Swedish

Detailed Translations for leverera from Swedish to English

leverera:

leverera verb (levererar, levererade, levererat)

 1. leverera (skicka; lämna)
  to deliver; to provide; to supply; to bring; to send; to furnish; put up for shipment; to bring around; to ship
  • deliver verb (delivers, delivered, delivering)
  • provide verb (provides, provided, providing)
  • supply verb (supplies, supplied, supplying)
  • bring verb (brings, brought, bringing)
  • send verb (sends, sent, sending)
  • furnish verb (furnishes, furnished, furnishing)
  • bring around verb (brings around, brought around, bringing around)
  • ship verb (ships, shipped, shipping)
 2. leverera (överlämna; ge; lämna ut; lämna över)
  to deliver; to bring; to supply; to provide; to bring around; to hand over to; to furnish; to send; to ship; to send round; to give
  • deliver verb (delivers, delivered, delivering)
  • bring verb (brings, brought, bringing)
  • supply verb (supplies, supplied, supplying)
  • provide verb (provides, provided, providing)
  • bring around verb (brings around, brought around, bringing around)
  • hand over to verb (hands over to, handed over to, handing over to)
  • furnish verb (furnishes, furnished, furnishing)
  • send verb (sends, sent, sending)
  • ship verb (ships, shipped, shipping)
  • send round verb (sends round, sent round, sending round)
  • give verb (gives, gave, giving)
 3. leverera (förse; lämna över; dela ut; tillföra)
  to provide; to dispense; to give; to deliver; to hand over to
  • provide verb (provides, provided, providing)
  • dispense verb (dispenses, dispensed, dispensing)
  • give verb (gives, gave, giving)
  • deliver verb (delivers, delivered, delivering)
  • hand over to verb (hands over to, handed over to, handing over to)
 4. leverera (överräcka)
  to deliver; to hand over
  • deliver verb (delivers, delivered, delivering)
  • hand over verb (hands over, handed over, handing over)
 5. leverera (ge)
  to deliver
  – To provide or give. 1
  • deliver verb (delivers, delivered, delivering)

Conjugations for leverera:

presens
 1. levererar
 2. levererar
 3. levererar
 4. levererar
 5. levererar
 6. levererar
imperfekt
 1. levererade
 2. levererade
 3. levererade
 4. levererade
 5. levererade
 6. levererade
framtid 1
 1. kommer att leverera
 2. kommer att leverera
 3. kommer att leverera
 4. kommer att leverera
 5. kommer att leverera
 6. kommer att leverera
framtid 2
 1. skall leverera
 2. skall leverera
 3. skall leverera
 4. skall leverera
 5. skall leverera
 6. skall leverera
conditional
 1. skulle leverera
 2. skulle leverera
 3. skulle leverera
 4. skulle leverera
 5. skulle leverera
 6. skulle leverera
perfekt particip
 1. har levererat
 2. har levererat
 3. har levererat
 4. har levererat
 5. har levererat
 6. har levererat
imperfekt particip
 1. hade levererat
 2. hade levererat
 3. hade levererat
 4. hade levererat
 5. hade levererat
 6. hade levererat
blandad
 1. leverera!
 2. leverera!
 3. levererad
 4. levererande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

leverera

 1. leverera

Translation Matrix for leverera:

NounRelated TranslationsOther Translations
hand over överlämna
ship båt; farkost; fartyg; skepp
supply anslag; avlämnande; framkörning; förråd; försörjning; lager; leverans; mått; sändning; tillgång; utdelning; utkörning; utlämnande; överlämnande
VerbRelated TranslationsOther Translations
bring ge; leverera; lämna; lämna ut; lämna över; skicka; överlämna bringa; hemleverera; ta med
bring around ge; leverera; lämna; lämna ut; lämna över; skicka; överlämna bringa till sans; få att kvickna till; övertala; övertyga
deliver dela ut; förse; ge; leverera; lämna; lämna ut; lämna över; skicka; tillföra; överlämna; överräcka bringa till världen; föda; hemleverera; släppa fri
dispense dela ut; förse; leverera; lämna över; tillföra bortse ifrån; underlåta att tillämpa
furnish ge; leverera; lämna; lämna ut; lämna över; skicka; överlämna bekläda; förse; förskaffa; hölja; införskaffa; isolera; klä; klä sig fin; klä sig på; möblera; tillhandahålla; täcka
give dela ut; förse; ge; leverera; lämna ut; lämna över; tillföra; överlämna avge; deklarera; donera; ge; ge en present; räcka; skicka; skänka; tilldela; upge; överlämna; överräcka
hand over leverera; överräcka erbjuda; ge; hemleverera; räcka; skicka; överföra; överlämna; överräcka
hand over to dela ut; förse; ge; leverera; lämna ut; lämna över; tillföra; överlämna
provide dela ut; förse; ge; leverera; lämna; lämna ut; lämna över; skicka; tillföra; överlämna förse; förskaffa; införskaffa; skaffa; tillhandahålla
put up for shipment leverera; lämna; skicka
send ge; leverera; lämna; lämna ut; lämna över; skicka; överlämna avsända; efterskänka; eftersända; remittera; skicka; skicka vidare till; sända; återvisa; översända
send round ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna skicka runt
ship ge; leverera; lämna; lämna ut; lämna över; skicka; överlämna avsända; embarkera; frakta; gå ombord; kliva ombord; lasta; skeppa; skicka; stiga ombord; sända
supply ge; leverera; lämna; lämna ut; lämna över; skicka; överlämna anskaffa; avsända; förse; förse med; införskaffa; skicka; sända; tillföra; tillhandahålla; tillhandhålla
OtherRelated TranslationsOther Translations
deliver avkunna; avlämna; förlösa; tillställa; överbringa
furnish furnera
give avgiva; giva; presenta
hand over framlämna; lämnande
send expediera; förpassa; försända; tillställa
ship avskeppa; inskeppa; utskeppa
supply leverera furnera; tillhandahållande

Synonyms for "leverera":


Wiktionary Translations for leverera:

leverera
verb
 1. bring or transport something to its destination
 2. to provide, make available for use

Cross Translation:
FromToVia
leverera deliver; ship; supply liefernWare zum Käufer transportieren
leverera provide; furnish; deliver; supply; purvey; yield fournirpourvoir, approvisionner.
leverera deliver; furnish; supply; provide livrer — Traductions à trier suivant le sens