmed, trimming)
  • shorten verb (shortens, shortened, shortening)
  • minimise verb, British
 4. korta in (göra mindre)
  to decrease; to diminish; to reduce; to curtail; to lessen; to scale down; to dwindle; shrink away; to mark down
  • decrease verb (decreases, decreased, decreasing)
  • diminish verb (diminishs, diminished, diminishing)
  • reduce verb (reduces, reduced, reducing)
  • curtail verb (curtails, curtailed, curtailing)
  • lessen verb (lessens, lessened, lessening)
  • scale down verb (scales down, scaled down, scaling down)
  • dwindle verb (dwindles, dwindled, dwindling)
  • mark down verb (marks down, marked down, marking down)

Conjugations for korta in:

presens
 1. kortar in
 2. kortar in
 3. kortar in
 4. kortar in
 5. kortar in
 6. kortar in
imperfekt
 1. kortade in
 2. kortade in
 3. kortade in
 4. kortade in
 5. kortade in
 6. kortade in
framtid 1
 1. kommer att korta in
 2. kommer att korta in
 3. kommer att korta in
 4. kommer att korta in
 5. kommer att korta in
 6. kommer att korta in
framtid 2
 1. skall korta in
 2. skall korta in
 3. skall korta in
 4. skall korta in
 5. skall korta in
 6. skall korta in
conditional
 1. skulle korta in
 2. skulle korta in
 3. skulle korta in
 4. skulle korta in
 5. skulle korta in
 6. skulle korta in
perfekt particip
 1. har kortat in
 2. har kortat in
 3. har kortat in
 4. har kortat in
 5. har kortat in
 6. har kortat in
imperfekt particip
 1. hade kortat in
 2. hade kortat in
 3. hade kortat in
 4. hade kortat in
 5. hade kortat in
 6. hade kortat in
blandad
 1. korta in!
 2. korta in!
 3. kortad in
 4. kortande in
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for korta in:

NounRelated TranslationsOther Translations
crop gröda; ridpiska; skörd; årsväxt
decrease avtagande; avtagning; förfall; kostnadsreduktion; lagerminskning; minska; minskande; minskning; nedgång; nedsättning; reduktion; utgiftsminskning
trim brädd; kant; krage
VerbRelated TranslationsOther Translations
abbreviate korta in avkorta; förkorta; minska
crop göra mindre; korta in; reducera avkorta; beskära; förkorta; klippa av lite grann; klippa topparna; korta av; korta ner; trimma
curtail göra mindre; korta in avkorta; begränsa; förkorta; inskränka; korta av; korta ner
decrease göra mindre; korta in avta; bli mindre; förfalla; gå ner; gå utför; göra mindre; krympa; minska; sjunka; skrumpna; sänka
diminish göra mindre; korta in bli mindre; göra mindre; krympa; minska; skrumpna
dwindle göra mindre; korta in avta; bli mindre; förfalla; försämras; gå ner; krympa; minska; sjunka; skrumpna
lessen göra mindre; korta in bli mindre; förslappa; försvaga; krympa; mattas; skrumpna; tappa kraft; vekna
mark down göra mindre; korta in minska; reducera; sänka
minimise göra mindre; korta in; reducera
minimize göra mindre; korta in; reducera minimera
reduce göra mindre; korta in; reducera begränsa; bli mindre; bringa tillbaka; dämpa; flytta; flytta bort; göra det mindre; göra mindre; hålla fängslad; inskränka; koka av; koncentrera; kondensera; krympa; minska; reducera; skrumpna; sänka
scale down göra mindre; korta in; reducera
shorten göra mindre; korta in; reducera avkorta; förkorta; inkorta; klippa av; korta av; korta ner; minska; rekapitulera; sammanfatta; stanna en kort stund
shrink away göra mindre; korta in bli mindre; krympa; skrumpna
trim göra mindre; korta in; reducera avkorta; beskära; besätta; dekorera; förkorta; garnera; kanta; klippa av lite grann; klippa kort; klippa topparna; klä upp; korta av; korta ner; pryda; pynta; raka; trimma; utsira
OtherRelated TranslationsOther Translations
abbreviate abbreviera
crop kupera; snagga; stubba
curtail kringskära
decrease avtaga
diminish avtaga; förminska
lessen förminska
minimise minimera
minimize minimera
reduce förminska; inknappning; knappa; nedbringa; rabattera
shorten korta; upplägga
trim bräma; trim

Related Translations for korta in