Swedish

Detailed Translations for mening from Swedish to English

mening:

mening [-en] noun

 1. mening (betydelse; innehåll; avsikt; intention)
  the meaning; the substance; the purpose; the intention; the composition
 2. mening (betydelse)
  the meaning
 3. mening (innebörd; betydelse; vikt)
  the importance; the significance; the meaning; the weight
 4. mening (vilja)
  the intention; the aim; the goal; the design; the idea
 5. mening (betydelse; avsikt; tendens)
  the intent; the meaning; the tendency; the purport; the sense; the tenor; the stature
 6. mening (import; betydelse; införsel; importvara; vikt)
  the import; the imports
 7. mening (idé; åsikt; föreställning)
  the thought; the idea; the notion; the image
 8. mening
  the opinion
 9. mening (åsikt; syn)
  the judgement; the opinion; the view; the idea
 10. mening (åsikt; uppfattning)
  the opinion; the view; the notion; the idea
 11. mening (sinne; vilja; humör)
  the purpose; the intention; the drift; the meaning; the use
 12. mening (synpunkt; uppfattning; åsikt)
  the point of view; the standpoint; the position; the view; the opinion

Translation Matrix for mening:

NounRelated TranslationsOther Translations
aim mening; vilja måltavla; skottavla; strävan
composition avsikt; betydelse; innehåll; intention; mening arkitektur; arrangemang; byggande; kombination; komposition; konstruktion; montage; offentligt ackord; sammanlagning; sammanställning; sammansättning; skrift; strukturering; uppsats
design mening; vilja design; formgivning; utformning
drift humör; mening; sinne; vilja avdrift; drift; ström; strömning; tendens
goal mening; vilja anfallsmål; avsikt; mål; målsättning; plan; syfte; ändamål
idea föreställning; idé; mening; syn; uppfattning; vilja; åsikt aning; begrepp; föreställning; förstånd; idé; inblick; intryck; medvetenhet; planering; ståndpunkt; syn; tanke; tankesätt; vision; åsikt; övertygelse
image föreställning; idé; mening; åsikt avbildning; avgud; avgudabild; bild; digital bild; idol; image; portrett; profil; reflektering; reflexion; skulptera; spegelbild; återspegling
import betydelse; import; importvara; införsel; mening; vikt import
importance betydelse; innebörd; mening; vikt betydelse; vikt
imports betydelse; import; importvara; införsel; mening; vikt
intent avsikt; betydelse; mening; tendens
intention avsikt; betydelse; humör; innehåll; intention; mening; sinne; vilja anfallsmål; avsikt; mål; målsättning; plan; planering; syfte; vilja; ändamål
judgement mening; syn; åsikt artikulation; artikulering; dom; omdöme; tal; utlåtande
meaning avsikt; betydelse; humör; innebörd; innehåll; intention; mening; sinne; tendens; vikt; vilja andemening; innebörd; innehåll; uttryck
notion föreställning; idé; mening; uppfattning; åsikt aning; begrepp; begriplig; föreställning; förstående; förstånd; föstånd; idé; inblick; intelligens; intryck; medvetenhet; ståndpunkt; syn; tanke; tankesätt; uppfattning; vision; åsikt; övertygelse
opinion mening; syn; synpunkt; uppfattning; åsikt föreställning; intryck; ståndpunkt; syn; tanke; tankesätt; yttrande; åsikt; övertygelse
point of view mening; synpunkt; uppfattning; åsikt tankesätt
position mening; synpunkt; uppfattning; åsikt anställning; arbete; attityd; jobb; klassificering; kondition; läge; position; rangordning; social klass; ställning; ståndpunkt; turordning
purport avsikt; betydelse; mening; tendens andemening; innebörd; innehåll
purpose avsikt; betydelse; humör; innehåll; intention; mening; sinne; vilja
sense avsikt; betydelse; mening; tendens andemening; eftertanke; förstånd; innebörd; innehåll; intelligens; mental förmåga; mental kapacitet; reflektion; ånger
significance betydelse; innebörd; mening; vikt värde; värderingar
standpoint mening; synpunkt; uppfattning; åsikt
stature avsikt; betydelse; mening; tendens figur; form; fysik; gestalt; hållning; kroppsbyggnad; kroppskonstitution; pose; skapnad; statyr
substance avsikt; betydelse; innehåll; intention; mening gedigenhet
tendency avsikt; betydelse; mening; tendens andemening; benägenhet; böjelse; drift; håg; innebörd; innehåll; tendens
tenor avsikt; betydelse; mening; tendens andemening; benägenhet; böjelse; håg; innebörd; innehåll; tendens; tenor
thought föreställning; idé; mening; åsikt eftertanke; fundering; förstånd; genomtänkt åsikt; idé; intelligens; kontemplation; mental förmåga; mental kapacitet; reflektion; tanke; åsikt
use humör; mening; sinne; vilja användbarhet; användning; bruk; förbrukning; gagn; konsumtion; nytta; nyttighet; tillämpning; utövande
view mening; syn; synpunkt; uppfattning; åsikt anblick; besöka; föreställning; inspektera; intryck; kikhål; panorama; ståndpunkt; syn; synpunkt; synvinkel; tanke; tankesätt; titthål; utblick; utsikt; vy; åsikt; åsyn; övertygelse
weight betydelse; innebörd; mening; vikt besvär; börda; frakt; gods; last; obekvämlighet; olägenhet; omak; tyngd; vikt
VerbRelated TranslationsOther Translations
aim måtta; rikta; sikta
design designa; göra sig en föreställning om; konstruera; kreera; skapa; uppfinna
drift ge spelrum
import importera; införa
position lägga bort; placera
sense ana; ana i förväg; bli medveten om; få reda på; förstå; förvänta sig; hitta; hålla isär; känna; känna på sig; lukta; märka; uppfatta; vänta sig
use använda; använda sig av; använda sig utav; använda upp; applicera; bruka; förbruka; konsumera; nyttja; spendera; tillgodogöra sig
view besiktiga; betrakta; inspektera; kontrolera; kontrollera; observera; se; stirra på; titta på; undersöka; utvärdera; visa; visitera; åskåda
weight göra svårare; göra tyngre
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
intent fokuserad; koncentrerad; koncentrerat
meaning så att säga
OtherRelated TranslationsOther Translations
aim riktmärke; riktpunkt; syfta
composition kria; tonsättning
design formgiva; planlösning
goal målbur
idea hum; undring; uppslag
image beläte; framtoning
importance betydenhet
intent uppsåt
intention uppsåt
judgement bedömande; domstolsutslag; urskillning; urskillningsförmåga
meaning menande
opinion opinion
position befattning
sense bemärkelse; vett
substance verklighet
tendency smakriktning
tenor lydelse
thought betänkande; undring
use begagna; begagnande; nyttiggöra; trafikera
view förtoning; insyn; sikt; skärskåda
weight vinkla
ModifierRelated TranslationsOther Translations
sense sensoriskt; sensuell; sensuellt; sinnes; sinnligt

