Swedish

Detailed Translations for lugnt from Swedish to English

lugnt:


Translation Matrix for lugnt:

NounRelated TranslationsOther Translations
calm inre frid; inre lugn; lugn; ro; sinnesfrid; sinnesro
cool avståndstagande attityd; avsvalkning; distans; förfriskande; kyla; kylighet; själv behärskning
flat bostadslägenhet; lägenhet; långgrund strand; punktering; tillplattad; utjämnad; vad; våning
kind genre; slag; sort; stil
level avgrävning; dimensionsnivå; echelonggruppering; grad; kaliber; nivellera; nivå; plan; vågrät yta; våning; våningsplan; yta
quiet fridsam; ro; stillhet; tystnad
stable häststall; stall
still brännvinspanna; destilleringsapparat
uniform uniform
VerbRelated TranslationsOther Translations
calm lugna; lugna ner
close bomma igen; dra till; låsa; plombera; plugga igen; sluta till; slå igen; stoppa igen; stänga; stänga av; stänga till; tamponera
cool avkyla; bli kallare; kyla av; kylas av; lugna ner sig; lungna ner sig; svalna
even jämna; jämna till; polera; släta ut
level göra jämn; göra upp; jämna; jämna ut; plana; platta ut; släta ut; utjämna
quiet tillfredsställa
smooth göra jämn; jämna; jämna till; plana; platta ut; polera; raspa; riva; skära; släta ut; söndersmula; utjämna
stable ställa
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
amicable lugnt; milt; välvillig; vänlig; vänskaplig; vänskapligt broderlig; broderligt; vänligt
calm allvarlig; allvarligt; fridsam; fridsamt; lugnt; samlad; samlat; stilla alldeles lugn; foglig; fogligt; fridfull; fridfullt; lungn; lungt; rofyllt; seren; serent; stilla; undergivet; vindstilla; vänta tålamodigt
coarse jämnt; lent; lugn; lugnt; mild; milt; slät; slätt banalt; grov; grovt; krass; krasst; oanständig; oanständigt; obscent; ohyfsad; ohyfsat; plump; plumpt; rått; snuskig; snuskigt; under bältet
collected allvarlig; allvarligt; lugnt; samlad; samlat fridfull; fridfullt; ihopsamlad; ihopsamlat; insamlad; insamlat; samlat; stilla
composed allvarlig; allvarligt; lugnt; samlad; samlat fridfull; fridfullt; sammanställd; sammanställt; stilla
cool allvarlig; allvarligt; lugnt; samlad; samlat affärsmässigt; distanserande; frisk; friskt; fräsch; fräscht; häftig; häftigt; kallt; kyligt; luftigt; nedkyld; orubblig lugnt; självbehärskad; självbehärskat; stoisk; stoiskt; superbt; sval; svalt; systematisk; systematiskt; tuff; tufft; överlägset
crude jämnt; lent; lugn; lugnt; mild; milt; slät; slätt billig; billigt; enkel; enkelt; frimodig; frimodigt; klar; klart; oförblommerat; osminkad; osminkat; primitiv; primitivt; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; vulgärt; öppen; öppenhjärtigt
equanimous allvarlig; allvarligt; lugnt; samlad; samlat
friendly lugnt; milt; välvillig; vänlig; vänskaplig; vänskapligt förbindlig; förbindligt; förekommande; förekommandet; jovialt; tillgängligt; tjusig; tjusigt; vänlig; vänligt; vänskapligt; älskvärd; älskvärt
kind lugnt; milt; välvillig; vänlig; vänskaplig; vänskapligt beskedlig; beskedligt; godsint; hjärtvänlig; hjärtvänligt; hyggligt; i natura; välvillig; välvilligt; vänlig; vänligt
level jämnt; lent; lugn; lugnt; mild; milt; slät; slätt på samma plan
peaceful fridsam; fridsamt; lugnt; stilla fridfull; fridfullt; rofyllt; seren; serent; stilla
placid allvarlig; allvarligt; lugnt; samlad; samlat fridfull; fridfullt; rofyllt; seren; serent; stilla
