Swedish

Detailed Translations for lättnad from Swedish to English

lättnad:

lättnad [-en] noun

 1. lättnad (lindring)
  the relief
 2. lättnad (lindring)
  the relief; the rescue
 3. lättnad
  the relieve; the appeasement; the soothing; the appeasing; the calming; the allaying; the calming down; the benefit; the welfare; the pacifying; the social security; the unemployment benefit; the social assistance; the quieting; the steadying
 4. lättnad
  the relief; the breathe more freely
 5. lättnad
  the relief; the alto-relievo

Translation Matrix for lättnad:

NounRelated TranslationsOther Translations
allaying lättnad avkopplande; lugnande; stillande
alto-relievo lättnad
appeasement lättnad avkopplande; lugnande; nöjdhet; stillande; tillfredsställelse; tillräcklighet
appeasing lättnad avkopplande; lugnande; stillande
benefit lättnad användbarhet; avans; avkastning; behållning; fördel; förmån; förtjänst; nytta; profit; socialbidrag; socialhjälp; vinning; vinst; välgörenhetsföreställning; överskott
breathe more freely lättnad
calming lättnad avkopplande; lugnande; stillande
calming down lättnad avkopplande; lugnande; stillande
pacifying lättnad avkopplande; lugnande; stillande
quieting lättnad avkopplande; lugnande; stillande
relief lindring; lättnad avdrag; avkopplande; avlastning; avräkning; befrielse; bistånd; handräckning; hjälp; hjälpa; hugsvalelse; lugnande; socialbidrag; socialförsäkring; socialhjälp; stillande; tröst; vederkvickelse
relieve lättnad befria från ett lass
rescue lindring; lättnad befrielse; lycka; sällhet
social assistance lättnad socialbidrag; socialhjälp; socialvård
social security lättnad bistånd; existenssäkerhet; hjälp; social trygghet; socialbidrag; socialförsäkring; socialhjälp
soothing lättnad avkopplande; lugnande; stillande
steadying lättnad avkopplande; lugnande; stillande
unemployment benefit lättnad arbetslös ersättning; arbetslöshets kompensation; arbetslöshetsunderstöd; socialbidrag; socialhjälp
welfare lättnad arbetslöshets kompensation; bistånd; framgångar; hjälp; social bidrag; social hjälp; social omsorg; socialbidrag; socialförsäkring; socialhjälp
VerbRelated TranslationsOther Translations
calming down lugna; lugna ner
relieve avlösa; befria; festa på; lindra; lugna; lätta; minska; nära; sluka; vederkvicka; äta; äta upp
rescue rädda; släppa fri
soothing lugna; lugna ner
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
soothing lugnande; mildrande; mjukande
OtherRelated TranslationsOther Translations
benefit bästa; fromma; gagna
relief avbytare; avlösare; lisa; naturbehov; relief; undsättning
relieve undsätta
rescue undsätta
soothing rogivande
welfare bästa; väl; välfärd

Synonyms for "lättnad":


Wiktionary Translations for lättnad:

lättnad
noun
 1. removal of stress or discomfort

Cross Translation:
FromToVia
lättnad relief; alleviation; appeasement; abatement soulagementdiminution de mal, de douleur, adoucissement d’une peine de corps ou d’esprit.

Related Translations for lättnad