Synonyms for "mening":


Wiktionary Translations for mening:

mening
noun
 1. judgment, opinion, or view
 2. symbolic value of something
 3. significance of a thing, as "the meaning of life"
 4. thought a person has formed about a topic
 5. meaning or reason
 6. grammatically complete series of words consisting of a subject and predicate

Cross Translation:
FromToVia
mening opinion Meinung — die persönliche Bewertung einer Sache oder Person, auch die Bewertung durch eine Gruppe
mening opinion Meinung — der selbst gebildete Standpunkt eines Menschen
mening intention Meinungselten: die Absicht mit einer Handlung
mening sentence SatzLinguistik, Syntax: ein abgeschlossener, nach grammatischen Regeln aufgebauter, sprachlich geäußerter Gedanke; speziell: grammatikalische Einheit, bestehend aus einem finiten Verb und allen von diesem Verb verlangten Satzgliedern
mening sense; meaning Sinnkein Plural: die Bedeutungen und Vorstellungen, die sich mit einem sprachlichen Ausdruck verbinden
mening sentence zin — een serie woorden die gezamenlijk in syntactisch verband een afgerond geheel vormen
mening contention; sentiment; stand; view; viewpoint avis — Ce que l’on penser et aussi ce que l’on en dit, opinion.
mening spirit esprit — Caractéristique, sens
mening intention intention — Mouvement de l’âme par lequel on tend à quelque fin
mening opinion; contention; sentiment; stand; view; viewpoint opinionavis de celui qui opiner sur quelque affaire mise en délibération.
mening sentence phrase — (grammaire, fr) séquence de propositions ordonnés en fonction des règles de la grammaire, permettant de décrire quelque chose.

Related Translations for mening