smooth jämnt; lent; lugn; lugnt; mild; milt; slät; slätt flytande; flytandet; frivol; frivolt; jämn; jämt; lent; listigt; mjuk; mjukt; obscent; omoralisk; omoraliskt; slätt; smidig; smidigt; strömmandet
stable behärskat; lugn; lugnt fast; konstant; ouppörligt; robust; stabil; stabilt; stadig; stadigt; stationär; stationärt; ståndaktig; ståndaktigt; varaktig; varaktigt
tranquil fridsam; fridsamt; lugnt; stilla alldeles lugn; fridfull; fridfullt; rofyllt; seren; serent; stilla; stillsamt; vindstilla
uniform jämnt; lent; lugn; lugnt; mild; milt; slät; slätt enformig; enformigt; enhetlig; homogen; homogent; likformig; likformigt
unwavering jämnt; lent; lugn; lugnt; mild; milt; slät; slätt
vulgar jämnt; lent; lugn; lugnt; mild; milt; slät; slätt banalt; billig; billigt; grov; grovt; oanständig; oanständigt; obscent; ohyfsad; ohyfsat; otyglad; otyglat; plump; plumpt; rått; snuskig; snuskigt; under bältet; utsvävandet; vidlyftig; vidlyftigt; vulgärt
AdverbRelated TranslationsOther Translations
amicably lugnt; milt; välvillig; vänlig; vänskaplig; vänskapligt
bluntly jämnt; lent; lugn; lugnt; mild; milt; slät; slätt burdus; rakt fram; rakt på sak; rent ut; trubbigt; utan krus
close i närheten
close by i närheten
flatly jämnt; lent; lugn; lugnt; mild; milt; slät; slätt rakt fram; rent ut
quietly lugnt; stillsam fridfull; fridfullt; ljudlöst; rofyllt; seren; serent; stilla; tyst
OtherRelated TranslationsOther Translations
calm besinningsfull; blickstilla; stiltje; trankil; trankilt
close närstående; tillsluta
composed fattad
cool trankil; trankilt
crude oförädlad
even ens; jämspelt
flat flack; framstupa; nattstånden; slättmark; sättstycke
friendly gunstig; gunstigt; kamratlig; kollegial; kollegialt
kindly godhetsfullt; hjärtligen; vänligen
level avjämna; flack
peaceful fredsam
quiet stillsam; stillsamt
smooth släta
steady stadgad; stadgat; stagad
still alltfort; alltjämt; likasåväl
tranquil stillsam; stillsamt
uniform ensartad; likformad; monolitisk
ModifierRelated TranslationsOther Translations
close jämnt; lent; lugn; lugnt; mild; milt; slät; slätt förgänglig; förgängligt; instängd; instängt; kvalmigt; lättförstörbar; lättförstörbart; nära; tillgiven; tillgivet; ömtåligt
close by jämnt; lent; lugn; lugnt; mild; milt; slät; slätt närheten
even jämnt; lent; lugn; lugnt; mild; milt; slät; slätt bara för en minut sedan; just; jämn; jämnt; kvitt; även
flat jämnt; lent; lugn; lugnt; mild; milt; slät; slätt avslagen; avslaget; fadd; gammalt; ledsamt; osmaklig; osmakligt; plan; plant; platt; slö; slött; smaklös; smaklöst; tonlös; tonlöst; torr; torrt; tråkigt; trög; trögt; unken; unket; utan sälta
in control behärskat; lugn; lugnt
kindly lugnt; milt; välvillig; vänlig; vänskaplig; vänskapligt vänlig; vänligt
point blank jämnt; lent; lugn; lugnt; mild; milt; slät; slätt
quiet fridsam; fridsamt; lugnt; stilla fridfull; fridfullt; rofyllt; seren; serent; stilla; stillsamt
steady behärskat; lugn; lugnt fast; gradvist; konstant; långsam; långsamt; ouppörligt; stabil; stabilt; stadig; stadigt; ståndaktig; ståndaktigt; varaktig; varaktigt
still lugnt; stilla fortfarande; fridfull; fridfullt; likväl; rofyllt; seren; serent; stilla; ändå; ännu

Synonyms for "lugnt":


Related Translations for lugnt