Swedish

Detailed Translations for minska from Swedish to English

minska:

minska verb (minskar, minskade, minskat)

 1. minska (göra mindre)
  to reduce; make smaller
 2. minska (göra mindre)
  to diminish; to shrink; to decrease; to reduce
  • diminish verb (diminishs, diminished, diminishing)
  • shrink verb (shrinks, shrank, shrinking)
  • decrease verb (decreases, decreased, decreasing)
  • reduce verb (reduces, reduced, reducing)
 3. minska (slakna; släppa på; slappa)
  to slacken
  • slacken verb (slackens, slackened, slackening)
 4. minska (förringa; nedsätta)
  to belittle; to disregard; to humiliate; to scorn; to look down upon; to hold in contempt; to treat with disregard; to slight; to hold cheap; to treat unkindly
  • belittle verb (belittles, belittled, belittling)
  • disregard verb (disregards, disregarded, disregarding)
  • humiliate verb (humiliates, humiliated, humiliating)
  • scorn verb (scorns, scorned, scorning)
  • look down upon verb (looks down upon, looked down upon, looking down upon)
  • hold in contempt verb (holds in contempt, held in contempt, holding in contempt)
  • treat with disregard verb (treats with disregard, treated with disregard, treating with disregard)
  • slight verb (slights, slighted, slighting)
  • hold cheap verb (holds cheap, held cheap, holding cheap)
  • treat unkindly verb (treats unkindly, treated unkindly, treating unkindly)
 5. minska (avta; sjunka; förfalla; gå ner)
  to decrease; to decline; to shrink; to remove; to dwindle; wain; to take away; to go thieving; be shortcoming
  • decrease verb (decreases, decreased, decreasing)
  • decline verb (declines, declined, declining)
  • shrink verb (shrinks, shrank, shrinking)
  • remove verb (removes, removed, removing)
  • dwindle verb (dwindles, dwindled, dwindling)
  • wain verb
  • take away verb (takes away, took away, taking away)
  • go thieving verb (goes thieving, went thieving, going thieving)
 6. minska (sjunka; sänka; gå utför)
  to decrease; to shrink; to go down; to sink
  • decrease verb (decreases, decreased, decreasing)
  • shrink verb (shrinks, shrank, shrinking)
  • go down verb (goes down, went down, going down)
  • sink verb (sinks, sank, sinking)
 7. minska (förgå; krympa; blekna; avta)
  to decline; waining; to regress
  • decline verb (declines, declined, declining)
  • waining verb
  • regress verb (regresses, regressed, regressing)
 8. minska (förkorta; avkorta)
  to abbreviate; to shorten
  • abbreviate verb (abbreviates, abbreviated, abbreviating)
  • shorten verb (shortens, shortened, shortening)
 9. minska (reducera; sänka)
  to lower; to reduce; to mark down
  • lower verb (lowers, lowered, lowering)
  • reduce verb (reduces, reduced, reducing)
  • mark down verb (marks down, marked down, marking down)
 10. minska (lindra; lätta)
  to relieve; to soothe; to ease; to soften
  • relieve verb (relieves, relieved, relieving)
  • soothe verb (soothes, soothed, soothing)
  • ease verb (eases, eased, easing)
  • soften verb (softens, softened, softening)
 11. minska (krympa; skrinna)
  diminishing; to shrink

Conjugations for minska:

presens
 1. minskar
 2. minskar
 3. minskar
 4. minskar
 5. minskar
 6. minskar
imperfekt
 1. minskade
 2. minskade
 3. minskade
 4. minskade
 5. minskade
 6. minskade
framtid 1
 1. kommer att minska
 2. kommer att minska
 3. kommer att minska
 4. kommer att minska
 5. kommer att minska
 6. kommer att minska
framtid 2
 1. skall minska
 2. skall minska
 3. skall minska
 4. skall minska
 5. skall minska
 6. skall minska
conditional
 1. skulle minska
 2. skulle minska
 3. skulle minska
 4. skulle minska
 5. skulle minska
 6. skulle minska
perfekt particip
 1. har minskat
 2. har minskat
 3. har minskat
 4. har minskat
 5. har minskat
 6. har minskat
imperfekt particip
 1. hade minskat
 2. hade minskat
 3. hade minskat
 4. hade minskat
 5. hade minskat
 6. hade minskat
blandad
 1. minska!
 2. minska!
 3. minskad
 4. minskande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

minska

 1. minska (minskning; lagerminskning)
  the decrease; the inventory decrease
  – A transaction where items go out of inventory. 1

Translation Matrix for minska:

