Swedish

Detailed Translations for kostnadsreduktion from Swedish to English

kostnadsreduktion:

kostnadsreduktion noun

  1. kostnadsreduktion (utgiftsminskning)
    the cut down expenses; the reduction; the saving; the retrenchment; the diminution; the finance management; the decrease; the curtailment; the economy; the shortening; the slackening; the foreshortening; the recess; the dwindling; the salary cut; the market; the cut

Translation Matrix for kostnadsreduktion:

NounRelated TranslationsOther Translations
curtailment kostnadsreduktion; utgiftsminskning avknappning; avkortning; beskärning; besparing; förkortning; inkortning; inskränkning; insparning; reduktion
cut kostnadsreduktion; utgiftsminskning avsnitt; beskärning; degradering; förringande; hack; hårstil; inskuren; inskärat sår; inskärning; prisnedsättning; prissänkning; rabatt; repa; skär; skärning; skärsår; skåra; stycke; sår; trädbeskärning
cut down expenses kostnadsreduktion; utgiftsminskning
decrease kostnadsreduktion; utgiftsminskning avtagande; avtagning; förfall; lagerminskning; minska; minskande; minskning; nedgång; nedsättning; reduktion
diminution kostnadsreduktion; utgiftsminskning förringande; minskning; reduktion
dwindling kostnadsreduktion; utgiftsminskning
economy kostnadsreduktion; utgiftsminskning avans; avkastning; ekonomi; ekonomistudie; förtjänst; hushållning; profit; statsekonomi; vinning; vinst; överskott
finance management kostnadsreduktion; utgiftsminskning
foreshortening kostnadsreduktion; utgiftsminskning inkortning
market kostnadsreduktion; utgiftsminskning aktiemarknad; börs; distributionsområde; fondbörs; marknad
recess kostnadsreduktion; utgiftsminskning avbrott; ferier; parlamentsuppehåll; paus; rast; skreva; spricka; springa; vrå
reduction kostnadsreduktion; utgiftsminskning beskärning; diskonto; förenkling; förringande; förödmjukelse; minskning; prisnedsättning; prissänkning; rabatt; reduktion
retrenchment kostnadsreduktion; utgiftsminskning
salary cut kostnadsreduktion; utgiftsminskning degradering; förringande; lönesänkning
saving kostnadsreduktion; utgiftsminskning förvaring; hål; hålighet; klyvning; skreva; springe; urringning; vrå
shortening kostnadsreduktion; utgiftsminskning avkortande; förkortande; inkortning
slackening kostnadsreduktion; utgiftsminskning försvagning; slaknande; slappnande
VerbRelated TranslationsOther Translations
cut bita; dela; hugga; karva; klippa; klippa kort; klippa ut; klyva; knipsa; skära; skära igenom; snitta någons hår; sticka; stinga; ta upp ett ämne; tälja
decrease avta; bli mindre; förfalla; gå ner; gå utför; göra mindre; korta in; krympa; minska; sjunka; skrumpna; sänka
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
cut ren; rent; skuren
dwindling krympande
OtherRelated TranslationsOther Translations
curtailment nedskärning
cut hak; klipp; nedskärning; rista; snitta; utsnitt
decrease avtaga
market avsättningsområde; marknad; marknadsföra; saluföra; salutorg; torgföra
recess urtagning
reduction hyfsning; nedskärning; strafflindring
saving besparande
slackening avslappning