Swedish

Detailed Translations for kyligt from Swedish to English

kyligt:

kyligt adj

 1. kyligt (distanserande; överlägset)
  cold
  – extended meanings; especially of psychological coldness; without human warmth or emotion 1
  • cold adj
   • a cold unfriendly nod1
   • a cold and unaffectionate person1
   • a cold impersonal manner1
   • cold logic1
   • the concert left me cold1
 2. kyligt (sval; kallt; kall)
 3. kyligt (hård; kallt; grymt; )
 4. kyligt (kylig; svalt; svalkande)
 5. kyligt (frostig; frostigt; råkall; kallt; råkallt)
  bleak; chilly; cold; chilli
 6. kyligt
  coolly; chilly; somewhat cold; chilli
 7. kyligt (friskt; knaprig; sprött; knaprigt; frisk)
 8. kyligt (friskt; kylig)
 9. kyligt (kall; kallt)
  chilly; chilli

Translation Matrix for kyligt:

NounRelated TranslationsOther Translations
callous hård hud
cold avståndstagande attityd; distans; kyla; kylighet
cool avståndstagande attityd; avsvalkning; distans; förfriskande; kyla; kylighet; själv behärskning
VerbRelated TranslationsOther Translations
cool avkyla; bli kallare; kyla av; kylas av; lugna ner sig; lungna ner sig; svalna
crisp krusa
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
bleak frostig; frostigt; kallt; kyligt; råkall; råkallt glädjelöst; grått; trist; tråkig; tråkigt
brittle frisk; friskt; knaprig; knaprigt; kyligt; sprött bräcklig; knisprig; knisprigt; skört; spröd; sprött
callous grym; grymt; hård; hårt; kallsinnigt; kallt; kyligt; utan medlidande immun; immunt; känslolöst
chilli distanserande; frostig; frostigt; kall; kallt; kyligt; råkall; råkallt; överlägset frisk; friskt; kallt; kallt och fuktigt
chilly distanserande; frostig; frostigt; kall; kallt; kyligt; råkall; råkallt; överlägset frisk; friskt; kallt; kallt och fuktigt
cold distanserande; frostig; frostigt; kallt; kyligt; råkall; råkallt; överlägset kall; kallt; kallt och fuktigt
cool distanserande; kyligt; överlägset affärsmässigt; allvarlig; allvarligt; frisk; friskt; fräsch; fräscht; häftig; häftigt; kallt; luftigt; lugnt; nedkyld; orubblig lugnt; samlad; samlat; självbehärskad; självbehärskat; stoisk; stoiskt; superbt; sval; svalt; systematisk; systematiskt; tuff; tufft
crisp frisk; friskt; knaprig; knaprigt; kyligt; sprött bräcklig; knisprig; knisprigt; skört; spröd; sprött
cruel grym; grymt; hård; hårt; kallsinnigt; kallt; kyligt; utan medlidande barbarisk; barbariskt; bestialiskt; blodtörstig; blodtörstigt; inhuman; inhumant; omänskligt
distant distanserande; kyligt; överlägset avlägsen; borttagen; borttaget; fjärran; lång; långt; långt borta; mycket
harsh grym; grymt; hård; hårt; kallsinnigt; kallt; kyligt; utan medlidande grovt; hård; hårdhudad; hårdhudat; hårt; råbarkat; tuff; tufft; våldsamt
heartless grym; grymt; hård; hårt; kallsinnigt; kallt; kyligt; utan medlidande amper; frånstötande; hjärtlös; hjärtlöst; hårt; kärv; obarmhärtigt; skoningslös; skoningslöst; sträv
merciless grym; grymt; hård; hårt; kallsinnigt; kallt; kyligt; utan medlidande hjärtlös; hjärtlöst; obarmhärtigt; skoningslös; skoningslöst
pitiless grym; grymt; hård; hårt; kallsinnigt; kallt; kyligt; utan medlidande hjärtlös; hjärtlöst; obarmhärtigt; skoningslös; skoningslöst
relentless grym; grymt; hård; hårt; kallsinnigt; kallt; kyligt; utan medlidande obarmhärtig; obarmhärtigt; obeveklig; obevekligt; oförsonligt
ruthless grym; grymt; hård; hårt; kallsinnigt; kallt; kyligt; utan medlidande brutalt; bärmlös; bärmlöst; hjärtlös; hjärtlöst; hänsynslös; hänsynslöst; obarmhärtigt; ohörsam; ohörsamt; omänskligt; ; rått; skoningslös; skoningslöst
AdverbRelated TranslationsOther Translations
coldly kylig; kyligt; svalkande; svalt
coolly kall; kallt; kylig; kyligt; sval; svalkande; svalt kallblodig; kallblodigt
OtherRelated TranslationsOther Translations
bleak gråkall; gråkallt; kulen
callous valkig; valkigt
chilli småfrusen; småfruset
chilly småfrusen; småfruset
cold förkylning
cool trankil; trankilt
coolly kallblodigt
crisp brunsteka; frasig; frasigt; krispig
distant fjär
hard hårt; påkostande; slitsam; slitsamt
harsh barsk; omild; omilt
merciless skoningslös
ruthless skoningslös
ModifierRelated TranslationsOther Translations
aloof distanserande; kyligt; överlägset otillgänglig; otillgängligt; reserverad; reserverat
hard grym; grymt; hård; hårt; kallsinnigt; kallt; kyligt; utan medlidande farlig; farligt; grovt; hård; hårdhudad; hårdhudat; hårt; kalkhaltig; kalkhaltigt; kritiskt; problematiskt; prövande; riskfyllt; råbarkat; svår; svårt; tuff; tufft; våldsamt
in an unresponsive way distanserande; kyligt; överlägset
little fresh friskt; kylig; kyligt
somewhat cold kyligt

Synonyms for "kyligt":


Related Translations for kyligt