NounRelated TranslationsOther Translations
decline avtagande; dekadans; fall; förfall; försjunkning av marken; hopfallande; instörtning; nedgång; sammanbrott; återfall
decrease lagerminskning; minska; minskning avtagande; avtagning; förfall; kostnadsreduktion; minskande; minskning; nedgång; nedsättning; reduktion; utgiftsminskning
diminishing bli mindre; förringande; minskning; reduktion
ease behaglighet; bekvämlighet; komfort
inventory decrease lagerminskning; minska; minskning
relieve befria från ett lass; lättnad
remove damma av
scorn förakt; gyckel; gäckeri; hatlig uppmärksamhet; hån; spefullhet; spotskhet; åtlöje
shrink psykiater
sink diskho; handfat; kanalmottagare; slask; tvättkar; tvättställ; vask
VerbRelated TranslationsOther Translations
abbreviate avkorta; förkorta; minska korta in
be shortcoming avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka
belittle förringa; minska; nedsätta
decline avta; blekna; förfalla; förgå; gå ner; krympa; minska; sjunka avböja; avslå; avsäga; avta; böja; böja grammatiskt; deklinera; förkasta; förneka; försmå; förvägra; gå utför; konjugera; neka; refusera; uppsäga; vara i avtagande
decrease avta; förfalla; gå ner; gå utför; göra mindre; minska; sjunka; sänka bli mindre; göra mindre; korta in; krympa; skrumpna
diminish göra mindre; minska bli mindre; göra mindre; korta in; krympa; skrumpna
diminishing krympa; minska; skrinna
disregard förringa; minska; nedsätta avsky; bortse ifrån; ignorera; inte bry sig om; negligera
dwindle avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka bli mindre; försämras; göra mindre; korta in; krympa; skrumpna
ease lindra; lätta; minska dämpa; lindra; mildra
go down gå utför; minska; sjunka; sänka bli mindre; gå ned; gå ner; gå ner sig; gå tillbaka till; gå under; komma ner; krympa; nerstiga; sjunka; skrumpna; sänkas; åka ner; återgå
go thieving avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka stjäla
hold cheap förringa; minska; nedsätta
hold in contempt förringa; minska; nedsätta avsky
humiliate förringa; minska; nedsätta förnedra; trycka ner
look down upon förringa; minska; nedsätta avsky
lower minska; reducera; sänka sätta lägre
make smaller göra mindre; minska
mark down minska; reducera; sänka göra mindre; korta in
reduce göra mindre; minska; reducera; sänka begränsa; bli mindre; bringa tillbaka; dämpa; flytta; flytta bort; göra det mindre; göra mindre; hålla fängslad; inskränka; koka av; koncentrera; kondensera; korta in; krympa; reducera; skrumpna
regress avta; blekna; förgå; krympa; minska
relieve lindra; lätta; minska avlösa; befria; festa på; lindra; lugna; lätta; nära; sluka; vederkvicka; äta; äta upp
remove avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka avgöra; avleda; avlägsna; avsätta; beskylla; bläma; damma av; demontera; flytta; flytta bort; frånta; jämna; leda bort; låta avrinna; montera ner; plocka isär; rengöra; rensa ut; ta bort; ta isär; tömma; uttappa; utvisa
scorn förringa; minska; nedsätta avsky; förakta; försmå; håna
shorten avkorta; förkorta; minska avkorta; förkorta; göra mindre; inkorta; klippa av; korta av; korta in; korta ner; reducera; rekapitulera; sammanfatta; stanna en kort stund
shrink avta; förfalla; gå ner; gå utför; göra mindre; krympa; minska; sjunka; skrinna; sänka bli mindre; krympa; krympa tillbaka; skrumpna
sink gå utför; minska; sjunka; sänka ge efter; gå nedförsbacke; gå under; kasta; kollapsa; låta sjunka; sjunka; slänga; svikta
slacken minska; slakna; slappa; släppa på blekna; bromsa; fördröja; förhala; försena; försinka; hämma; retardera; uppehålla
slight förringa; minska; nedsätta avsky
soften lindra; lätta; minska dämpa; göra mjukt; lindra; mildra; mjuka upp; mjukna; vekna
soothe lindra; lätta; minska dämpa; inge ny tillförsikt; lindra; lugna; lugna ned; mildra; tillfredsställa; uppmuntra
take away avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka bära bort; få ihop; föra bort; samla; samla in; stjäla; ta bort
treat unkindly förringa; minska; nedsätta
treat with disregard förringa; minska; nedsätta avsky
wain avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka
waining avta; blekna; förgå; krympa; minska
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
diminishing avtagande; avtagandet; bli svagare; förminskning; minskande; minskandet; sjunkandet
slight gracil; gracilt; graciös; graciöst; grasil; grasilt; liten; litet; ljuvlig; ljuvligt; lätt; minimal; minimalt; nekande; nekandet; obetydlig; obetydligt; ogiltig; slankt; smäcker; smäckert; sött
OtherRelated TranslationsOther Translations
abbreviate abbreviera
decline avtyna; baisse; betacka; dala; undanbedja
decrease avtaga
diminish avtaga; förminska
diminishing sinande
disregard bortse; eftersätta; frånse; nonchalera; ringaktning; åsidosätta
go down dala
lower lägre; nedbringa; nedre; undre
reduce förminska; inknappning; knappa; nedbringa; rabattera
relieve undsätta
remove bortföra; bortoperera; bortta; fjärma; undanröja
shorten korta; upplägga
shrink hjärnskrynklare
sink dala; förlisa; försjunka; ho; slasktratt
slacken slappna; släcka
slight lindrig
soften uppmjuka
soothe hugsvala; lena
take away bortta; förta

Synonyms for "minska":


Wiktionary Translations for minska:

minska
verb
 1. to become less
 2. to make less
 3. To become smaller
 4. To make smaller
 5. make smaller
 6. become smaller
 7. To reduce
 8. To reduce or trim something (as if) by cutting off

Cross Translation:
FromToVia
minska dwindle; decrease; lose; lessen; vane abnehmen — kleiner oder weniger werden
minska abate; belittle herabsetzenübertragen: mit Geringschätzung, kränkend behandeln; die Bedeutung oder das Ansehen einer Person oder Sache schmälern
minska reduce; downsize; lower réduirerestreindre, diminuer, ou faire diminuer.

Related Translations for minska