Swedish

Detailed Translations for nödvändigt from Swedish to English

nödvändigt:

nödvändigt adj

 1. nödvändigt (måste)
  essential
  – absolutely necessary; vitally necessary 1
  • essential adj
   • essential tools and materials1
   • funds essential to the completion of the project1
  crucial
  – of the greatest importance 1
  fundamental; central
  – serving as an essential component 1
  • fundamental adj
   • an example that was fundamental to the argument1
   • computers are fundamental to modern industrial structure1
  • central adj
   • the central cause of the problem1
  vital
  – urgently needed; absolutely necessary 1
  • vital adj
   • vital for a healthy society1
   • of vital interest1
  material
  – directly relevant to a matter especially a law case 1
  • material adj
   • his support made a material difference1
   • evidence material to the issue at hand1
   • facts likely to influence the judgment are called material facts1
   • a material witness1
 2. nödvändigt (definitivt; oåterkallelig; definitiv; oåterkalleligt; oundvikligt)
 3. nödvändigt (essentiellt; oundvikligt; nödvändig; av största vikt)
 4. nödvändigt (oumbärlig; väsentlig; väsentligt; )
 5. nödvändigt (nödvändig)
 6. nödvändigt (nödvändig; essentiellt; behövligt; behövlig)
 7. nödvändigt (oumbärlig; essentiellt; oumbärligt; nödvändig)
 8. nödvändigt (trängande; nödvändig; allvarlig; allvarligt)

nödvändigt noun

 1. nödvändigt (behövande)
  the necessity; the need; the destitution; the disaster; the adversity

Translation Matrix for nödvändigt:

NounRelated TranslationsOther Translations
adversity behövande; nödvändigt elakt; elände; motgång; motighet; olycka; skadlig; skadligt
destitution behövande; nödvändigt armod; brist; elakt; elände; fattigdom; hjälp; nöd; obestånd; olycka; skadlig; skadligt
disaster behövande; nödvändigt elakt; katastrof; olycka; skadlig; skadligt; svår olycka
essential elementairt ämne; viktigt ämne
fundamental grundprincip; huvudsak
imperative imperativ; väsentligheten
material krav
necessity behövande; nödvändigt elementairt ämne; livsnödvändighet; nödtorft; viktigt ämne
need behövande; nödvändigt elände; fattigdom; hjälp; hjälp behovande
pressing pressning
VerbRelated TranslationsOther Translations
need behöva; ; ha behov av; måste
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
central måste; nödvändigt central; centralt
crucial måste; nödvändigt; oeftergivlig; oeftergivligt; oumbärlig; oumbärligt; oundgängligt; väsentlig; väsentligt beslutsam; beslutsamt; central; centralt; livsnödvändig; livsnödvändigt; mycket viktig; mycket viktigt
definite definitiv; definitivt; nödvändigt; oundvikligt; oåterkallelig; oåterkalleligt definitiv; definitivt; distinkt; permanent; slutgiltigt; utpräglad; uttalad
elemental måste; nödvändigt
essential av största vikt; behövlig; behövligt; essentiellt; måste; nödvändig; nödvändigt; oeftergivlig; oeftergivligt; oumbärlig; oumbärligt; oundgängligt; oundvikligt; väsentlig; väsentligt basal; essentiellt; fundamental; högst nödvändig; högst nödvändigt; nödvändig; oumbärlig; oumbärligt; önskad; önskat
fundamental måste; nödvändigt grudläggande; grundläggande; principiellt
imperative av största vikt; definitiv; definitivt; essentiellt; nödvändig; nödvändigt; oundvikligt; oåterkallelig; oåterkalleligt essentiellt; högst nödvändig; högst nödvändigt; imperativ; imperativt; oavvislig; oavvisligt; oumbärlig; oumbärligt
incontrovertible definitiv; definitivt; nödvändigt; oundvikligt; oåterkallelig; oåterkalleligt obestridligt; säker; säkert
indispensable essentiellt; nödvändig; nödvändigt; oeftergivlig; oeftergivligt; oumbärlig; oumbärligt; oundgängligt; väsentlig; väsentligt
indisputable definitiv; definitivt; nödvändigt; oundvikligt; oåterkallelig; oåterkalleligt förbehållslös; förbehållslöst; obestridbar; obestridbart; obestridligt; odiskutabel; odiskutabelt; oemotsäglig; oemotsägligt; oomtvistligt; ovillkorligt; säker; säkert; villkorslös; villkorslöst
inevitable av största vikt; definitiv; definitivt; essentiellt; nödvändig; nödvändigt; oundvikligt; oåterkallelig; oåterkalleligt oundviklig; oundvikligt
irretrievable definitiv; definitivt; nödvändigt; oundvikligt; oåterkallelig; oåterkalleligt oersättlig
material måste; nödvändigt faktisk; faktiskt; handgripligt; påtagligt; verklig; verkligt
necessary av största vikt; behövlig; behövligt; essentiellt; nödvändig; nödvändigt; oundvikligt essentiellt; högst nödvändig; högst nödvändigt; nödvändig; oumbärlig; oumbärligt; önskad; önskat
pressing allvarlig; allvarligt; av största vikt; essentiellt; nödvändig; nödvändigt; oundvikligt; trängande essentiellt; högst nödvändig; högst nödvändigt; oumbärlig; oumbärligt; övertalande
required av största vikt; essentiellt; nödvändig; nödvändigt; oundvikligt
stringent allvarlig; allvarligt; nödvändig; nödvändigt; trängande bindandet; exakt; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precis; precist; punktligt; rigoröst; slagkraftig; slagkraftigt; stringent; sträng; strängt; övertygandet
unavoidable definitiv; definitivt; nödvändigt; oundvikligt; oåterkallelig; oåterkalleligt
urgent allvarlig; allvarligt; av största vikt; essentiellt; nödvändig; nödvändigt; oundvikligt; trängande essentiellt; högst nödvändig; högst nödvändigt; oumbärlig; oumbärligt
vital av största vikt; essentiellt; måste; nödvändig; nödvändigt; oeftergivlig; oeftergivligt; oumbärlig; oumbärligt; oundgängligt; oundvikligt; väsentlig; väsentligt beslutsam; beslutsamt; essentiellt; högst nödvändig; högst nödvändigt; kraftfullt; kraftig; kraftigt; livsnödvändig; livsnödvändigt; oumbärlig; oumbärligt; spänstigt; vital; vitalt
wanted måste; nödvändigt begärlig; begärligt; efterfrågad; efterfrågat; eftertraktad; eftertraktat; gärna sett; nödvändig; populär; populärt; önskad; önskat; önskvärt
AdverbRelated TranslationsOther Translations
inevitably av största vikt; essentiellt; nödvändig; nödvändigt; oundvikligt nödvändigtvis
necessarily av största vikt; essentiellt; nödvändig; nödvändigt; oundvikligt essentiellt; högst nödvändig; högst nödvändigt; oumbärlig; oumbärligt
needfully av största vikt; essentiellt; nödvändig; nödvändigt; oundvikligt nödvändigtvis
of necessity av största vikt; essentiellt; nödvändig; nödvändigt; oundvikligt nödvändigtvis
OtherRelated TranslationsOther Translations
central central
definite uttrycklig
destitution misär
essential väsentlig
fundamental konstitutiv; konstitutivt
imperative bjudande; ultimativ; ultimativt
incontrovertible ovedersäglig
indispensable ultimativ; ultimativt
indisputable obestridlig; odisputabel
inevitable ofrånkomlig
inevitably ofrånkomligen
irretrievable räddningslös
material materiell; stoff; väsentlig
much needed välbehövlig
necessary erforderlig; nödig; nödvändighetsartikel
necessity behövlighet; nödtvång; nödvändighet; nödvändighetsartikel
need behov; erfordra
pressing angelägen; enträgen; enträget
unavoidable ofrånkomlig
urgent angelägen; enträgen; enträget; maktpåliggande
wanted efterlyst
ModifierRelated TranslationsOther Translations
much needed nödvändig; nödvändigt

Related Translations for nödvändigt