Swedish

Detailed Translations for makt from Swedish to English

makt:

makt [-en] noun

 1. makt (förmåga; färdighet; kraft; ork)
  the capacity; the ability; the power
 2. makt
  the power
 3. makt (auktoritet; myndighet)
  the authority; the power; the rule
 4. makt (herravälde; myndighet; övervälde)
  the dominion; the authority; the command; the mastery; the power
 5. makt (kontroll; myndighet; herravälde; bestämmanderätt)
  the command; the control

Translation Matrix for makt:

NounRelated TranslationsOther Translations
ability färdighet; förmåga; kraft; makt; ork begåvelse; duglighet; färdighet; förmåga; häst styrka; konstskap; kunskap; möjlighet; möjligheten; möjligheter; passad; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet; talang
authority auktoritet; herravälde; makt; myndighet; övervälde auktorisation; auktoritet; befogenhet; befullmäktigande; bemyndigande; expert; fullmakt; ha befogenhet; härskare; mandat; mandera; myndighet; sakkunnig; specialist; styrka
capacity färdighet; förmåga; kraft; makt; ork begåvelse; duglighet; förmåga; häst styrka; innehåll; kapacitet; kompetens; möjlighet; potential; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet; styrka; talang; volym
command bestämmanderätt; herravälde; kontroll; makt; myndighet; övervälde anvisning; befallning; frontposition; föreskrift; instruktion; kommando; kommendering; ledande; ledning; order; stickreplik; undervisning; uppdrag; uppgift; vink
control bestämmanderätt; herravälde; kontroll; makt; myndighet administration; bevakning; förmunderskap; inställningsratt; kontroll; observation; själv behärskning; tillsyn; uppsikt; vaktande; vård; överinseende; övervakning
dominion herravälde; makt; myndighet; övervälde besittning; distrikt; nejd; område; region; rike; trakt; välde; zon
mastery herravälde; makt; myndighet; övervälde herravälde; kontroll; övertag
power auktoritet; färdighet; förmåga; herravälde; kraft; makt; myndighet; ork; övervälde auktorisation; auktoritet; bemyndigande; elektrisk ström; elkraft; energi; fullmakt; ha befogenhet; kraft; makthavare; spänstighet; ström; styrka
rule auktoritet; makt; myndighet bestämmelse; dominans; filter; föreskrift; förtryck; grundregel; maxim; naturlig lag; officiell föreskrift; princip; regel; regering; regim; styrelse; välde
VerbRelated TranslationsOther Translations
command anföra; befalla; beordra; föra befälet över; föra kommando över; kommandera; kommendera; kungöra; leda; påbjuda
control behärska; besiktiga; bestämma över; dressera; hålla sig själv; hålla tillbaka; inspektera; kolla; kontrolera; kontrollera; manipulera; pröva; tama; testa; titta på; tämja; underkasta sig; undersöka; utvärdera
rule ge uppdrag; kommandera; kungöra; påbjuda; sprida en sjukdom
OtherRelated TranslationsOther Translations
ability kunnande
authority behörighet; maktbefogenhet; pondus; översåte
capacity prestationsförmåga; rymd
command anförande; betinga; föreläggande
control kontrollanordning; kontrollåtgärd; reglage; regleringsanordning
dominion herradöme
power våld
rule regera

Synonyms for "makt":


Wiktionary Translations for makt:

makt
noun
 1. personal power
 2. influence
 3. power, of the kind associated with a great deal of money

Cross Translation:
FromToVia
makt power; authority Gewalt — Fähigkeit oder Möglichkeit, über jemanden zu bestimmen
makt control HerrschaftKontrolle über Dinge
makt power; might; potency Macht — Fähigkeit, auf andere Einfluss ausüben zu können, auch gegen deren Willen
makt power MachtInstitution, Organisation oder Person, die die Fähigkeit hat, auf andere - auch gegen deren Willen - Einfluss auszuüben
makt capacity; power capacité — Pouvoirs reconnus par la loi
makt ability; capability; power; skill habilité — rare|fr droit|fr résultat de l’habilitation, aptitude.
makt power; force; puissance puissancepouvoir d’imposer son autorité.

Related Translations for makt