Swedish

Detailed Translations for obestämt from Swedish to English

obestämt:


Translation Matrix for obestämt:

NounRelated TranslationsOther Translations
faint svimning; svimning sanfall; vanmakt
fluid vätska
liquid vätska
VerbRelated TranslationsOther Translations
faint bli vanmäktig; svimma
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
faint dimmigt; obestämd; obestämt; oklar; oklart; otydligt; svag; svagt; vagt black; blackt; blekt; dimmigt; halvhögljudd; halvhögljuddt; klent; kraftlös; kraftlöst; matt; mulig; saltfri; saltfritt; skum; skumt; skör; skört; svag; svagt; svimma av; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt
fluid obestämd; obestämt; rinnande; rinnandet
indeterminate obestämd; obestämt obestämbar; obestämbart
liquid obestämd; obestämt; rinnande; rinnandet blöt; fuktigt; tunnt; utspädd; utspätt; vattnig; vattnigt
undecided obestämt; olöst
undetermined obestämt; olöst
unresolved obestämt; olöst
unsettled obestämt; olöst inte uppklarad; inte uppklarat; ostadig; ostadigt; raglande; vingligt
vague dimmigt; obestämd; obestämt; oklar; oklart; otydligt; svag; svagt; vagt dimmigt; disigt; dunkel; dunkelt; konturlöst; mulig; mörk; oklar; oklart; otydligt; vag
AdverbRelated TranslationsOther Translations
vaguely obestämd; obestämt; vagt
OtherRelated TranslationsOther Translations
faint blek; blekt; dåna; ljusknapp
fluid fluidum
liquid fluidum; spad
undecided oavgjord; odeciderad
unsettled oavgjord; ouppklarad